Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Znak przeciwpożarowy - Palenie tytoniu zabronione
  Znak przeciwpożarowy - Palenie tytoniu zabronione
Producent: TDC
Kod produktu: BA001
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zakaz gaszenia wodą
  Znak przeciwpożarowy - Zakaz gaszenia wodą
Producent: TDC
Kod produktu: BA003
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Nie zastawiać
  Znak przeciwpożarowy - Nie zastawiać
Producent: TDC
Kod produktu: BA004
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zestaw sprzętu pożarowego
  Znak przeciwpożarowy - Zestaw sprzętu pożarowego
Producent: TDC
Kod produktu: BA005
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Hydrant wewnętrzny
  Znak przeciwpożarowy - Hydrant wewnętrzny
Producent: TDC
Kod produktu: BA006
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Gaśnica
  Znak przeciwpożarowy - Gaśnica
Producent: TDC
Kod produktu: BA007
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Telefon do użycia w stanie zagrożenia
  Znak przeciwpożarowy - Telefon do użycia w stanie zagrożenia
Producent: TDC
Kod produktu: BA008
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Alarmowy sygnalizator akustyczny
  Znak przeciwpożarowy - Alarmowy sygnalizator akustyczny
Producent: TDC
Kod produktu: BA009
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Drabina pożarowa
  Znak przeciwpożarowy - Drabina pożarowa
Producent: TDC
Kod produktu: BA010
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Uruchamianie ręczne
  Znak przeciwpożarowy - Uruchamianie ręczne
Producent: TDC
Kod produktu: BA013
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
  Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
Producent: TDC
Kod produktu: BA014
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Materiały utleniające
  Znak przeciwpożarowy - Materiały utleniające
Producent: TDC
Kod produktu: BA015
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
  Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
Producent: TDC
Kod produktu: BA016
Cena netto od:
1,23 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Gaśnica
  Znak przeciwpożarowy - Gaśnica
Producent: TDC
Kod produktu: BAF001
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Hydrant wewnętrzny
  Znak przeciwpożarowy - Hydrant wewnętrzny
Producent: TDC
Kod produktu: BAF002
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Drabina pożarowa
  Znak przeciwpożarowy - Drabina pożarowa
Producent: TDC
Kod produktu: BAF003
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej
  Znak przeciwpożarowy - Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej
Producent: TDC
Kod produktu: BAF004
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Alarm pożarowy
  Znak przeciwpożarowy - Alarm pożarowy
Producent: TDC
Kod produktu: BAF005
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Telefon alarmowania pożarowego
  Znak przeciwpożarowy - Telefon alarmowania pożarowego
Producent: TDC
Kod produktu: BAF006
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Drzwi przeciwpożarowe
  Znak przeciwpożarowy - Drzwi przeciwpożarowe
Producent: TDC
Kod produktu: BAF007
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zamocowana bateria gaśnicza
  Znak przeciwpożarowy - Zamocowana bateria gaśnicza
Producent: TDC
Kod produktu: BAF008
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Gaśnica kołowa
  Znak przeciwpożarowy - Gaśnica kołowa
Producent: TDC
Kod produktu: BAF009
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Przenośny aplikator piany
  Znak przeciwpożarowy - Przenośny aplikator piany
Producent: TDC
Kod produktu: BAF010
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Aplikator mgły wodnej
  Znak przeciwpożarowy - Aplikator mgły wodnej
Producent: TDC
Kod produktu: BAF011
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zamocowana instalacja gaśnicza
  Znak przeciwpożarowy - Zamocowana instalacja gaśnicza
Producent: TDC
Kod produktu: BAF012
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zamocowana butla gaśnicza
  Znak przeciwpożarowy - Zamocowana butla gaśnicza
Producent: TDC
Kod produktu: BAF013
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Stanowisko zdalnego uwalniania
  Znak przeciwpożarowy - Stanowisko zdalnego uwalniania
Producent: TDC
Kod produktu: BAF014
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Monitor
  Znak przeciwpożarowy - Monitor
Producent: TDC
Kod produktu: BAF015
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Koc gaśniczy
  Znak przeciwpożarowy - Koc gaśniczy
Producent: TDC
Kod produktu: BAF016
Cena netto od:
