Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Znak bezpieczeństwa - Cykloheksanon
  Znak bezpieczeństwa - Cykloheksanon
Producent: TDC
Kod produktu: LC001
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC001
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Kwas solny 33%
  Znak bezpieczeństwa - Kwas solny 33%
Producent: TDC
Kod produktu: LC002
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC002
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Metanol techniczny
  Znak bezpieczeństwa - Metanol techniczny
Producent: TDC
Kod produktu: LC003
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC003
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Kwas azotowy 65%
  Znak bezpieczeństwa - Kwas azotowy 65%
Producent: TDC
Kod produktu: LC004
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC004
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Kwas octowy
  Znak bezpieczeństwa - Kwas octowy
Producent: TDC
Kod produktu: LC005
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC005
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Kwas fosforowy 75%
  Znak bezpieczeństwa - Kwas fosforowy 75%
Producent: TDC
Kod produktu: LC006
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC006
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Kwas mrówkowy 85-98%
  Znak bezpieczeństwa - Kwas mrówkowy 85-98%
Producent: TDC
Kod produktu: LC007
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC007
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Kwas siarkowy 80-96%
  Znak bezpieczeństwa - Kwas siarkowy 80-96%
Producent: TDC
Kod produktu: LC008
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC008
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Czterochloroetylen
  Znak bezpieczeństwa - Czterochloroetylen
Producent: TDC
Kod produktu: LC009
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC009
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Bezwodnik octowy
  Znak bezpieczeństwa - Bezwodnik octowy
Producent: TDC
Kod produktu: LC011
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC011
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Dwutlenek siarki
  Znak bezpieczeństwa - Dwutlenek siarki
Producent: TDC
Kod produktu: LC012
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC012
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Nadtlenek wodoru 30%
  Znak bezpieczeństwa - Nadtlenek wodoru 30%
Producent: TDC
Kod produktu: LC013
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC013
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Podchloryn sodu
  Znak bezpieczeństwa - Podchloryn sodu
Producent: TDC
Kod produktu: LC014
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC014
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Węglan sodu
  Znak bezpieczeństwa - Węglan sodu
Producent: TDC
Kod produktu: LC015
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC015
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Woda amoniakalna
  Znak bezpieczeństwa - Woda amoniakalna
Producent: TDC
Kod produktu: LC016
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC016
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Wodorotlenek sodu
  Znak bezpieczeństwa - Wodorotlenek sodu
Producent: TDC
Kod produktu: LC017
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC017
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Wodorotlenek potasu
  Znak bezpieczeństwa - Wodorotlenek potasu
Producent: TDC
Kod produktu: LC018
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC018
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Węglik wapnia
  Znak bezpieczeństwa - Węglik wapnia
Producent: TDC
Kod produktu: LC019
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC019
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Acetamid
  Znak bezpieczeństwa - Acetamid
Producent: TDC
Kod produktu: LC020
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC020
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Aceton
  Znak bezpieczeństwa - Aceton
Producent: TDC
Kod produktu: LC021
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC021
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Etanol
  Znak bezpieczeństwa - Etanol
Producent: TDC
Kod produktu: LC022
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC022
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Znak bezpieczeństwa - Amoniak
  Znak bezpieczeństwa - Amoniak
Producent: TDC
Kod produktu: LC023
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC023
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Butan
  Butan
Producent: TDC
Kod produktu: LC025
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC025
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
Chlorek cynku
  Chlorek cynku
Producent: TDC
Kod produktu: LC026
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC026
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:
1,4 Dichlorobenzen
  1,4 Dichlorobenzen
Producent: TDC
Kod produktu: LC028
Cena od:
1,84 zł
zobacz więcej
Kod produktu:LC028
Dostępność:duża ilość
Wysyłka w:5-7 dni roboczych
Wysyłka od:
Cena od:
Cena netto:

Oznakowania substancji toksycznych w zakładzie pracy

Każde miejsce pracy, które na co dzień zajmuje się niebezpiecznymi substancjami, musi być zaopatrzone w odpowiednie znaki bhp. Jednym z nich są oznaczenia substancji toksycznych w formie karty charakterystyki substancji oraz etykiet chemicznych. Dzięki temu pracownik może łatwo i szybko znaleźć informację dotyczące danego materiału, jakie zagrożenia powoduje, jak im zapobiegać oraz jak na nie reagować oraz w jakie środki ochrony indywidualnej zaopatrzyć się podczas pracy.

Karty charakterystyki substancji chemicznych umieszczone na etykietach substancji toksycznych nie tylko służą ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, ale też pozwalają pracodawcom na uchronienie się od kar finansowych wynikających z ich braku. W przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzane może być na przykład, czy w zakładzie stosowane są wskazane znaki bhp. Ich brak może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Do oznaczenia substancji toksycznych na środkach transportu używa się nalepek ADR i RID. Pierwsze z nich dotyczą transportu drogowego, natomiast drugie przewożenia chemikaliów koleją.

 

Dlaczego należy stosować oznakowania w formie etykiety substancji toksycznych?

Co prawda osoby pracujące z daną substancją powinny posiadać odpowiednią wiedzę czy kwalifikacje, jednak zawsze warto na każdym kroku podkreślać zagrożenia związane z korzystaniem z materiałów chemicznych czy biologicznych. Można dzięki temu uniknąć wielu groźnych wypadków.

Etykieta substancji toksycznych zawiera wszystkie zagrożenia oraz sposoby postępowania.  Za każdym razem, kiedy pracownik nie jest pewien, jak się zachować, może skonfrontować swoją wiedzę z informacjami zawartymi na planszy substancji toksycznej.

Nieumiejętne korzystanie z substancji toksycznych może mieć bardzo poważne konsekwencje. Powodują one między innymi oparzenia skóry, uszkodzenia oczu, podrażnienia układu oddechowego, a ich wdychanie lub połknięcie może skończyć się śmiercią. Aby zapobiegać tym zagrożeniom należy postępować zgodnie z procedurami oraz działaniami zapobiegawczymi, które są wypisane na karcie charakterystyki substancji toksycznych, jak na przykład: przechowywanie z dala od źródeł ciepła w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, stosowanie odzieży, gogli i rękawic ochronnych,  unikanie wdychania czy nie używanie ognia w pobliżu pojemnika z substancją.

 

Karty charakterystyki substancji i etykiety substancji toksycznych w naszym sklepie ze znakami bhp

W naszej ofercie znajdą Państwo praktyczne naklejki na substancje toksyczne, na których nadrukowane są karty charakterystyki substancji podzielone na sześć osobnych części:

 • Nazwa substancji wraz z jej wzorem chemicznym
 • Piktogramy CLP oznaczające, jakie zagrożenie powoduje dany materiał
 • Słowny opis zagrożeń
 • Sposoby zapobiegania zagrożeniom
 • Zasady reagowania na powstałe zagrożenie
 • Sugerowane środki ochrony osobistej

Dzięki temu osoba pracującą z substancją toksyczną dostaje kompleksowy zestaw informacji, który pozwala jej pracować z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej atrakcyjnej  oferty!

Etykiety substancji chemicznych – na jakich materiałach się je umieszcza?

Najpopularniejsze i najczęściej stosowane w zakładach pracy substancje toksyczne to między innymi cykloheksanon, metanol techniczny, kwas solny, bezwodnik octowy, dwutlenek siarki, nadtlenek wodoru, podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, aceton, etanol, butan czy chlorek cynku. Część z nich ma też właściwości żrące, co również zostało uwzględnione w karcie charakterystyki substancji toksycznych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl