Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Znak BHP - Ogólny znak ostrzegawczy
  Znak BHP - Ogólny znak ostrzegawczy
Producent: TDC
Kod produktu: GDW001
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie- materiał wybuchowy
  Znak BHP - Ostrzeżenie- materiał wybuchowy
Producent: TDC
Kod produktu: GDW002
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiązką laserową
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiązką laserową
Producent: TDC
Kod produktu: GDW004
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW005
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW006
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się
Producent: TDC
Kod produktu: GDW007
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
Producent: TDC
Kod produktu: GDW008
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW009
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed niską temperaturą / warunkami zamarzania
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed niską temperaturą / warunkami zamarzania
Producent: TDC
Kod produktu: GDW010
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
Producent: TDC
Kod produktu: GDW011
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW012
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed złym psem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed złym psem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW013
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
Producent: TDC
Kod produktu: GDW014
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
Producent: TDC
Kod produktu: GDW015
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
Producent: TDC
Kod produktu: GDW016
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Producent: TDC
Kod produktu: GDW017
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
Producent: TDC
Kod produktu: GDW018
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW019
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed uderzeniem w głowę
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed uderzeniem w głowę
Producent: TDC
Kod produktu: GDW020
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Producent: TDC
Kod produktu: GDW021
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
Producent: TDC
Kod produktu: GDW022
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Producent: TDC
Kod produktu: GDW023
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
Producent: TDC
Kod produktu: GDW024
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
Producent: TDC
Kod produktu: GDW025
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
Producent: TDC
Kod produktu: GDW026
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW027
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
Producent: TDC
Kod produktu: GDW028
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW029
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i stopą
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i stopą
Producent: TDC
Kod produktu: GDW030
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i materiałem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i materiałem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW031
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed szybkim ruchem materiału w giętarce
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed szybkim ruchem materiału w giętarce
Producent: TDC
Kod produktu: GDW032
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed drutem kolczastym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed drutem kolczastym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW033
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed bykiem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed bykiem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW034
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającymi elementami
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającymi elementami
Producent: TDC
Kod produktu: GDW035
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed kruchym dachem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed kruchym dachem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW036
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed nagłym hałasem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed nagłym hałasem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW038
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającym lodem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającym lodem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW039
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed osuwającym się śniegiem z dachu
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed osuwającym się śniegiem z dachu
Producent: TDC
Kod produktu: GDW040
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Krytyczny poziom tlenu w powietrzu
  Znak BHP - Uwaga! Krytyczny poziom tlenu w powietrzu
Producent: TDC
Kod produktu: GDW041
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed błyskiem łukowym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed błyskiem łukowym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW042
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym hałasem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym hałasem
Producent: TDC
Kod produktu: GE002
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie - butle z gazem
  Znak BHP - Ostrzeżenie - butle z gazem
Producent: TDC
Kod produktu: GE003
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uruchamia się automatycznie
  Znak BHP - Uruchamia się automatycznie
Producent: TDC
Kod produktu: GE007
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
Producent: TDC
Kod produktu: GE008
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Strefa zagrożenia wybuchem
  Znak BHP - Strefa zagrożenia wybuchem
Producent: TDC
Kod produktu: GE012
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy
  Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy
Producent: TDC
Kod produktu: GE014
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Elementy ruchome
  Znak BHP - Uwaga ! Elementy ruchome
Producent: TDC
Kod produktu: GE015
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Hałas
  Znak BHP - Uwaga ! Hałas
Producent: TDC
Kod produktu: GE016
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Ruchome elementy
  Znak BHP - Uwaga ! Ruchome elementy
Producent: TDC
Kod produktu: GE017
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
  Znak BHP - Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
Producent: TDC
Kod produktu: GE018
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga - ograniczenie wysokości
  Znak BHP - Uwaga - ograniczenie wysokości
Producent: TDC
Kod produktu: GE019
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia się
  Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia się
Producent: TDC
Kod produktu: GE020
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
Producent: TDC
Kod produktu: GE021
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancja szkodliwa lub drażniąca
  Znak BHP - Substancja szkodliwa lub drażniąca
Producent: TDC
Kod produktu: GE022
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
  Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA002
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
  Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA003
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
  Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA004
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
  Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA005
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
  Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
Producent: TDC
Kod produktu: JA006
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
  Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
Producent: TDC
Kod produktu: JA007
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
  Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
Producent: TDC
Kod produktu: JA008
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt wybuchowy - znak piktogram GHS 01 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt wybuchowy - znak piktogram GHS 01 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF001
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt łatwopalny - znak piktogram GHS 02 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt łatwopalny - znak piktogram GHS 02 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF002
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt utleniający - znak piktogram GHS 03 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt utleniający - znak piktogram GHS 03 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF003
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt pod ciśnieniem - znak piktogram GHS 04 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt pod ciśnieniem - znak piktogram GHS 04 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF004
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt żrący - znak piktogram GHS 05 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt żrący - znak piktogram GHS 05 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF005
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt bardzo toksyczny - znak piktogram GHS 06 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt bardzo toksyczny - znak piktogram GHS 06 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF006
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej

Piktogramy ostrzeżenia odgrywają bardzo ważną rolę w przekazywaniu informacji związanych z BHP oraz ochroną przeciwpożarową. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego stosownym elementem graficznym pozwalają szybko zidentyfikować potencjalne zagrożenie i powziąć stosowne działania.  Naszym klientom oferujemy profesjonalne piktogramy ostrzegające o zagrożeniach związanych z ogniem, prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi i promieniowaniem. Oferujemy również piktogramy bezpośrednio związane z instrukcjami BHP.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl