Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Produkty

Przyłbica ochronna na twarz

 • Przyłbica ochronna na twarz ochrona osłona twarzy

Apteczki Pierwszej Pomocy

Apteczki przemysłowe

 • Apteczka APA 04 DIN 13164 PLUS czerwona z uchwytem
 • Apteczka APA 04 DIN 13157 PLUS czerwona z uchwytem
 • Apteczka K-10 z wyposażeniem DIN 13157 PLUS
 • Apteczka K-15 z wyposażeniem DIN 13157 PLUS
 • Apteczka K-20 z wyposażeniem DIN 13157 PLUS x 2

Apteczki metalowe

 • Apteczka TYP 40 z wyposażeniem DIN 13157 PLUS
 • Apteczka TYP 022 z wyposażeniem DIN 13157 PLUS

Apteczki samochodowe

 • Apteczka Samochodowa pudełko czerwone DIN 13164 PLUS
 • Apteczka Autobusowa K-10 z wyposażeniem DIN 13164 PLUS
 • Apteczka Autobusowa K-20 z wyposażeniem DIN 13164 PLUS x 2
 • Apteczka Autobusowa K-20 z wyposażeniem DIN 13169 PLUS
 • Samochodowy zestaw pierwszej pomocy „SUPER CLASSIC” w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej

Wyposażenie apteczek

 • Wkład DIN 13164
 • Wkład DIN 13157

Gaśnice

Gaśnice proszkowe

 • Gaśnica proszkowa 1kg GP-1Z B/C samochodwa
 • Gaśnica proszkowa 2kg GP-2x ABC
 • Gaśnica proszkowa 4kg GP-4x ABC
 • Gaśnica proszkowa 6kg GP-6x ABC/E do 245 kV
 • Gaśnica płynowa z wieszakiem 2 kg GW-2X ABF

Gaśnice pianowe

 • Gaśnica pianowa 2l GWG-2x ABF
 • Gaśnica pianowa 6l GPN-6x AB
 • Gaśnica pianowa 6l GPN-6z AB
 • Gaśnica pianowa 9l GPN-9z AB

Gaśnice wodne mgłowe

 • Gaśnica wodna mgłowa 3l
 • Gaśnica wodna mgłowa 6l GWM-6x AF

Gaśnice i urządzenia śniegowe

 • Gaśnica śniegowa 5kg GS-5x B/E do 245 kV
 • Gaśnica śniegowa 2kg GSE-2x

Gaśnice przewoźne

 • Gaśnica przewoźna proszkowa 25kg AP-25x ABC
 • Gaśnica przewoźna proszkowa 25kg AP-25z ABC
 • Gaśnica przewoźna proszkowa 50kg AP-50x ABC
 • Gaśnica przewoźna proszkowa 50kg AP-50z ABC

Taśmy ogrodzeniowe i ostrzegawcze

 • Taśma ogrodzeniowa jednostronna 8,5 cm x 100 mb
 • Taśma samoprzylepna podłogowa 5cm x 33mb żółta
 • Taśma samoprzylepna podłogowa 5cm x 33mb czarno - żółta
 • Taśma samoprzylepna podłogowa 5cm x 33mb biało-czerwona
 • Taśma ogrodzeniowa jednostronna dł 100 mb szer - STRAŻ. 8,5 cm
 • Taśma ogrodzeniowa jednostonna dł 100 mb szer. 8,5 cm - STRAŻ MIEJSKA
 • Taśma ogrodzeniowa jednostronna dł 100 mb szer. 8,5 cm - POLICJA
 • Taśma samoprzylepna na podłogę dł 33 mb x szer. 5 cm czerwona
 • Taśma samoprzylepna podłogowa 5cm x 33mb biała
 • Taśma samoprzylepna podłogowa 5cm x 33mb zielona
 • Taśma samoprzylepna podłogowa 5cm x 33mb niebieska
 • Taśma samoprzylepna podłogowa 5cm x 33mb czarna

Instrukcje BHP i Ppoż

Instrukcje BHP i inne ogólne

 • Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
 • Instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym
 • Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych
 • Instrukcja BHP dla odlewni
 • Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
 • Instrukcja BHP przy posług. się ręcznymi narzędziami o napędzie mech. przy obróbce metali i drewna
 • Instrukcja obsługi apteczki
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • Skrócona instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi
 • Instrukcja BHP dla splataczy lin
 • Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń
 • Instrukcja BHP dla listonosza
 • Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych na składach odbioru buraków cukrowych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE 2xW do gaszenia sprzętu elektr. i elektronicznego
 • Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze zszywacza pneumatycznego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze solarium
 • Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
 • Instrukcja dobrej praktyki higienicznej
 • Skrócona instrukcja obsługi, konserwacji i BHP urządzeń, oraz instalacji chłodniczych w zakładzie
 • Regulamin korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych
 • Regulamin korzystania z placów zabaw dla przedszkoli
 • Regulamin korzystania z boisk szkolnych i urządzeń sportowych
 • Instrukcja sanitarna w zakładzie fryzjerskim
 • Instrukcja obsługi apteczki
 • Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
 • Instrukcja postępowania w przypadku napadu rabunkowego
 • Instrukcja BHP ręcznego przewożenia towarów
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej
 • Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
 • Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem
 • Instrukcja BHP zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
 • Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych
 • Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi przy spawaniu łukiem elektrycznym
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi sprężarek powietrznych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE 2xW do gaszenia sprzętu elektr. i elektronicznego
 • Instrukcja eksploatacji i BHP dla urządzenia odpylającego UO-50
 • Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
 • Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku
 • Instrukcja BHP przy obsłudze uniwersalnej szlifierki do ostrzenia narzędzi
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów
 • Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
 • Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej
 • Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-paliwo do silników diesla, olej gazowy i opałowy)
 • Instrukcja BHP przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-benzyna)
 • Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznego sprzętu budowlanego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami
 • Instrukcja BHP przy montażu elementów wielkowymiarowych
 • Skrócona instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcja BHP przy robotach budowlanych w okresie zimy
 • Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 500litrowej
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi sprężarek powietrznych
 • Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1kV
 • Instrukcja BHP zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotła c.o. podczas pracy
 • Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i CO
 • Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym
 • Instrukcja BHP przy posług się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna

Instrukcje Ppoż

 • Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
 • General fire - protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ( wersja angielska )
 • Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
 • Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych
 • Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych
 • Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
 • Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi
 • Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni (malarni)
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych
 • Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 • Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników
 • Instrukcja postępowania na wypadek powst. pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych
 • Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych
 • Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych
 • Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego
 • Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
 • Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka itp.
 • Tablica sygnałów alarmowych obrony cywilnej kraju
 • Instrukcja przeciwpożarowa w magazynach zagrożonych wybuchem
 • Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
 • Instrukcja przeciwpożarowa na terenie budowy
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw gazu płynnego
 • Instrukcja bezpieczeństwa kontenerów (klatek) butli 11 kg
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń hotelowych
 • Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym
 • Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
 • Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
 • Instrukcja ogólna BHP przy eksploatacji stacji elektroenergetycznej
 • Instrukcja użycia hydrantu wewnętrznego
 • Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych na budowie
 • Rosyjska instrukcja ogólna przeciwpożarowa- ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników

Medyczne

 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • Skrócona instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu
 • Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu do światoterapii Bioptron
 • Instrukcja BHP przy obsłudze lasera
 • Instrukcja BHP w zakresie elektrolecznictwa
 • Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni
 • Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu typu diadynamik
 • Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami
 • Instrukcja BHP przy stosowaniu promieniowania podczerwonego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego
 • Instrukcja BHP mycia i odkażania rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia
 • Instrukcja BHP dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego
 • Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi
 • Zasady udzielania pomocy przedmedycznej porażonym prądem elektrycznym
 • Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem
 • Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy
 • Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego o niskim napięciu poniżej 1000V
 • Zmianowy wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy

Obróbka drewna

 • Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
 • Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki-wyrówniarki do drewna
 • Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do drewna (dolnowrzecionowej)
 • Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielopiłowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki - felcarki do drewna
 • Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej formatówki
 • Instrukcja BHP przy składowaniu materiałów z drewna
 • Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do drewna (górnowrzecionowej)
 • Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierko-ostrzarki
 • Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej
 • Instrukcja okleiniarki do wąskich płaszczyzn
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze traka
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły taśmowej

Obróbka metali

 • Instrukcja BHP przy szlifierkach
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do blach
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali
 • Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi frezarek do metali
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
 • Instrukcja BHP użytkowania elektrycznego przecinarek lin drucianych
 • Instrukcja BHP eksploatacji i remontów pras mimośrodowych
 • Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
 • Instrukcja BHP eksploatacji szlifierki do płaszczyzn
 • Instrukcja BHP eksploatacji nożyc gilotynowych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki ściernicowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do metali
 • Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich
 • Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi strugarek do metali
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze uniwersalnej szlifierki do ostrzenia narzędzi
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki punktowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wycinarki walcowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze prasy mechanicznej - krawędziowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
 • Instrukcja BHP oczyszczarki bębnowej OB 750 A
 • Instrukcja BHP przy czyszczeniu powierzchni w komorze roboczej
 • Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużla lub śrutu
 • Instrukcja BHP przy obsłudze elektronarzędzi (wiertarki, szlifierki, piły, wyżynarki, itp.)

Chemia i tworzywa sztuczne

 • Instrukcja - przepisy BHP przy pracy z kwasami
 • Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatniania wody
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
 • Instrukcja ogólna BHP w laboratorium
 • Instrukcja eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych

Transport

 • Instrukcja obsługi wciągników elektrycznych
 • Instrukcja BHP obsługi dźwignika
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych (sztaplarek)
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
 • Instrukcja BHP dla konserwatora urządzeń dźwignicowych z wyłączeniem dźwigów towarowych i osobowych
 • Instrukcja BHP na stanowisku operatora dźwignicy
 • Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy
 • Instrukcja BHP na stanowisku hakowego
 • Instrukcja BHP na stanowisku linowego-hakowego przy zawieszaniu prefabrykatów budowlanych
 • Instrukcja BHP ręcznego przewożenia towarów
 • Instrukcja BHP przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-benzyna)
 • Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towaru niebezpiecznego (ładunek-paliwo do silników diesla, olej gazowy i opałowy)
 • Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu towarów
 • Instrukcja BHP przy obsłudze hydraulicznego podnośnika samochodowego
 • Instrukcja BHP obsługi dźwigu towarowego

Roboty budowlane

 • Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
 • Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
 • Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu do tynkowania mechanicznego
 • Instrukcja BHP przy wznoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych
 • Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
 • Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich
 • Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
 • Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
 • Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
 • Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
 • Instrukcja BHP przy robotach posadzkarskich
 • Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie
 • Instrukcja BHP przy wykonywaniu instalacji sanitarnych
 • Instrukcja BHP przy robotach budowlanych w okresie zimy
 • Instrukcja BHP przy montażu elementów wielkowymiarowych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznego sprzętu budowlanego
 • Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych
 • Instrukcja BHP przy pracy na drabinach
 • Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 500litrowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki budowlanej
 • Instrukcja BHP przy robotach szklarskich

Przemysł spożywczy

 • Instrukcja BHP przy obsłudze miesiarki do ciasta
 • Instrukcja BHP przy obsłudze pieca piekarniczego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze przesiewacza dla młynów, piekarni, cukierni
 • Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika do mąki
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń
 • Instrukcja BHP przy obsłudze rogalikarki
 • Instrukcja BHP w pomieszczeniach piekarni
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznych pieców piekarniczych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wałkowarki do ciasta
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wywrotnicy podnoszącej wózki z ciastem
 • Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa
 • Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
 • Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika
 • Instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego gazowego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń
 • Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowo-parowego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowego
 • Instrukcja BHP w zakładach spożywczych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze bemaraInstrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych
 • Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handl.
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza - grilla gazowego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa
 • Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kociołków przechylnych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczegoInstrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody
 • Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej krajalnicy żywności
 • Instrukcja BHP przy obsłudze taboretu gazowego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych
 • Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w przemyśle spożywczym
 • Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w ubojni i masarni
 • Instrukcja BHP przy obsłudze elektrodowego oszałamiacza trzody .
 • Instrukcja BHP w zakładach spożywczych
 • Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii
 • Ogólna instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w zakładach produkcji spożywczej
 • Instrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych
 • Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
 • Instrukcja BHP przy obsłudze nadziewarki pneumatycznej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze ekspresu do kawy
 • Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji jaj
 • Instrukcja BHP przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
 • Regulamin bezpieczeństwa i porządku domowego
 • Instrukcja sanitarna utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie i jego otoczeniu
 • Instrukcja BHP zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami
 • Instrukcja BHP utrzymania higieny otoczenia zakładu
 • Instrukcja BHP wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej
 • Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń w zakładzie produkcji spożywczej
 • Instrukcja BHP wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej
 • Instrukcja BHP higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy
 • Technika mycia i dezynfekcji rąk
 • Instrukcja BHP czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych(z tworzyw sztucznych)
 • Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych(w zakładzie produkcji spożywczej)
 • Instrukcja BHP mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego
 • Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji sali sprzedaży
 • Instrukcja BHP czyszczenia, mycia i dezynfekcji metalowych opakowań zwrotnych
 • Instrukcja BHP usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • Instrukcja technologiczna wydawania dań, napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni
 • Instrukcja sanitarna pobierania i przechowywania próbek żywności w zakładzie żywienia zbiorowego
 • Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowywania dań
 • Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowywania dań
 • Instrukcja technologiczna smażenia ryb w patelni elektrycznej
 • Instrukcja technologiczna smażenia frytek
 • Instrukcja technologiczna zaparzania kawy i herbaty
 • Instrukcja sanitarna w zakładzie fryzjerskim
 • Instrukcja BHP w sprawie zasad płetwonurkowania
 • Instrukcja sanitarna pobierania i przechowywania próbek żywności w zakładzie żywienia zbiorowego
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
 • Instrukcja dobrej praktyki higienicznej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze dzielarki chlebowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego parowego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mielenia mięsa - Wilk
 • Instrukcja sanitarna zabezpieczenie piekarni przed szkodnikami

Telefony alarmowe

 • Tabliczki telefonów alarmowych
 • Zintegrowany system ratownictwa
 • Tabliczki telefonów alarmowych
 • Nalepka na telefon
 • Nalepka na telefon

Biuro

 • Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
 • Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
 • Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów
 • Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

Poligrafia

 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny sztanc tygiel

Szkoły i placówki publiczne

 • Instrukcja BHP ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych
 • Instrukcja ogólna BHP w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz stan. prakt. nauki zawodu w szkołach i placówkach publ.
 • Instrukcja BHP ogólna BHP w czasie zajęć z wychowania fizycznego, sportu i turystyki w szkołach i placówkach publ.
 • Zakaz wnoszenia na teren szkół i internatów

Rolnictwo

 • Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich
 • Instrukcja BHP w pomieszczeniach inwentarskich
 • Instrukcja BHP przy domowym uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
 • Instrukcja BHP przy obsłudze rozdrabniacza bijakowego
 • Instrukcja BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych
 • Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin i nawozów
 • Instrukcja BHP przy magazynowaniu zboża w spichrzach
 • Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze mieszalnika do pasz
 • Instrukcja BHP przy obsłudze ciągnika i maszyn rolniczych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze śrutownika
 • Instrukcja BHP przy transporcie rolniczym
 • Instrukcja BHP w zakładach produkcji koncentratów spożywczych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze schładzarki zbiornikowej do mleka
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji schładzarki do mleka
 • Instrukcja BHP przy obsłudze dojarki do mleka
 • Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji dojarki do mleka
 • Instrukcja BHP przy magazynowaniu paliw i smarów w rolnictwie
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych w gospodarstwie rolnym
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wozu asenizacyjnego
 • Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszonej przetrząsaczo-zgrabiarki
 • Instrukcja BHP przy obsłudze sieczkarni
 • Instrukcja BHP przy zakładaniu i konserwacji zieleni i terenów zielonych
 • Instrukcja BHP przy obsłudze pompy ślimakowej do usuwania odchodów
 • Instrukcja BHP przy obsłudze szufli mechanicznej do usuwania odchodów
 • Wykaz prac niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15

Wykazy i inne postery

 • Wykaz oznakowań ewkuacyjnych oraz ppoż. 1
 • Wykaz oznakowań ewkuacyjnych oraz ppoż. 2

Wyciągi z przepisów

 • Wykaz prac zabronionych młodocianym
 • Wyciąg z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych, lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
 • Wykaz z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych
 • Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianych
 • Terminy zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych
 • Warunki sprzedaży konsumenckiej. Wyciąg z Ustawy z dn. 27.07.2002 Dz. U. nr 141 poz. 1176
 • Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
 • Instrukcja postępowania w przypadku napadu rabunkowego
 • Ogólna instrukcja o zasobach archiwalnych i postępowaniu z materiałami archiwalnymi

Spawanie

 • Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi przy spawaniu łukiem elektrycznym
 • Instrukcja BHP przy cięciu plazmowym
 • Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
 • Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych
 • Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
 • Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
 • Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych na budowie
 • Ogólna instrukcja BHP przy pracach spawalniczych

Czyszczenie powierzchni

 • Instrukcja BHP dla oczyszczarki bębnowej OB 750A
 • Instrukcja BHP przy czyszczeniu metali i innych powierzchni urządzeniami z otwartym obiegiem ścierniwa

Magazynowanie

 • Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia
 • Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
 • Instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych oraz obchodzenia się z nimi
 • Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania

Warsztaty samochodowe

 • Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym
 • Instrukcja BHP przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów
 • Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
 • Instrukcja BHP przy obsłudze hydraulicznego podnośnika samochodowego
 • Instrukcja BHP przy montażu i demontażu opon
 • Instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych
 • Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym

Instalacje elektryczne

 • Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1kV
 • Instrukcja BHP na stanowisku elektryka konserwatora do 1kV
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem
 • Instrukcja ogólna BHP przy eksploatacji stacji elektroenergetycznej, nie wymagającej stałej obsługi
 • Instrukcja BHP stacji transformatorowej 15/0,4kV
 • Instrukcja BHP zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

Instalacje WOD-KAN, CO, GAZ

 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotła c.o. podczas pracy
 • Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych
 • Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku
 • Instrukcja BHP w kotłowniach olejowo-gazowych
 • Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i CO
 • Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami

Instalacje powietrzne

 • Instrukcja bezpiecznej obsługi sprężarek powietrznych
 • Instrukcja eksploatacji i BHP dla urządzenia odpylającego UO-50
 • Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń wentylacyjnych i odpylających

Przemysł odzieżowy

 • Ogólna instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni
 • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
 • Instrukcja BHP podczas prasowania żelazkiem
 • Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach
 • Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego

Tabliczki telefonów alarmowych

 • Tabliczka telefonów alarmowych
 • Tabliczka telefonów alarmowych
 • Nalepka na telefon
 • Nalepka na telefon
 • Tabliczka policyjnych telefonów zaufania

Znaki BHP PN-EN ISO 7010

Znaki zakazu

 • Ogólny znak zakazu
 • Zakaz palenia tytoniu
 • Zakaz używania otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu
 • Zakaz przejścia
 • Woda niezdatna do picia
 • Zakaz wstępu osobom z rozrusznikiem serca
 • Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
 • Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami
 • Nie dotykać
 • Zakaz gaszenia wodą
 • Zakaz umieszczania ciężkich przedmiotów
 • Zakaz używania telefonów komórkowych
 • Zakaz wstępu z metalowymi implantami
 • Zakaz wkładania rąk do środka
 • Zakaz spryskiwania wodą
 • Zakaz pchania
 • Zakaz siadania
 • Zakaz chodzenia po powierzchni
 • Zakaz używania windy w razie pożaru
 • Zakaz wstępu ze zwierzętami
 • Zakaz wstępu z jedzeniem i piciem
 • Nie zastawiać
 • Zakaz chodzenia i stawania
 • Zakaz używania niekompletnego rusztowania
 • Zakaz używania urządzeń w wannie, pod prysznicem i w zbiorniku z wodą
 • Zakaz używania windy przez ludzi
 • Zakaz używania rękawic
 • Zakaz fotografowania
 • Zakaz wiązania węzłów na linie
 • Nie przełączaj
 • Zakaz używania szlifierki
 • Zakaz szlifowania na mokro
 • Zakaz używania szlifierki ręcznej
 • Zakaz wchodzenia w obuwiu z metalową podeszwą
 • Zakaz wstępu dzieciom
 • Zakaz opuszczania wyznaczonej trasy
 • Zakaz bujania krzesłem
 • Zakaz pracy z wysoką temperaturą
 • Zakaz wspinania się

Znaki ostrzegawcze

 • Ogólny znak ostrzegawczy
 • Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu
 • Ostrzeżenie przed mat. radioaktywnym lub promieniowaniem jonizującym
 • Ostrzeżenie przed wiązką laserową
 • Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
 • Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
 • Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się
 • Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
 • Ostrzeżenie przed skażeniami biologicznymi
 • Ostrzeżenie przed niską temperaturą/warunkami zamarzania
 • Ostrzeżenie przed przed śliską powierzchnią
 • Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
 • Ostrzeżenie przed złym psem
 • Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
 • Ostrzeżenie przed wiszącym ciężarem (wiszącymi przedmiotami)
 • Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
 • Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
 • Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
 • Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
 • Ostrzeżenie przed uderzeniem w glowę
 • Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
 • Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
 • Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
 • Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni
 • Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
 • Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
 • Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
 • Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
 • Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
 • Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i stopą
 • Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i materiałem
 • Ostrzeżenie przed nagłym ruchem materiału w giętarce
 • Ostrzeżenie przed drutem kolczastym
 • Ostrzeżenie przed bykiem
 • Ostrzeżenie przed spadającymi elementami
 • Ostrzeżenie przed kruchym dachem
 • Ostrzeżenie przed nagłym hałasem
 • Ostrzeżenie przed możliwością potrącenia przez maszynę zdalnie sterowaną

Znaki nakazu

 • Ogólny znak nakazu
 • Przeczytaj instrukcję
 • Nakaz stosowania ochrony słuchu
 • Nakaz stosowania ochrony oczu
 • Nakaz podłączenia uziemienia
 • Nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej
 • Nakaz stosowania przyciemnianych gogli ochronnych
 • Nakaz stosowania ochrony stóp
 • Nakaz stosowania ochrony rąk
 • Nakaz stosowania odzieży ochronnej
 • Nakaz mycia rąk
 • Nakaz używania poręczy
 • Nakaz stosowania ochrony twarzy
 • Nakaz stosowania ochrony głowy
 • Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej
 • Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej
 • Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
 • Nakaz stosowania szelek bezpieczeństwa
 • Nakaz stosowania maski spawalniczej
 • Nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa
 • Odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy
 • Nakaz stosowania kremu ochronnego
 • Nakaz przechodzenia pomostem
 • Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
 • Nakaz ochrony oczu dzieci nieprzejrzystymi okularami ochronnymi
 • Nakaz stosowania fartucha ochronnego
 • Nakaz stosowania osłony
 • Nakaz stosowania zamknięcia
 • Nakaz używania sygnału dźwiękowego
 • Nakaz używania pojemnika na śmieci
 • Nakaz stosowania osłony nastawnej
 • Nakaz stosowania obuwia antystatycznego
 • Zamknij zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego
 • Otwórz zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego
 • Nakaz natychmiastowego opuszczenia trasy orczyka w razie upadku
 • Podnieś przody nart
 • Nakaz zabezpieczania butli gazowych
 • Nakaz używania aparatu oddechowego
 • Nakaz stosowania detektora gazu
 • Nakaz używania ochraniaczy sportowych

Znaki ewakuacyjne PN-EN ISO 7010

Wyjścia i drzwi

 • Wyjście ewakuacyjne lewostronne
 • Wyjście ewakuacyjne prawostronne
 • Okno ewakuacyjne z drabiną
 • Okno ratunkowe
 • Przekręcić aby otworzyć (w lewo)
 • Przekręcić aby otworzyć (w prawo)
 • Pchać z lewej strony aby otworzyć
 • Pchać z prawej strony aby otworzyć
 • Otwieranie drzwi ewakuacyjnych
 • Przesunąć w prawo aby otworzyć
 • Ciągnąć z lewej strony aby otworzyć
 • Ciągnąć z prawej strony aby otworzyć
 • Drabina ewakuacyjna
 • Ciągnąć aby otworzyć

Znaki kierunku

 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę lewostronny
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę w lewo
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół w lewo
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół lewostronny
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę prawostronny
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę w prawo
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w prawo
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół w prawo
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół prawostronny
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo

Miejsca zbiórki

 • Miejsca zbiórki do ewakuacji
 • Miejsca zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych

Znaki ratunkowe

 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Telefon alarmowy
 • Lekarz
 • Defibrylator (AED)
 • Prysznic do przemywania oczu
 • Prysznic bespieczeństwa
 • Nosze
 • Woda zdatna do picia
 • Podręczna torba medyczna
 • Respirator tlenowy
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego

Inne

 • Stłuc aby uzyskać dostęp
 • System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego
 • Krzesło ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne

Wyjścia i drzwi

 • Wyjście ewakuacyjne
 • Drzwi ewakuacyjne prawe
 • Drzwi ewakuacyjne lewe
 • Ciągnąć aby otworzyć
 • Pchać aby otworzyć
 • Przesunąć w celu otwarcia
 • Klamka
 • Exit
 • Ciągnąć
 • Pchać
 • Okno ewakuacyjne
 • Wejście
 • Wyjście EXIT
 • Emergency exit
 • Exit
 • Droga ewakuacyjna 1
 • Droga ewakuacyjna
 • Wyjście awaryjne
 • Klucz do wyjścia ewak. znajduje się w pok. socjalnym
 • Klucz do wyjścia ewak. znajduje się w dyż. pielęgniarek
 • Push
 • Zjazd ewakuacyjny na niższą kondygnację dla niepełnosprawnych w lewo
 • Klucz do wyjścia ewak. znajduje się w sekretariacie
 • Pchać
 • Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo
 • Ciągnąć

Znaki kierunku

 • Kierunek drogi ewakuacyjnej
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewo
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w prawo (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w lewo (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w prawo (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w lewo (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo (znak uzupełniający)
 • Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo (znak uzupełniający)
 • Drzwi ewakuacyjne dla niepełnosprawnych w lewo
 • Drzwi ewakuacyjne dla niepełnosprawnych w prawo
 • Miejsce zbiórki ewakuowanych
 • Droga ewakuacyjna (prosto/w górę)
 • Kierunek do schronu

Miejsca zbiórki

 • Miejsce zbiórki do ewakuacji
 • Kierunek do miejsca zbiórki - w lewo
 • Kierunek do miejsca zbiórki - w prawo
 • Punkt zborny A
 • Punkt zborny B
 • Punkt zborny C
 • Punkt zborny D
 • Numer stacji ewakuacyjnych 0
 • Numer stacji ewakuacyjnych 1
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 2
 • Numer stacji ewakuacyjnych 3
 • Numer stacji ewakuacyjnych 4
 • Numer stacji ewakuacyjnych 5
 • Numer stacji ewakuacyjnych 6
 • Numer stacji ewakuacyjnych 7
 • Numer stacji ewakuacyjnych 8
 • Numer stacji ewakuacyjnych 9
 • Symbol stacji ewakuacyjnych A
 • Symbol stacji ewakuacyjnych B
 • Symbol stacji ewakuacyjnych C
 • Symbol stacji ewakuacyjnych D
 • Litera E
 • Litera F
 • Litera G
 • Litera H

Przeszkody

 • Uwaga strome schody
 • W razie pożaru zbić szybę
 • Uwaga próg
 • Uwaga niski strop
 • Uwaga stopień
 • Uwaga Schody
 • Przejście zawężone
 • Przejście zaniżone

Znaki ratunkowe

 • Drabina ewakuacyjna
 • Pierwsza pomoc
 • Nosze
 • Telefon alarmowy do wezwania pierwszej pomocy
 • Prysznic bezpieczeństwa
 • Prysznic do przemywania oczu
 • Pierwsza pomoc
 • Prysznic bezpieczeństwa
 • Prysznic do przemywania oczu
 • Nosze
 • Zatrzymanie awaryjne
 • Telefon awaryjny
 • Punkt opatrunkowy
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Pojemnik z maskami ucieczkowymi
 • Rękaw ratowniczy
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Prysznic bezpieczeństwa
 • Prysznic do przemywania oczu
 • Nosze
 • Zatrzymanie awaryjne
 • Telefon awaryjny
 • Punkt opatrunkowy
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Miejsce składowania noszy

Inne

 • Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się ....
 • Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
 • Rejon bez wyjścia ewakuacyjnego
 • Zakaz korzystania z windy osobowej w razie pożaru
 • Zakaz używania windy do celów ewakuacyjnych
 • Rejon bez wyjścia ewakuacyjnego

Rewersy znaków

 • Rewers znaków (przyklejanych na szybach)
 • Rewers znaków (przyklejanych na szybach)
 • Rewers znaków (przyklejanych na szybach)

Znaki przeciwpożarowe PN-EN ISO 7010

Znaki ochrony przeciwpożarowej

 • Gaśnica
 • Hydrant wewnętrzny
 • Drabina pożarowa
 • Zestaw sprzętu przeciwpożarowego
 • Alarm pożarowy
 • Telefon bezpieczeństwa
 • Stacjonarna bateria gaśnicza
 • Wózek gaśniczy
 • Przenośny aplikator piany
 • Aplikator mgły wodnej
 • Stacjonarna instalacja przeciwpożarowa
 • Stacjonarna butla gaśnicza
 • Stanowisko zdalnego uwalniania
 • Monitor pożarowy
 • Koc gaśniczy

Techniczne środki ppoż.

 • Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
 • Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
 • Dźwig dla straży pożarowej

Tablice i znaki przeciwpożarowe

Znaki ochrony przeciwpożarowej

 • Palenie tytoniu zabronione
 • Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione
 • Zakaz gaszenia wodą
 • Nie zastawiać
 • Zestaw sprzętu pożarowego
 • Hydrant wewnętrzny
 • Gaśnica
 • Telefon do użycia w stanie zagrożenia
 • Alarmowy sygnalizator akustyczny
 • Drabina pożarowa
 • Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
 • Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
 • Uruchamianie ręczne
 • Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
 • Materiały utleniające
 • Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
 • Gaśnica
 • Hydrant wewnętrzny
 • Drabina pożarowa
 • Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej
 • Alarm pożarowy
 • Telefon alarmowania pożarowego
 • Drzwi przeciwpożarowe
 • Zamocowana bateria gaśnicza
 • Gaśnica kołowa
 • Przenośny aplikator piany
 • Aplikator mgły wodnej
 • Zamocowana instalacja gaśnicza
 • Zamocowana butla gaśnicza
 • Stanowisko zdalnego uwalniania
 • Monitor
 • Koc gaśniczy
 • Droga pożarowa
 • Uruchamianie klap dymowych
 • Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego
 • Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego
 • Kurek główny instalacji gazowej
 • Suchy pion
 • Przeciwpożarowy zbiornik wody
 • Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody
 • Dźwig przeciwpożarowy
 • Otwieranie klap przeciwpożarowych
 • Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • Hydrant zewnętrzny
 • Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo
 • Zawór hydrantowy
 • Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
 • Dźwig dla straży pożarnej
 • Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
 • Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
 • Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny
 • Materiały utleniające
 • Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
 • Sprzęt gaśniczy
 • Sprzęt przeciwpożarowy
 • Wyłącznik prądu
 • Główny wyłącznik prądu
 • Tablica rozdzielcza
 • Główna tablica rozdzielcza
 • Nawodniony pion gaśniczy
 • Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym
 • Zamykać drzwi przeciwpożarowe
 • Ppoż. zbiornik wodny ... m3
 • Ppoż. zbiornik wodny ...... m3, głębokość zbiornika ... m
 • Punkt czerpania wody dla celów ppoż.
 • Przeciwpożarowy zbiornik wodny
 • Klapa dymowa
 • Piasek gaśniczy
 • Droga pożarowa
 • Droga pożarowa, nie zastawiać
 • Brama pożarowa
 • Brama pożarowa-parkowanie zabronione
 • Punkt czerpania wody
 • Przeciwpożarowy zbiornik wodny ... m3
 • Tablica informacyjna zawierająca pojemność zbiornika w m3 oraz współrzędne w metrach do punktu czerpania wody
 • Fotoluminescencyjna plansza naścienna oświetlająca gaśnicę
 • Gaśnica do gaszenia sprzętu komputerowego
 • Brama pożarowa
 • Piasek gaśniczy
 • Klapa dymowa

Tablice ochrony przeciwpożarowej

 • Do punktu czerpania wody
 • Do punktu czerpania wody w lewo
 • Do punktu czerpania wody
 • Do zbiornika ppoż.
 • Do zbiornika ppoż.
 • Gaśnica
 • Hydrant
 • Syrena pożarowa
 • Wyjście na dach
 • Sprzęt gaśniczy
 • Do sprzętu przeciwpożarowego
 • Do sprzętu przeciwpożarowego
 • Kierunek drogi
 • Do głównego wyłącznika prądu
 • Do głównego wyłącznika prądu
 • Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia)
 • Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia)
 • Stanowisko gaśnicze pianowe
 • Remiza
 • Nie zastawiaj sprzętu przeciwpożarowego
 • Punkt przyjęcia sił i środków
 • Klapa przeciwpożarowa
 • Do pożaru
 • Do pożaru
 • Gaśnica
 • Nie zastawiać
 • Koc gaśniczy

Numery

 • Cyfra 0
 • Cyfra 1
 • Cyfra 2
 • Cyfra 3
 • Cyfra 4
 • Cyfra 5
 • Cyfra 6
 • Cyfra 7
 • Cyfra 8
 • Cyfra 9

Rewersy znaków

 • Rewers znaków ppoż. (przyklejanych na szybach)

Ostrzeżenia - Piktogramy

Przeciwpożarowe

 • Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopoalne
 • Materiały utleniające
 • Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
 • Niebezpieczeństwo pożaru
 • Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny
 • Materiały utleniające
 • Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ostrzeżenie przed silnym hałasem
 • Ostrzeżenie - butle z gazem
 • Ostrzeżenie - butle z gazem
 • Uruchamia się automatycznie
 • Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
 • Ostrzeżenie przed atmosferą wybuchową
 • Uwaga ! Wirujące elementy
 • Uwaga ! Wirujące elementy 2
 • Uwaga ! Hałas
 • Uwaga ! Ruchome elementy
 • Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
 • Uwaga - ograniczenie wysokości
 • Uwaga - ograniczenie wysokości
 • Niebezpieczeństwo potknięcia się
 • Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wybuchu
 • Ogólny znak ostrzegawczy
 • Ostrzeżenie przed wiązką laserową
 • Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym
 • Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się
 • Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
 • Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym
 • Ostrzeżenie przed spadnięciem (upadkiem)
 • Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
 • Ostrzeżenie przed niską temperaturą / warunkami zamarzania
 • Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
 • Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
 • Ostrzeżenie przed złym psem
 • Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
 • Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
 • Ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi
 • Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
 • Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
 • Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
 • Uwaga! niebezpieczeństwo urazu głowy
 • Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
 • Ostrzeżenie przed ostrymi elementami
 • Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
 • Uwaga, niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
 • Ostrzeżenie przed ruchomymi rolkami
 • Ostrzeżenie przed ładowaniem baterii
 • Ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym
 • Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
 • Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
 • Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i stopą
 • Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i materiałem
 • Ostrzeżenie przed szybkim ruchem materiału w giętarce
 • Ostrzeżenie przed drutem kolczastym
 • Ostrzeżenie przed bykiem
 • Ostrzeżenie przed spadającymi elementami
 • Ostrzeżenie przed kruchym dachem
 • Ostrzeżenie przed możliwością potrącenia przez maszynę zdalnie sterowaną
 • Ostrzeżenie przed nagłym hałasem
 • Ostrzeżenie przed spadającym lodem
 • Ostrzeżenie przed osuwającym się śniegiem z dachu
 • Uwaga! Krytyczny poziom tlenu w powietrzu
 • Ostrzeżenie przed błyskiem łukowym
 • Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
 • Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
 • Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
 • Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
 • Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
 • Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
 • Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
 • Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
 • Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
 • Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających
 • Uwaga! Substancje niebezpieczne
 • substancje toksyczne
 • Substancje żrące
 • Uwaga, gorące przedmioty grozi oparzeniem
 • Uwaga! nie patrzeć i nie wchodzić w wiązkę promieniowania laserowego
 • Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne
 • Uwaga! szyb windowy
 • Substancje biologiczne
 • Substancje radioaktywne
 • Wodorotlenek sodu
 • Urządzenie zdalnie sterwoane
 • Uwaga! zły pies
 • Uwaga niebezpieczeństwo
 • Niebezpieczeństwo upadku
 • Uwaga! silne pole magnetyczne
 • Uwaga! prace na wysokości
 • Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców
 • Uwaga! Gorąca powierzchnia
 • Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
 • Uwaga ! Ryzyko zakleszczenia rąk
 • Uwaga - otwarty ogień
 • Uwaga ! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
 • Kwas siarkowy
 • Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
 • Czynnik rakotwórczy
 • Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
 • Pole elektromagnetyczne
 • Uwaga ! Wirujące elementy 1
 • Substancja szkodliwa lub drażniąca
 • Niska temperatura
 • Uwaga! wiszące przedmioty
 • Czynnik rakotwórczy
 • Uwaga! wysoki poziom hałasu
 • Nie dotykać przewodów pod napięciem
 • Substancje toksyczne.PCB Niebezpieczeństwo w razie pożaru
 • Uwaga! Kruchy dach
 • Uwaga ! Wirujące elementy 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy - uzupełniające

 • Ostrzeżenie przed silnym hałasem
 • Ostrzeżenie - butle z gazem
 • Ostrzeżenie - rampa lub przejazd kolejowy
 • Uruchamia się automatycznie
 • Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
 • Strefa zagrożenia wybuchem
 • Uwaga ! Wirujące elementy
 • Uwaga ! Wirujące elementy
 • Uwaga ! Hałas
 • Uwaga ! Ruchome elementy
 • Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
 • Uwaga - ograniczenie wysokości
 • Niebezpieczeństwo potknięcia się
 • Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
 • Substancja szkodliwa lub drażniąca
 • Oznakowanie wind -wymiary przestrzeni bezpieczeństwa w nadszybiu i podszybiu- pozycja stojąca
 • Oznakowanie wind -wymiary przestrzeni bezpieczeństwa w nadszybiu i podszybiu- pozycja kuczna
 • Oznakowanie wind -wymiary przestrzeni bezpieczeństwa w podszybiu - pozycja leżąca
 • Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego

Bezpieczeństwo i higiena pracy - z opisem

 • Przestrzeń zamknięta
 • Pole elektromagnetyczne
 • Uwaga! szyb windowy
 • Czynnik rakotwórczy
 • Substancje toksyczne
 • Trucizna
 • Substancje rakotwórcze
 • Substancje toksyczne.PCB Niebezpieczeństwo w razie pożaru
 • Substancje żrące
 • Wodorotlenek sodu
 • Kwas siarkowy
 • Substancje radioaktywne
 • Uwaga! wiszące przedmioty
 • Uwaga! urządzenie do transportu poziomego
 • Uwaga! niebezpieczeństwo porażenia
 • Uwaga! nie patrzeć i nie wchodzić w wiązkę promieniowania laserowego
 • Uwaga! zły pies
 • Uwaga! Kruchy dach
 • Uwaga! niebezpieczeństwo urazu głowy
 • Ograniczenie wysokości
 • Niebezpieczeństwo potknięcia
 • Uwaga ślisko!
 • Niebezpieczeństwo upadku
 • Uwaga! silne pole magnetyczne
 • Skażenie biologiczne
 • Niska temperatura
 • Promieniowanie niejonizujące
 • Substancja szkodliwa lub drażniąca
 • Uwaga! prace na wysokości
 • Uwaga! wysoki poziom hałasu
 • Butle z gazem - nie zbliżać się z otwartym ogniem
 • Przejazd kolejowy
 • Gorąca powierzchnia
 • Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego
 • Uruchamia się automatycznie
 • Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców
 • Uwaga! Uruchamia się automatycznie
 • Niebezpieczeństwo potknięcia się
 • Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
 • Strefa zagrożenia wybuchem
 • Uwaga ! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
 • Uwaga ! Ryzyko zakleszczenia rąk
 • Uwaga ! Wirujące elementy 1
 • Uwaga ! Elementy ruchome
 • Uwaga ! Wirujące elementy 2
 • Uwaga ! Hałas
 • Uwaga ! Ruchome elementy
 • Uwaga ! Promieniowanie nadfioletowe
 • Atmosfera wybuchowa
 • Uwaga! Gorąca powierzchnia
 • Uwaga! Substancje łatwopalne
 • Uwaga! Ruchome rolki
 • Uwaga! Promieniowanie optyczne
 • Uwaga! Substancje o właściwościach utleniających
 • Uwaga! Drut kolczasty
 • Uwaga niebezpieczeństwo
 • Uwaga! Środki trujące
 • Substancja skrajnie łatwopalna

Elektryczne

 • Nie dotykać! Urządzenie elektryczne
 • Napięcie niebezpieczne dla życia
 • Wysokie napięcie
 • Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia
 • Kabel wysokiego napięcia
 • Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych
 • Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów
 • Pod napięciem
 • Obwód oświetleniowy pod napięciem
 • Obwód pomocniczy pod napięciem
 • Ładunek szczątkowy
 • Napięcie zwrotne
 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym
 • Niebezpieczne napięcie krokowe
 • Niebezpieczne napięcie dotykowe
 • Uwaga wysokie napięcie
 • Zasilanie dwustronne
 • Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory
 • Uwaga niebezpieczeństwo porażenia
 • Nie dotykać! Urządzenie elektryczne
 • Napięcie niebezpieczne dla życia
 • Wysokie napięcie
 • Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia
 • Kabel wysokiego napięcia
 • Niebezpieczeństwo dla życia przy dotykaniu urządzeń elektrycznych
 • Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów
 • Pod napięciem
 • Obwód oświetleniowy pod napięciem
 • Obwód pomocniczy pod napięciem
 • Ładunek szczątkowy
 • Napięcie zwrotne
 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem indukowanym
 • Niebezpieczne napięcie krokowe
 • Niebezpieczne napięcie dotykowe
 • Uwaga wysokie napięcie
 • Zasilanie dwustronne
 • Przed przystąpieniem do pracy wyłączyć i rozładować kondensatory
 • Uwaga, urządzenie elektryczne
 • Nie dotykać urządzanie pod napięciem
 • Uwaga ogrodzenie elektryczne pod napięciem
 • Zasilanie dwustronne

Promieniowanie

 • Znak ostrzegawczy do oznakowania opakowania bezpośredniego otwartego źródła promieniowania
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania zamkniętego źródła promieniowania
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii I
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii II
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii III
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania środków transportu
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania terenu kontrolowanego
 • Teren nadzorowany
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania strefy awaryjnej
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z otwartymi źródłami promieniotwórczymi
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu odpadów promieniotwórczych
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu źródeł promieniotwórczych
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni rentgenowskiej
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu paliwa jądrowego
 • Pracownia akceleratorowa
 • Pracownia tomograficzna
 • Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe
 • Uwaga! Światło laserowe
 • Uwaga! Otwór wyjściowy lasera
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe przy otwarciu
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe przy otwarciu - Nie spoglądać w wiązkę
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe przy otwarciu - Nie spoglądać w wiązkę. Nie obserwować przez przyrządy optyczne
 • Uwaga niewidzialne promieniowanie laserowe
 • Ekspozycja rtg nie wchodzić
 • Strefa ochronna promieniowania elektromagnetycznego nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Źródło promieniowania elektromagnetycznego
 • Strefa bezpieczna
 • Strefa niebezpieczna
 • Strefa pośrednia
 • Strefa zagrożenia
 • Strefa promieniowania elektromagnetycznego.
 • Pacjentko! informuj obsługę aparatu o ciąży
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania strefy ograniczonego czasu przebywania

Inne

 • Uwaga, głęboki zbiornik
 • Uwaga! zły pies
 • Woda niezdatna do picia
 • Uwaga, samochód
 • Uwaga, człowiek
 • Uwaga! Awaria lub naprawa. Nie uruchamiać, nie włączać
 • Uwaga, wytwornica zachowaj odległość min. 4 m
 • Uwaga, przekroczenie normatywów hałasu i zapylenia
 • Wyłączone z eksploatacji
 • Uwaga miejsce rozładunku amoniaku
 • Uwaga instalacja amoniakalna osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga otwarty kanał
 • Uwaga rozładunek substancji żrących wstęp wzbroniony
 • Uwaga hałas przekroczony
 • Miejsce pracy
 • Uwaga! Wózki widłowe
 • Nie naprawiaj maszyn w czasie ich biegu
 • Ostrożnie z ogniem
 • Uwaga gorące przedmioty grozi oparzeniem
 • Uwaga suwnica ręczna przemieszczanie różnych elementów
 • Uwaga! Człowiek w chłodni
 • Uwaga pochylnia
 • Uwaga! Strefa niebezpieczna

Przeciwwirusowe

 • Myj ręce- chroń siebie przed wirusami i drobnoustrojami
 • Myj ręce- chroń siebie i innych przed wirusem
 • Instrukcja mycia i dezynfekci rąk

Znaki zakazu - Piktogramy

 • Przeciwpożarowe
 • Palenie tytoniu zabronione
 • Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione
 • Zakaz gaszenia wodą
 • Nie zastawiać
 • Nie zastawiać - droga pożarowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ogólny znak zakazu
 • Zakaz palenia tytoniu
 • Zakaz używania otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu
 • Zakaz przejścia
 • Woda niezdatna do picia
 • Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
 • Zakaz wstępu osobom ze stymulatorem serca
 • Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami
 • Zakaz wspinania się
 • Nie dotykać
 • Zakaz gaszenia wodą
 • Zakaz umieszczania ciężkich przedmiotów
 • Zakaz używania telefonów komórkowych
 • Zakaz wstępu osobom z implantami
 • Zakaz wkładania rąk do środka
 • Zakaz spryskiwania wodą
 • Zakaz pchania
 • Zakaz siadania
 • Zakaz spożywania posiłków
 • Zakaz używania windy w razie pożaru
 • Zakaz wstępu osobom ze stymulatorem serca
 • Zakaz wstępu z jedzeniem i piciem
 • Nie zastawiać
 • Zakaz fotografowania
 • Zakaz używania niekompletnego rusztowania
 • Zakaz używania telefonów komórkowychZakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem i w zbiornikach wypełnionych wodą
 • Zakaz używania windy przez ludzi
 • Zakaz używania rękawic roboczych
 • Zakaz fotografowania
 • Zakaz wiązania węzłów
 • Nie przełączaj
 • Zakaz używania szlifierki
 • Zakaz szlifowania na mokro
 • Zakaz zdejmowania osłon podczas pracy urządzenia
 • Zakaz wchodzenia w obuwiu z metalowa podeszwą
 • Zakaz wstępu dzieciom
 • Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych
 • Zakaz bujania krzesełkiem
 • Zakaz pracy z wysoką temperaturą
 • Zakaz używania fajerwerków
 • Zakaz opierania się
 • Zakaz wstępu dla kobiet w ciąży
 • Zakaz noszenia biżuterii w pomieszczeniach produkcyjnych
 • Zakaz używania okularów interaktywnych
 • Zakaz wystawiania kończyn poza sanie (tobogan)
 • Zakaz skakania do wody
 • Zakaz spożywania alkoholu
 • Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych 1
 • Zakaz przebywania pod ciężarem
 • Zakaz smarowania urządzeń w ruchu
 • Nie załączać urządzeń elektrycznych
 • Nie zostawiać włączonych silników spalinowych
 • Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
 • Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie
 • Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym
 • Nie dotykać
 • Zakaz wjazdu na rowerze
 • Zakaz skakania do wody
 • Zakaz picia wody
 • Zakaz noszenia broni
 • Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych 2
 • Nie dotykać. Gorąca powierzchnia
 • Zakaz filmowania
 • Oszczędzaj wodę
 • Naprawa, nie uruchamiać
 • Zakaz wrzucania niedopałków do kosza
 • Zakaz używania szkła
 • Zakaz wysypywania
 • Zakaz podnoszenia wózkiem
 • Zakaz noszenia biżuterii w pomieszczeniach produkcyjnych
 • Zakaz zdejmowania osłon podczas pracy urządzenia
 • Zakaz wchodzenia na regały
 • Ruchome części maszyny
 • Zakaz naprawiania urządzenia w ruchu
 • Zakaz gry w piłkę
 • Zakaz używania detergentów
 • Zakaz jazdy na rolkach
 • Zakaz używania bezprzewodowego internetu
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz używania drabiny
 • Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych
 • Zakaz fotografowania
 • Zakaz przebywania z rozrusznikiem serca
 • Zakaz kąpieli
 • Naprawa, nie uruchamiać
 • Ruchome części maszyny
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione
 • Zakaz picia wody
 • Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
 • Zakaz wjazdu wózkami spalinowymi
 • Zakaz wstępu ze zwierzętami
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz używania drabiny
 • Naprawa, nie uruchamiać
 • Nie włączać, prace na obiekcie
 • Nie włączać
 • Nie uruchamiać
 • Nie dotykać
 • Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych
 • Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych
 • Zakaz przebywania pod ciężarem
 • Zakaz smarowania urządzeń w ruchu
 • Nie załączać urządzeń elektrycznych
 • Nie zostawiać włączonych silników spalinowych
 • Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
 • Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie
 • Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym
 • Zakaz spożywania posiłków
 • Zakaz posiadania przedmiotów metalowych
 • Zakaz noszenia broni
 • Uwaga! Gorąca powierzchnia
 • Zakaz wrzucania do toalety
 • Zakaz filmowania
 • Zakaz używania telefonów komórkowych
 • Zakaz spożywania alkoholu
 • Zakaz wrzucania niedopałków do kosza
 • Zakaz deptania
 • Zakaz wysypywania
 • Zakaz podnoszenia wózkiem
 • Zakaz palenia tytoniu
 • Zakaz używania otwartego ognia
 • Zakaz noszenia biżuterii w pomieszczeniach produkcyjnych
 • Zakaz przebywania z rozrusznikiem serca
 • Nie otwierać
 • Zakaz używania detergentów
 • Zakaz zdejmowania osłon podczas pracy urządzenia
 • Zakaz gry w piłkę
 • Dotykanie zabronione
 • Oszczędzaj wodę
 • Zakaz jazdy na rolkach
 • Zakaz kąpieli
 • Zakaz naprawiania urządzenia w ruchu
 • Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych 2
 • Zakaz wchodzenia na regały
 • Zakaz skakania do wody
 • Zakaz używania szkła
 • Zakaz wjazdu na rowerach
 • Zakaz wstępu osobom z implantami
 • Ruchome części maszyny
 • Nie załączać, pracują ludzie
 • ZNAK "ZAKAZ WSTĘPU Z LODAMI"
 • Zakaz używania szlifierki ręcznej
 • Zakaz przebywania osób postronnych w obrębie pracy maszynyZakaz przebywania osób postronnych w obrębie pracy maszyny
 • Zakaz chodzenia i stawania
 • Zakaz chodzenia po powierzchni
 • Zakaz wpuszczania zwierząt na trawnik
 • Zakaz wstępu osobom nietrzeźwym
 • Zakaz wstępu ze zwierzętami
 • Nie dotykać
 • Zakaz wylewania oleju rozpuszczalników substancji żrących itp.
 • Zakaz kąpieli
 • Pomost remontowy podczas ruchu wstęp wzbroniony
 • Zakaz przebywania pod ciężarem
 • Dotykanie zabronione
 • Zakaz wysypywania
 • Zakaz podnoszenia wózkiem
 • Dotykanie zabronione
 • Nie wchodzić do stacji prób
 • Nie uziemiać
 • Zakaz wrzucania niedopałków do kosza
 • Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami
 • Zakaz przejścia
 • Ruchome części maszyny
 • Zakaz używania drabiny

Bezpieczeństwo i higiena pracy - z opisem

 • Nie wyłączać
 • Zakaz ruchu
 • Nie otwierać
 • Zakaz spawania i cięcia iskrowego
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz przejścia
 • Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione
 • Wstęp wzbroniony. Nie dotyczy wózkowych i podstawiaczy
 • Zakaz picia wody
 • Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
 • Zakaz wjazdu wózkami spalinowymi
 • Zakaz wstępu ze zwierzętami
 • Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz używania drabiny
 • Naprawa, nie uruchamiać
 • Nie włączać, prace na obiekcie
 • Nie załączać, pracują ludzie
 • Nie włączać
 • Wyłączono
 • Nie uruchamiać
 • Nie dotykać
 • Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych
 • Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych 1
 • Zakaz przebywania pod ciężarem
 • Zakaz smarowania urządzeń w ruchu
 • Nie włączać - prace na obiekcie
 • Nie załączać !
 • Nie załączać urządzeń elektrycznych
 • Nie zostawiać włączonych silników spalinowych
 • Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
 • Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie
 • Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym
 • Nie dotykać
 • Dotykanie zabronione
 • Zakaz spożywania posiłków
 • Zakaz posiadania przedmiotów metalowych
 • Zakaz przebywania z rozrusznikiem serca
 • Zakaz wjazdu na rowerach
 • Zakaz skakania do wody
 • Zakaz kąpieli
 • Zakaz noszenia broni
 • Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych 2
 • Uwaga! Gorąca powierzchnia
 • Zakaz fotografowania
 • Zakaz filmowania
 • Zakaz używania telefonów komórkowych
 • Oszczędzaj wodę
 • Zakaz spożywania alkoholu
 • Zakaz wrzucania niedopałków do kosza
 • Zakaz deptania
 • Zakaz używania szkła
 • Zakaz palenia tytoniu
 • Zakaz używania otwartego ognia
 • Zakaz gaszenia wodą
 • Zakaz wysypywania
 • Zakaz podnoszenia wózkiem
 • Zakaz noszenia biżuterii w pomieszczeniach produkcyjnych
 • Zakaz pracy z ranami otwartymi
 • Zakaz pracy z pomalowanymi lub sztucznymi paznokciami
 • Zakaz zdejmowania osłon podczas pracy urządzenia
 • Zakaz wchodzenia na regały
 • Ruchome części maszyny
 • Zakaz naprawiania urządzenia w ruchu
 • Zakaz gry w piłkę
 • Zakaz używania detergentów
 • Zakaz jazdy na rolkach
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
 • Zakaz używania bezprzewodowego internetu
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych
 • Zakaz umieszczania ciężkich przedmiotów
 • Zakaz wstępu osobom z implantami
 • Zakaz wkładania rąk do środka
 • Zakaz spryskiwania wodą
 • Zakaz pchania
 • Nie siadać
 • Zakaz chodzenia po powierzchni
 • Zakaz używania windy w razie pożaru
 • Nie zastawiać
 • Zakaz używania niekompletnego rusztowania
 • Zakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem i w zbiornikach wypełnionych wodą
 • Zakaz używania windy przez ludzi
 • Zakaz używania rękawic roboczych
 • Zakaz wiązania węzłów
 • Nie przełączaj
 • Zakaz używania szlifierki
 • Zakaz szlifowania na mokro
 • Zakaz używania szlifierki ręcznej
 • Zakaz wchodzenia w obuwiu z metalowa podeszwą
 • Zakaz wstępu dzieciom
 • Zakaz opuszczania wyznaczonej trasy
 • Zakaz spożywania alkoholu
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych 2