2,66 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
  Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
Producent: TDC
Kod produktu: BC001
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny
  Znak przeciwpożarowy - Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny
Producent: TDC
Kod produktu: BC002
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Materiały utleniające
  Znak przeciwpożarowy - Materiały utleniające
Producent: TDC
Kod produktu: BC003
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
  Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
Producent: TDC
Kod produktu: BC004
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Sprzęt gaśniczy
  Znak przeciwpożarowy - Sprzęt gaśniczy
Producent: TDC
Kod produktu: BC005
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Sprzęt przeciwpożarowy
  Znak przeciwpożarowy - Sprzęt przeciwpożarowy
Producent: TDC
Kod produktu: BC006
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Wyłącznik prądu
  Znak przeciwpożarowy - Wyłącznik prądu
Producent: TDC
Kod produktu: BC007
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Główny wyłącznik prądu
  Znak przeciwpożarowy - Główny wyłącznik prądu
Producent: TDC
Kod produktu: BC008
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Tablica rozdzielcza
  Znak przeciwpożarowy - Tablica rozdzielcza
Producent: TDC
Kod produktu: BC009
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Główna tablica rozdzielcza
  Znak przeciwpożarowy - Główna tablica rozdzielcza
Producent: TDC
Kod produktu: BC010
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Nawodniony pion gaśniczy
  Znak przeciwpożarowy - Nawodniony pion gaśniczy
Producent: TDC
Kod produktu: BC018
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym
  Znak przeciwpożarowy - Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym
Producent: TDC
Kod produktu: BC019
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Zamykać drzwi przeciwpożarowe
  Znak przeciwpożarowy - Zamykać drzwi przeciwpożarowe
Producent: TDC
Kod produktu: BC100
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Ppoż. zbiornik wodny ... m3
  Znak przeciwpożarowy - Ppoż. zbiornik wodny ... m3
Producent: TDC
Kod produktu: BC101
Cena netto od:
18,37 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Punkt czerpania wody dla celów ppoż.
  Znak przeciwpożarowy - Punkt czerpania wody dla celów ppoż.
Producent: TDC
Kod produktu: BC105
Cena netto od:
10,01 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Przeciwpożarowy zbiornik wodny
  Znak przeciwpożarowy - Przeciwpożarowy zbiornik wodny
Producent: TDC
Kod produktu: BC106
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Klapa dymowa
  Znak przeciwpożarowy - Klapa dymowa
Producent: TDC
Kod produktu: BC107
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Piasek gaśniczy
  Znak przeciwpożarowy - Piasek gaśniczy
Producent: TDC
Kod produktu: BC108
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Droga pożarowa
  Znak przeciwpożarowy - Droga pożarowa
Producent: TDC
Kod produktu: BC109
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Droga pożarowa, nie zastawiać
  Znak przeciwpożarowy - Droga pożarowa, nie zastawiać
Producent: TDC
Kod produktu: BC110
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Brama pożarowa
  Znak przeciwpożarowy - Brama pożarowa
Producent: TDC
Kod produktu: BC111
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Brama pożarowa-parkowanie zabronione
  Znak przeciwpożarowy - Brama pożarowa-parkowanie zabronione
Producent: TDC
Kod produktu: BC112
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Punkt czerpania wody
  Znak przeciwpożarowy - Punkt czerpania wody
Producent: TDC
Kod produktu: BC113
Cena netto od:
10,06 zł
zobacz więcej
Znak przeciwpożarowy - Przeciwpożarowy zbiornik wodny ... m3
  Znak przeciwpożarowy - Przeciwpożarowy zbiornik wodny ... m3
Producent: TDC
Kod produktu: BC135
Cena netto od:
22,27 zł
zobacz więcej

Chociaż sposób postępowania w razie pożaru wielokrotnie ćwiczy się na zajęciach BHP, to w obliczu realnego zagrożenia, nierzadko miewa się pustkę w głowie. W takich wypadkach niezawodne okazać się mogą profesjonalne znaki bezpieczeństwa. W naszym sklepie oferujemy tak samo znaki BHP, ewakuacyjne, jak również znaki ochrony przeciwpożarowej, nieocenione w razie pożaru. Wszystkie znaki w naszej ofercie można zamawiać w różnych formatach i drukowane na różnych podłożach. Wyróżnia je staranne wykonanie, są czytelne, widoczne z daleka i zgodne z przepisami bezpieczeństwa. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl