Znaki BHP - Znaki Ewakuacyjne, Znaki bezpieczeństwa, Instrukcje BHP
Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Procedury bezpieczeństwa - jak zaplanować ewakuację
Procedury bezpieczeństwa - jak zaplanować ewakuację

Dlaczego należy pamiętać o procedurach bezpieczeństwa i planach ewakuacji w firmie?

Zgodnie z przepisami (ale też nawet i ze zdrowym rozsądkiem) w przedsiębiorstwach i zakładach pracy powinny zostać ustanowione procedury postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Najczęstszym źródłem zagrożenia jest ogień, który został zaprószony w budynku, ale niebezpieczeństwo mogą stanowić także wybuch gazu, wadliwa instalacja elektryczna, występowanie toksycznych lub drażniących oparów, niebezpieczne pyły w powietrzu, zagrożenie terrorystyczne czy też kataklizmy naturalne. W każdym z tych przypadków pracownik powinien wiedzieć, jak ma się zachować, a więc powinien posiadać wiedzę na temat tego, jak będzie wyglądać ewakuacja z budynku. Właśnie w tym celu odpowiednio wcześniej przygotowuje się niezbędne procedury bezpieczeństwa. Dzięki temu można zachować wszelkie środki ostrożności, przez co zagrożenie zdrowia i życia zostanie zminimalizowane.

 

Plan ewakuacji – obowiązki koordynatora akcji

Aby cała akcja przebiegała sprawnie i z jak najmniejszą ilością zakłóceń, należy wyznaczyć członka personelu zakładu, który będzie nadzorował i koordynował wszelkie działania w sytuacjach awaryjnych. Najlepiej aby ta osoba zajmowała któreś z wyższych stanowisk lub miała bezpośredni dostęp do kierownika wyższego szczebla. Musi ona zadbać między innymi o to, aby:

  • Każda osoba znajdująca się w budynku została poinformowana o zagrożeniu
  • Każdy wiedział, jaki sygnał lub komunikat zostanie nadany w sytuacji awaryjnej i jak się zachować po jego usłyszeniu
  • Drogi i korytarze ewakuacyjne nie są zastawione przez przeszkody, są dobrze oznakowane i odpowiednio oświetlone
  • W firmie istnieją procedury związane z wezwaniem straży pożarnej i pogotowia ratunkowego
  • Służby ratunkowe miały wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia akcji ratunkowej

 

Ważne wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych w sytuacji zagrożenia

Zazwyczaj miejsce pracy powinno posiadać co najmniej dwie drogi wyjścia, aby umożliwić szybką ewakuację pracowników i innych osób przebywających w budynku w sytuacji awaryjnej. Jeżeli liczba osób zazwyczaj przebywających w budynku, jego wielkość oraz rozmieszczenie pomieszczeń nie pozwalają na bezpieczną ewakuację, wtedy wyjść powinno być odpowiednio więcej. Drogi ewakuacyjne muszą znajdować się jak najdalej od siebie, na wypadek gdyby jedna z nich była zablokowana przez ogień lub inną przeszkodę.

Większość pracodawców tworzy mapy ewakuacji na podstawie schematów pięter ze strzałkami, które wyznaczają odpowiednie trasy wyjścia z budynku. Mapy te powinny zawierać lokalizacje wyjść, punktów zbiórki i sprzętu ratunkowego (takiego jak gaśnice czy apteczki), które mogą być potrzebne w nagłych wypadkach. Drogi ewakuacyjne powinny być:

  • wyraźnie oznaczone i dobrze oświetlone
  • wystarczająco szerokie, aby pomieścić liczbę ewakuowanych pracowników
  • pozbawione przeszkód i blokad
  • nie powinny narażać ewakuowanego personelu na dodatkowe zagrożenia

 

Zbiórka pracowników w miejscu do ewakuacji

Po opuszczeniu budynku przez pracowników powinni oni zebrać się w jednym miejscu, które musi być znane każdej osobie. Taki obszar najlepiej wyznaczać poza zasięgiem ewentualnego zagrożenia i warto też zadbać o to, aby w miarę możliwości znajdowało się ono pod osłoną przed deszczem, śniegiem czy promieniami słonecznymi. W przypadku mniejszych zakładów pracy osoba odpowiedzialna za ewakuację powinna posiadać pełną listę nazwisk wszystkich pracowników, aby można było je odczytać w miejscu zbiórki do ewakuacji. Dzięki temu będzie wiadomo, czy każda osoba opuściła budynek, co jest bardzo istotną informacją dla służ ratunkowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl