Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Znak BHP - Ogólny znak ostrzegawczy
  Znak BHP - Ogólny znak ostrzegawczy
Producent: TDC
Kod produktu: GDW001
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie- materiał wybuchowy
  Znak BHP - Ostrzeżenie- materiał wybuchowy
Producent: TDC
Kod produktu: GDW002
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiązką laserową
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiązką laserową
Producent: TDC
Kod produktu: GDW004
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW005
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW006
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się
Producent: TDC
Kod produktu: GDW007
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
Producent: TDC
Kod produktu: GDW008
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW009
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed niską temperaturą / warunkami zamarzania
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed niską temperaturą / warunkami zamarzania
Producent: TDC
Kod produktu: GDW010
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
Producent: TDC
Kod produktu: GDW011
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW012
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed złym psem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed złym psem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW013
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
Producent: TDC
Kod produktu: GDW014
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
Producent: TDC
Kod produktu: GDW015
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
Producent: TDC
Kod produktu: GDW016
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Producent: TDC
Kod produktu: GDW017
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
Producent: TDC
Kod produktu: GDW018
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW019
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed uderzeniem w głowę
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed uderzeniem w głowę
Producent: TDC
Kod produktu: GDW020
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Producent: TDC
Kod produktu: GDW021
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
Producent: TDC
Kod produktu: GDW022
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Producent: TDC
Kod produktu: GDW023
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
Producent: TDC
Kod produktu: GDW024
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
Producent: TDC
Kod produktu: GDW025
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
Producent: TDC
Kod produktu: GDW026
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW027
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
Producent: TDC
Kod produktu: GDW028
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW029
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i stopą
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i stopą
Producent: TDC
Kod produktu: GDW030
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i materiałem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i materiałem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW031
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed szybkim ruchem materiału w giętarce
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed szybkim ruchem materiału w giętarce
Producent: TDC
Kod produktu: GDW032
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed drutem kolczastym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed drutem kolczastym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW033
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed bykiem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed bykiem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW034
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającymi elementami
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającymi elementami
Producent: TDC
Kod produktu: GDW035
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed kruchym dachem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed kruchym dachem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW036
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed nagłym hałasem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed nagłym hałasem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW038
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającym lodem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed spadającym lodem
Producent: TDC
Kod produktu: GDW039
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed osuwającym się śniegiem z dachu
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed osuwającym się śniegiem z dachu
Producent: TDC
Kod produktu: GDW040
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Krytyczny poziom tlenu w powietrzu
  Znak BHP - Uwaga! Krytyczny poziom tlenu w powietrzu
Producent: TDC
Kod produktu: GDW041
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed błyskiem łukowym
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed błyskiem łukowym
Producent: TDC
Kod produktu: GDW042
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym hałasem
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed silnym hałasem
Producent: TDC
Kod produktu: GE002
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie - butle z gazem
  Znak BHP - Ostrzeżenie - butle z gazem
Producent: TDC
Kod produktu: GE003
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie - rampa lub przejazd kolejowy
  Znak BHP - Ostrzeżenie - rampa lub przejazd kolejowy
Producent: TDC
Kod produktu: GE004
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uruchamia się automatycznie
  Znak BHP - Uruchamia się automatycznie
Producent: TDC
Kod produktu: GE007
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
Producent: TDC
Kod produktu: GE008
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Strefa zagrożenia wybuchem
  Znak BHP - Strefa zagrożenia wybuchem
Producent: TDC
Kod produktu: GE012
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy
  Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy
Producent: TDC
Kod produktu: GE014
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Elementy ruchome
  Znak BHP - Uwaga ! Elementy ruchome
Producent: TDC
Kod produktu: GE015
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Hałas
  Znak BHP - Uwaga ! Hałas
Producent: TDC
Kod produktu: GE016
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Ruchome elementy
  Znak BHP - Uwaga ! Ruchome elementy
Producent: TDC
Kod produktu: GE017
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
  Znak BHP - Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
Producent: TDC
Kod produktu: GE018
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga - ograniczenie wysokości
  Znak BHP - Uwaga - ograniczenie wysokości
Producent: TDC
Kod produktu: GE019
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia się
  Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia się
Producent: TDC
Kod produktu: GE020
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
  Znak BHP - Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
Producent: TDC
Kod produktu: GE021
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancja szkodliwa lub drażniąca
  Znak BHP - Substancja szkodliwa lub drażniąca
Producent: TDC
Kod produktu: GE022
Cena netto od:
2,54 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Przestrzeń zamknięta
  Znak BHP - Przestrzeń zamknięta
Producent: TDC
Kod produktu: GF001
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Pole elektromagnetyczne
  Znak BHP - Pole elektromagnetyczne
Producent: TDC
Kod produktu: GF002
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! szyb windowy
  Znak BHP - Uwaga! szyb windowy
Producent: TDC
Kod produktu: GF003
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Czynnik rakotwórczy
  Znak BHP - Czynnik rakotwórczy
Producent: TDC
Kod produktu: GF004
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancje toksyczne
  Znak BHP - Substancje toksyczne
Producent: TDC
Kod produktu: GF005
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Trucizna
  Znak BHP - Trucizna
Producent: TDC
Kod produktu: GF006
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancje rakotwórcze
  Znak BHP - Substancje rakotwórcze
Producent: TDC
Kod produktu: GF007
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancje toksyczne.PCB Niebezpieczeństwo w razie pożaru
  Znak BHP - Substancje toksyczne.PCB Niebezpieczeństwo w razie pożaru
Producent: TDC
Kod produktu: GF008
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancje żrące
  Znak BHP - Substancje żrące
Producent: TDC
Kod produktu: GF009
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Wodorotlenek sodu
  Znak BHP - Wodorotlenek sodu
Producent: TDC
Kod produktu: GF010
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Kwas siarkowy
  Znak BHP - Kwas siarkowy
Producent: TDC
Kod produktu: GF011
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancje radioaktywne
  Znak BHP - Substancje radioaktywne
Producent: TDC
Kod produktu: GF012
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! wiszące przedmioty
  Znak BHP - Uwaga! wiszące przedmioty
Producent: TDC
Kod produktu: GF013
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! urządzenie do transportu poziomego
  Znak BHP - Uwaga! urządzenie do transportu poziomego
Producent: TDC
Kod produktu: GF014
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! niebezpieczeństwo porażenia
  Znak BHP - Uwaga! niebezpieczeństwo porażenia
Producent: TDC
Kod produktu: GF015
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! zły pies
  Znak BHP - Uwaga! zły pies
Producent: TDC
Kod produktu: GF017
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Kruchy dach
  Znak BHP - Uwaga! Kruchy dach
Producent: TDC
Kod produktu: GF018
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! niebezpieczeństwo urazu głowy
  Znak BHP - Uwaga! niebezpieczeństwo urazu głowy
Producent: TDC
Kod produktu: GF019
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Ograniczenie wysokości
  Znak BHP - Ograniczenie wysokości
Producent: TDC
Kod produktu: GF020
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia
  Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia
Producent: TDC
Kod produktu: GF021
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ślisko!
  Znak BHP - Uwaga ślisko!
Producent: TDC
Kod produktu: GF022
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niebezpieczeństwo upadku
  Znak BHP - Niebezpieczeństwo upadku
Producent: TDC
Kod produktu: GF023
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! silne pole magnetyczne
  Znak BHP - Uwaga! silne pole magnetyczne
Producent: TDC
Kod produktu: GF024
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Skażenie biologiczne
  Znak BHP - Skażenie biologiczne
Producent: TDC
Kod produktu: GF025
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niska temperatura
  Znak BHP - Niska temperatura
Producent: TDC
Kod produktu: GF026
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Promieniowanie niejonizujące
  Znak BHP - Promieniowanie niejonizujące
Producent: TDC
Kod produktu: GF027
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Substancja szkodliwa lub drażniąca
  Znak BHP - Substancja szkodliwa lub drażniąca
Producent: TDC
Kod produktu: GF028
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! prace na wysokości
  Znak BHP - Uwaga! prace na wysokości
Producent: TDC
Kod produktu: GF029
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! wysoki poziom hałasu
  Znak BHP - Uwaga! wysoki poziom hałasu
Producent: TDC
Kod produktu: GF030
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Butle z gazem - nie zbliżać się z otwartym ogniem
  Znak BHP - Butle z gazem - nie zbliżać się z otwartym ogniem
Producent: TDC
Kod produktu: GF031
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Przejazd kolejowy
  Znak BHP - Przejazd kolejowy
Producent: TDC
Kod produktu: GF032
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Gorąca powierzchnia
  Znak BHP - Gorąca powierzchnia
Producent: TDC
Kod produktu: GF033
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego
  Znak BHP - Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego
Producent: TDC
Kod produktu: GF034
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uruchamia się automatycznie
  Znak BHP - Uruchamia się automatycznie
Producent: TDC
Kod produktu: GF035
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców
  Znak BHP - Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców
Producent: TDC
Kod produktu: GF036
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Uruchamia się automatycznie
  Znak BHP - Uwaga! Uruchamia się automatycznie
Producent: TDC
Kod produktu: GF037
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia się
  Znak BHP - Niebezpieczeństwo potknięcia się
Producent: TDC
Kod produktu: GF038
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
  Znak BHP - Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
Producent: TDC
Kod produktu: GF039
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Strefa zagrożenia wybuchem
  Znak BHP - Strefa zagrożenia wybuchem
Producent: TDC
Kod produktu: GF040
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
  Znak BHP - Uwaga ! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
Producent: TDC
Kod produktu: GF041
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Ryzyko zakleszczenia rąk
  Znak BHP - Uwaga ! Ryzyko zakleszczenia rąk
Producent: TDC
Kod produktu: GF042
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy 1
  Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy 1
Producent: TDC
Kod produktu: GF043
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Elementy ruchome
  Znak BHP - Uwaga ! Elementy ruchome
Producent: TDC
Kod produktu: GF044
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy 2
  Znak BHP - Uwaga ! Wirujące elementy 2
Producent: TDC
Kod produktu: GF045
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Hałas
  Znak BHP - Uwaga ! Hałas
Producent: TDC
Kod produktu: GF046
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Ruchome elementy
  Znak BHP - Uwaga ! Ruchome elementy
Producent: TDC
Kod produktu: GF047
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
  Znak BHP - Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
Producent: TDC
Kod produktu: GF048
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Atmosfera wybuchowa
  Znak BHP - Atmosfera wybuchowa
Producent: TDC
Kod produktu: GF049
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Gorąca powierzchnia
  Znak BHP - Uwaga! Gorąca powierzchnia
Producent: TDC
Kod produktu: GF060
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Substancje łatwopalne
  Znak BHP - Uwaga! Substancje łatwopalne
Producent: TDC
Kod produktu: GF061
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Ruchome rolki
  Znak BHP - Uwaga! Ruchome rolki
Producent: TDC
Kod produktu: GF062
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Promieniowanie optyczne
  Znak BHP - Uwaga! Promieniowanie optyczne
Producent: TDC
Kod produktu: GF063
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Substancje o właściwościach utleniających
  Znak BHP - Uwaga! Substancje o właściwościach utleniających
Producent: TDC
Kod produktu: GF064
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga! Drut kolczasty
  Znak BHP - Uwaga! Drut kolczasty
Producent: TDC
Kod produktu: GF065
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak BHP - Uwaga niebezpieczeństwo
  Znak BHP - Uwaga niebezpieczeństwo
Producent: TDC
Kod produktu: GF066
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Nie dotykać! Urządzenie elektryczne
  Nie dotykać! Urządzenie elektryczne
Producent: TDC
Kod produktu: HA001
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Napięcie niebezpieczne dla życia
  Napięcie niebezpieczne dla życia
Producent: TDC
Kod produktu: HA002
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Wysokie napięcie
  Wysokie napięcie
Producent: TDC
Kod produktu: HA003
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia
  Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia
Producent: TDC
Kod produktu: HA004
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Kabel wysokiego napięcia
  Kabel wysokiego napięcia
Producent: TDC
Kod produktu: HA005
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych
  Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych
Producent: TDC
Kod produktu: HA006
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów
  Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów
Producent: TDC
Kod produktu: HA007
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Pod napięciem