Elektryczne

 • Niebezpieczeństwo dla życia
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 2
 • Nie załączać
 • Wejście wzbronione
 • Nie wchodzić
 • Nie wchodzić do stacji prób
 • Nie dotykać!
 • Dotykanie zabronione
 • Nie uziemiać
 • Niebezpieczeństwo dla życia
 • Nie załączać! pracują ludzie
 • Nie załączać
 • Wejście wzbronione
 • Nie wchodzić
 • Nie wchodzić do stacji prób
 • Nie dotykać!
 • Dotykanie zabronione
 • Nie uziemiać
 • Nie załączać pracują ludzie
 • Nie włączać - prace na obiekcie

Piktogramy ogólne

 • Wejście zamknięte
 • Wyjście zamknięte
 • Zakaz spożywania napojów
 • Zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych
 • Zakaz fotografowania
 • Zakaz używania obuwia
 • Zakaz wprowadzania psów
 • Zakaz wchodzenia z lodami
 • Zakaz uprawiania gier hazardowych
 • Zakaz używania telefonów komórkowych
 • Zakaz używania telefonów komórkowychZakaz łowienia ryb
 • Zakaz spożywania posiłków i napojów
 • Nie blokuj lewej strony
 • Zakaz wnoszenia podręcznego bagażu
 • Nie otwierać obiekt klimatyzowany
 • Nie śmiecić
 • Zakaz parkowania
 • Zakaz wjazdu z wózkami
 • Zakaz używania dźwigu osobowego w czasie pożaru
 • Wejście zamknięte
 • Wyjście zamknięte
 • Palenie zabronione
 • Zakaz palenia w całym obiekcie
 • Nie blokuj lewej strony
 • Nie otwierać obiekt klimatyzowany
 • Nie śmiecić
 • Zakaz parkowania
 • Zakaz wjazdu z wózkami
 • Zakaz parkowania

Ekologia

 • Zakaz rozpalania ognia
 • Zakaz używania synału dźwiękowego
 • Zakaz używania silników spalinowych do łodzi
 • Zakaz używania urządzeń nagłaśniających i radia w sposób uciążliwy
 • Zakaz niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin
 • Zakaz biwakowania
 • Zakaz śmiecenia
 • Zakaz zbierania owoców, nasion i runa leśnego
 • Zakaz łowienia ryb
 • Zakaz wyprowadzania psów
 • Zakaz wyprowadzania psów
 • Zakaz jazdy na łyżworolkach
 • Zakaz kotwiczenia

Palenie tytoniu i alkohol

 • Palenie zabronione - zakaz używania otwartego ognia
 • Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego zakładu
 • Zakaz palenia tytoniu na terenie całego zakładu
 • Palenie zabronione-zakaz używania otwartego ognia
 • Zakaz palenia tytoniu w obiekcie
 • Nie palić-No smoking
 • Zakaz palenia na klatce schodowej
 • Zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku
 • Zakaz palenia 1
 • Zakaz palenia 2
 • Palenie zabronione
 • Zakaz spożywania alkoholu w obrębie sklepu
 • Zakaz wnoszenia alkoholu na teren zakładu
 • Alkoholu nie sprz. os. niepełnoletnim i nietrzeźwym
 • Palenie szkodzi zdrowiu
 • Palenie albo zdrowie. Wybór należy do ciebie
 • Palarnia 1
 • Tu wolno palić 1
 • Tu wolno palić 2
 • Palarnia 2
 • Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego obiektu
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
 • Zakaz palenia w pojeździe
 • Zakaz palenia w środkach komunikacji
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
 • Tu wolno palić papierosy elektroniczne
 • Tu wolno palić (wyroby tytoniowe + papierosy elektroniczne)
 • Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych osobom do lat 18
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 1
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 2
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 3
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 4
 • Zakaz palenia na terenie obiektu
 • Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego zakładu
 • Zakaz palenia 2

Zakazy wstępu

 • Dzieciom do lat 12 bez opieki wstęp na taras zabroniony
 • Osobom nieupoważnionym obsługa maszyn surowo zabroniona
 • Węzeł cieplny nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Wstęp wzbroniony zakaz kąpiel
 • Kuchnia - nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Obcym wstęp wzbroniony
 • Zbiornik wody czystej, wstęp wzbroniony
 • Chlorownia nieupoważnionym wstęp wzbroniony, przed otwarciem uruchomić wentylację i odczekać minimum 10 minut
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Niezatrudnionym wstęp wzbroniony
 • Nieupoważnionym zabrania się otwierać

Zakazy wstępu i inne

 • Brama wjazdowa - nie zastawiać
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz wysypywania śmieci
 • Teren prywatny wstęp wzbroniony
 • Składowanie odpadów surowo zabronione
 • Teren prywatny
 • Magazyn środków ochrony roślin
 • Strefa ochronna ujęcia wody. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Strefa ochrony sanitarnej. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Strefa ochrony bezpośredniej. Ujęcie wody
 • Teren oczyszczalni ścieków. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Strefa ochrony bezpośredniego ujęcia wody
 • Nie naprawiaj maszyn w czasie ich biegu
 • Ostrożnie z ogniem
 • Magazyn gazów technicznych
 • Smarowanie i czyszczenie maszyn podczas ruchu surowo zabronione
 • Osobom nieupoważnionym obsługa maszyn surowo zabroniona
 • Zakaz magazynowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych
 • Rejon wydzielony dla służb ratownictwa technicznego
 • Uwaga! Hałas przekroczony
 • Koniec terenu spacerowego. Chorym wstęp surowo wzbroniony
 • Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00
 • Kuchnia - nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Punkt zlewny ścieków
 • Zawór odpowietrzający
 • Zawór zwrotny
 • Zawór wody gorącej
 • Zawór wodny
 • Zawór bezpieczeństwa
 • Zawór parowy
 • Magazyn paliw - zakaz używania otwartego ognia
 • Magazyn olejów - zakaz używania otwartego ognia
 • Węzeł cieplny - nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Teren prywatny - zakaz wjazdu / wstęp wzbroniony
 • Zakaz plakatowania
 • Uwaga! Awaria lub naprawa. Nie uruchamiać, nie włączać
 • Droga pożarowa, nie zastawiać
 • Niezatrudnionym wstęp wzbroniony

Znaki nakazu - Piktogramy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ogólny znak nakazu
 • Przeczytaj instrukcję
 • Nakaz stosowania ochrony słuchu
 • Nakaz stosowania ochrony oczu
 • Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
 • Nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej
 • Nakaz stosowania przyciemnianych gogli ochronnych
 • Nakaz stosowania ochrony stóp
 • Nakaz stosowania ochrony rąk
 • Nakaz stosowania odzieży ochronnej
 • Nakaz mycia rąk
 • Nakaz używania poręczy
 • Nakaz stosowania ochrony twarzy
 • Nakaz stosowania ochrony głowy
 • Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej
 • Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej
 • Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych
 • Nakaz stosowania szelek bezpieczeństwa
 • Nakaz stosowania maski spawalniczej
 • Nakaz stosowania kombinezonu ochronnego
 • Odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy
 • Nakaz stosowania kremu ochronnego
 • Nakaz przechodzenia pomostem
 • Nakaz stosowania czepka ochronnego
 • Nakaz ochrony wzroku dzieci przyciemnianymi okularami ochronnymi
 • Nakaz stosowania fartucha ochronnego
 • Nakaz stosowania osłony
 • Nakaz stosowania zamknięcia
 • Nakaz używania sygnału dźwiękowego
 • Nakaz używania kosza na śmieci
 • Nakaz stosowania osłony nastawnej
 • Nakaz stosowania obuwia antystatycznego
 • Zamknij zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego
 • Otwórz zabezpieczenie wyciągu krzesełkowego
 • Nakaz natychmiastowego opuszczenia trasy orczyka w razie upadku
 • Podnieś przody nart
 • Nakaz zabezpieczania butli gazowych
 • Nakaz używania aparatu oddechowego
 • Nakaz stosowania detektora gazu
 • Nakaz używania ochraniaczy sportowych
 • Nakaz opuszczania sań w lewo
 • Nakaz opuszczania sań w prawo
 • Nakaz utrzymania odległości między saniami
 • Nakaz stosowania ochrony głowy i twarzy
 • Nakaz stosowania kombinezonu ochronnego
 • Nakaz kierunku przejścia
 • Nakaz stosowania czepka ochronnego
 • Strefa aseptyczna
 • Przeczytaj instrukcję
 • Urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona
 • Nieszczęśliwe wypadki zgłaszać kierownictwu
 • Załóż okulary ochronne
 • Chroń głowę
 • Stosuj ochronę słuchu
 • Chroń drogi oddechowe
 • Stosuj ochronę stóp
 • Stosuj ochronę rąk
 • Ochraniaj twarz
 • Używaj sygnału dźwiękowego
 • Używaj szelek bezpieczeństwa
 • Umyj ręce
 • Przechodź w oznakowanym miejscu
 • Stosuj osłonę nastawną
 • Stosuj osłonę
 • Stosuj zamknięcie
 • Stosuj obuwie specjalne
 • Stosuj maskę przeciwpyłową
 • Stosuj ochronę głowy i twarzy
 • Stosuj kombinezon ochronny
 • Stosuj odzież ochronną
 • Przechodź pomostem
 • Kierunek przejścia
 • Stosuj pasy bezwładnościowe
 • Stosuj czepek ochronny
 • Strefa aseptyczna
 • Stosuj maskę ochronną
 • Przeczytaj instrukcję
 • Stosuj kamizelkę ochronną
 • Dbaj o czystość i porządek na stanowisku pracy
 • Strefa produkcyjna wstęp w ubraniu ochronnym
 • Nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa
 • Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
 • Wyłącz obustronnie
 • Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części