  Pod napięciem
Producent: TDC
Kod produktu: HA008
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Obwód oświetleniowy pod napięciem
  Obwód oświetleniowy pod napięciem
Producent: TDC
Kod produktu: HA009
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Obwód pomocniczy pod napięciem
  Obwód pomocniczy pod napięciem
Producent: TDC
Kod produktu: HA010
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Ładunek szczątkowy
  Ładunek szczątkowy
Producent: TDC
Kod produktu: HA011
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Napięcie zwrotne
  Napięcie zwrotne
Producent: TDC
Kod produktu: HA012
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym
Producent: TDC
Kod produktu: HA013
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczne napięcie krokowe
  Niebezpieczne napięcie krokowe
Producent: TDC
Kod produktu: HA014
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczne napięcie dotykowe
  Niebezpieczne napięcie dotykowe
Producent: TDC
Kod produktu: HA015
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Uwaga wysokie napięcie
  Uwaga wysokie napięcie
Producent: TDC
Kod produktu: HA016
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Zasilanie dwustronne
  Zasilanie dwustronne
Producent: TDC
Kod produktu: HA017
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory
  Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory
Producent: TDC
Kod produktu: HA018
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Nie dotykać przewodów pod napięciem
  Nie dotykać przewodów pod napięciem
Producent: TDC
Kod produktu: HA023
Cena netto od:
1,45 zł
zobacz więcej
Nie dotykać! Urządzenie elektryczne
  Nie dotykać! Urządzenie elektryczne
Producent: TDC
Kod produktu: HB001
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Napięcie niebezpieczne dla życia
  Napięcie niebezpieczne dla życia
Producent: TDC
Kod produktu: HB002
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Wysokie napięcie
  Wysokie napięcie
Producent: TDC
Kod produktu: HB003
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia
  Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia
Producent: TDC
Kod produktu: HB004
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Kabel wysokiego napięcia
  Kabel wysokiego napięcia
Producent: TDC
Kod produktu: HB005
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych
  Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych
Producent: TDC
Kod produktu: HB006
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów
  Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów
Producent: TDC
Kod produktu: HB007
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Pod napięciem
  Pod napięciem
Producent: TDC
Kod produktu: HB008
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Obwód oświetleniowy pod napięciem
  Obwód oświetleniowy pod napięciem
Producent: TDC
Kod produktu: HB009
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Obwód pomocniczy pod napięciem
  Obwód pomocniczy pod napięciem
Producent: TDC
Kod produktu: HB010
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Ładunek szczątkowy
  Ładunek szczątkowy
Producent: TDC
Kod produktu: HB011
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Napięcie zwrotne
  Napięcie zwrotne
Producent: TDC
Kod produktu: HB012
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym
Producent: TDC
Kod produktu: HB013
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczne napięcie krokowe
  Niebezpieczne napięcie krokowe
Producent: TDC
Kod produktu: HB014
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Niebezpieczne napięcie dotykowe
  Niebezpieczne napięcie dotykowe
Producent: TDC
Kod produktu: HB015
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Uwaga wysokie napięcie
  Uwaga wysokie napięcie
Producent: TDC
Kod produktu: HB016
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Zasilanie dwustronne
  Zasilanie dwustronne
Producent: TDC
Kod produktu: HB017
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory
  Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory
Producent: TDC
Kod produktu: HB018
Cena netto od:
2,97 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
  Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA001
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
  Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA002
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
  Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA003
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
  Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA004
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
  Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA005
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
  Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
Producent: TDC
Kod produktu: JA006
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
  Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
Producent: TDC
Kod produktu: JA007
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
  Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
Producent: TDC
Kod produktu: JA008
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
  Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA009
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
  Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA010
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
  Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA011
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
  Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA012
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
  Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
Producent: TDC
Kod produktu: JA013
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
  Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
Producent: TDC
Kod produktu: JA014
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
  Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
Producent: TDC
Kod produktu: JA015
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
  Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
Producent: TDC
Kod produktu: JA016
Cena netto od:
1,70 zł
zobacz więcej
Uwaga! Substancje niebezpieczne
  Uwaga! Substancje niebezpieczne
Producent: TDC
Kod produktu: JA017
Cena netto od:
2,67 zł
zobacz więcej
Substancja skrajnie łatwopalna
  Substancja skrajnie łatwopalna
Producent: TDC
Kod produktu: LB013
Cena netto od:
1,45 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt wybuchowy - znak piktogram GHS 01 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt wybuchowy - znak piktogram GHS 01 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF001
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt łatwopalny - znak piktogram GHS 02 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt łatwopalny - znak piktogram GHS 02 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF002
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt utleniający - znak piktogram GHS 03 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt utleniający - znak piktogram GHS 03 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF003
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt pod ciśnieniem - znak piktogram GHS 04 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt pod ciśnieniem - znak piktogram GHS 04 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF004
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt żrący - znak piktogram GHS 05 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt żrący - znak piktogram GHS 05 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF005
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Znak bezpieczeństwa - Produkt bardzo toksyczny - znak piktogram GHS 06 CLP
  Znak bezpieczeństwa - Produkt bardzo toksyczny - znak piktogram GHS 06 CLP
Producent: TDC
Kod produktu: LF006
Cena netto od:
2,63 zł
zobacz więcej
Uwaga! Człowiek w chłodnI
  Uwaga! Człowiek w chłodnI
Producent: TDC
Kod produktu: NC025
Cena netto od:
10,65 zł
zobacz więcej
Uwaga, wytwornica zachowaj odległość min. 4 m
  Uwaga, wytwornica zachowaj odległość min. 4 m
Producent: TDC
Kod produktu: NC064
Cena netto od:
16,91 zł
zobacz więcej
Uwaga, przekroczenie normatywów hałasu i zapylenia
  Uwaga, przekroczenie normatywów hałasu i zapylenia
Producent: TDC
Kod produktu: NC066
Cena netto od:
16,91 zł
zobacz więcej
Uwaga, człowiek
  Uwaga, człowiek
Producent: TDC
Kod produktu: NC077
Cena netto od:
10,65 zł
zobacz więcej
Uwaga, głęboki zbiornik
  Uwaga, głęboki zbiornik
Producent: TDC
Kod produktu: NC082
Cena netto od:
8,66 zł
zobacz więcej
Uwaga pochylnia
  Uwaga pochylnia
Producent: TDC
Kod produktu: NC084
Cena netto od:
10,65 zł
zobacz więcej
Ostrożnie z ogniem
  Ostrożnie z ogniem
Producent: TDC
Kod produktu: ND025
Cena netto od:
10,65 zł
zobacz więcej
Uwaga, gorące przedmioty grozi oparzeniem
  Uwaga, gorące przedmioty grozi oparzeniem
Producent: TDC
Kod produktu: ND030
Cena netto od:
10,65 zł
zobacz więcej
Uwaga miejsce rozładunku amoniaku
  Uwaga miejsce rozładunku amoniaku
Producent: TDC
Kod produktu: ND032
Cena netto od:
8,66 zł
zobacz więcej
Uwaga instalacja amoniakalna osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
  Uwaga instalacja amoniakalna osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Producent: TDC
Kod produktu: ND033
Cena netto od:
8,66 zł
zobacz więcej
Uwaga otwarty kanał
  Uwaga otwarty kanał
Producent: TDC
Kod produktu: ND034
Cena netto od:
8,66 zł
zobacz więcej
Uwaga suwnica ręczna przemieszczanie różnych elementów
  Uwaga suwnica ręczna przemieszczanie różnych elementów
Producent: TDC
Kod produktu: ND045
Cena netto od:
10,65 zł
zobacz więcej
Uwaga! Wózki widłowe
  Uwaga! Wózki widłowe
Producent: TDC
Kod produktu: OA156
Cena netto od:
4,53 zł
zobacz więcej
Uwaga! Środki trujące
  Uwaga! Środki trujące
Producent: TDC
Kod produktu: PA553
Cena netto od:
5,06 zł
zobacz więcej
Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne
  Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne
Producent: TDC
Kod produktu: TDS_GF041
Cena netto od:
1,58 zł
zobacz więcej
Ekspozycja rtg nie wchodzić
  Ekspozycja rtg nie wchodzić
Producent: TDC
Kod produktu: TDS_KB009
Cena netto od:
6,20 zł
zobacz więcej
Uwaga! Awaria lub naprawa. Nie uruchamiać, nie włączać
  Uwaga! Awaria lub naprawa. Nie uruchamiać, nie włączać
Producent: TDC
Kod produktu: TDS_ NC006
Cena netto od:
8,66 zł
zobacz więcej
Nie naprawiaj maszyn w czasie ich biegu
  Nie naprawiaj maszyn w czasie ich biegu
Producent: TDC
Kod produktu: TDS_ND017
Cena netto od:
10,65 zł
zobacz więcej

Wielu wypadków można uniknąć, jeśli tylko odpowiednio zabezpieczy się teren, obiekt czy pomieszczenie i poinformuje się o ewentualnym niebezpieczeństwie. Właśnie temu mają służyć oferowane w naszym sklepie znaki ostrzegawcze. Wszystkie pozycje z naszej oferty są zgodne z przepisami BHP, w pełni czytelne, dobrej jakości. Można je łatwo przymocować nie tylko do ściany, ale i do szczególnie niebezpiecznych sprzętów, urządzeń i pojazdów. Zamówić mogą Państwo u nas różne znaki ostrzegawcze, drukowane na różnych powierzchniach i w różnych wymiarach.