Bezpieczeństwo i higiena pracy - z opisem

 • Urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona
 • Nieszczęśliwe wypadki zgłaszać kierownictwu
 • Załóż okulary ochronne
 • Chroń głowę
 • Stosuj ochronę słuchu
 • Chroń drogi oddechowe
 • Stosuj ochronę stóp
 • Stosuj ochronę rąk
 • Ochraniaj twarz
 • Używaj sygnału dźwiękowego
 • Używaj szelek bezpieczeństwa
 • Umyj ręce
 • Przechodź w oznakowanym miejscu
 • Stosuj osłonę nastawną
 • Stosuj osłonę
 • Stosuj zamknięcie
 • Stosuj obuwie specjalne
 • Stosuj maskę przeciwpyłową
 • Stosuj ochronę głowy i twarzy
 • Stosuj odzież ochronną
 • Stosuj kombinezon ochronny
 • Przechodź pomostem
 • Kierunek przejścia
 • Stosuj pasy bezwładnościowe
 • Stosuj czepek ochronny
 • Strefa aseptyczna
 • Stosuj maskę ochronną
 • Stosuj fartuch ochronny w pomieszczeniach produkcyjnych
 • Stosuj maskę i rękawiczki
 • Przeczytaj instrukcję
 • Stosuj kamizelkę ochronną
 • Uwaga! Stosuj uziemienie
 • Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej
 • Używaj poręczy
 • Odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy
 • Stosuj krem ochronny
 • Chroń oczy niemowlęcia
 • Używaj kosza na śmieci
 • Stosuj gogle ochronne
 • Wyłącz w niebezpieczeństwie

Elektryczne

 • Wyłącz w niebezpieczeństwie
 • Wyłącz przed rozpoczęciem pracy
 • Przed wejściem wyłącz
 • Wyłącz obustronnie
 • Przed pracą uziemić
 • Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie
 • Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie
 • Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu
 • Tylko tu pracuj
 • Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej
 • W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk
 • Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami
 • To miejsce musi być zawsze wolne
 • Przed zdjęciem ochrony wyłącz
 • Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części
 • Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym napięciem 24 V
 • Wyłącz po zakończeniu pracy
 • Wyłącz przed rozpoczęciem napraw
 • Przed otwarciem drzwi wyłącz
 • Urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona
 • Nie zastawiać rozdzielnia elektryczna
 • Wyłącz zbędne oświetlenie
 • Przed otwarciem drzwi wyłącz
 • Wyłącz po zakończeniu pracy
 • Trafo III
 • Wyłącz przed rozpoczęciem napraw

Elektryczne - poziome

 • Wyłącz w niebezpieczeństwie
 • Wyłącz przed rozpoczęciem pracy
 • Przed wejściem wyłącz
 • Wyłącz obustronnie
 • Przed pracą uziemić
 • Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie
 • Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie
 • Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu
 • Tylko tu pracuj
 • Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej
 • W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk
 • Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami
 • To miejsce musi być zawsze wolne
 • Przed zdjęciem ochrony wyłącz
 • Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części
 • Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym napięciem 24 V
 • Wyłącz po zakończeniu pracy
 • Wyłącz przed rozpoczęciem napraw
 • Przed otwarciem drzwi wyłącz
 • Trafo II
 • Pomieszczenie zespołu prądotwórczego
 • Siłownia prądu stałego
 • W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk
 • Wyłącz przed rozpoczęciem pracy
 • Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie
 • Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami
 • Przed zdjęciem ochrony wyłącz
 • Tylko tu pracuj
 • Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu
 • Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym napięciem 24 V
 • To miejsce musi być zawsze wolne

Oznakowanie substancji chemicznych - CLP

 • Produkt wybuchowy
 • Produkt łatwopalny
 • Produkt utleniający
 • Produkt pod ciśnieniem
 • Produkt żrący
 • Produkt bardzo toksyczny
 • Produkt zagrażający zdrowiu
 • Produkt poważnie zagrażający zdrowiu
 • Produkt niebezpieczny dla środowiska

Znaki informacyjne

Elektryczne

 • Miejsce pracy
 • Podział sieci
 • Uziemiono
 • Zwarto
 • Wyłączono
 • Załączono
 • Napięcie 24V
 • Wyłącznik
 • Odłącznik
 • Bezpiecznik
 • Wyłącznik główny
 • Główny wyłącznik budynku
 • Główny wyłącznik prądu
 • Główny wyłącznik energetyczny prądu
 • Urządzenie elektryczne
 • Dopuszczono do użytku
 • Urządzenie niesprawne
 • Wyłącznik prądu
 • Wyłącznik prądu stacji paliw
 • Włączono
 • Napięcie 380V
 • Główny wyłącznik dźwigu
 • Główny wyłącznik dźwigu
 • Napięcie 48V
 • Wyłącznik dźwigu
 • Rozdzielnia 15 kV
 • Transformator 630 kVA
 • Transformator 1000 kVA
 • Wyłącznik oświetlenia
 • Rozdzielnia niskiego napięcia
 • Rozdzielnia średniego napiecia
 • Główny wyłącznik suwnicy
 • Miejsce zakładania uziemiaczy przenośnych
 • Zasilanie suwnic
 • Maszyna w remoncie
 • Sekcja 1
 • Trafo 1
 • Pole w rezerwie ruchowej
 • Zasilanie dwustronne
 • Pomieszczenie zespołu prądotwórczego
 • Siłownia prądu stałego
 • Wyłącznik awaryjny
 • Napięcie 230 V/400 V
 • Napięcie 230 V
 • Napięcie 400 V
 • Strefa pracy
 • Miejsce pracy
 • Podział sieci
 • Uziemiono
 • Zwarto
 • Wyłączono
 • Załączono
 • Napięcie 24V
 • Wyłącznik
 • Odłącznik
 • Bezpiecznik
 • Wyłącznik główny
 • Główny wyłącznik budynku
 • Główny wyłącznik prądu
 • Główny wyłącznik energetyczny prądu
 • Urządzenie elektryczne
 • Dopuszczono do użytku
 • Urządzenie niesprawne
 • Wyłącznik prądu
 • Wyłącznik prądu stacji paliw
 • Włączono
 • Napięcie 380V
 • Napięcie 500V
 • Główny wyłącznik dźwigu
 • Napięcie 48V
 • Wyłącznik dźwigu
 • Rozdzielnia 15 kV
 • Transformator 630 kVA
 • Transformator 1000 kVA
 • Wyłącznik oświetlenia
 • Rozdzielnia niskiego napięcia
 • Rozdzielnia średniego napięcia
 • Główny wyłącznik suwnicy
 • Rozdzielnia niskiego napięcia
 • Zasilanie suwnic
 • Maszyna w remoncie
 • Sekcja 1
 • Pole w rezerwie ruchowej
 • Zasilanie dwustronne
 • Pomieszczenie zespołu prądotwórczego
 • Siłownia prądu stałego
 • Wyłącznik awaryjny
 • Napięcie 230 V / 400 V
 • Napięcie 230 V
 • Napięcie 400 V
 • Strefa pracy
 • Główny wyłącznik maszyny
 • Napięcie 230 V
 • Transformator 1000 kVA
 • Wyłącznik maszyny
 • Napięcie 500V
 • Rozdzielnia 0,4KV
 • Napięcie 380V
 • Pole w rezerwie ruchowej

Piktogramy ogólne

 • Przechowalnia bagażu 1
 • Przechowalnia bagażu 2
 • Sejf
 • Szatnia z przechowaniem bagażu
 • Szatnia
 • Szatnia damska
 • Szatnia męska
 • Fryzjer
 • Fryzjer damski
 • Fryzjer męski
 • Informacja 1
 • Informacja 2
 • Toaleta 1
 • Toaleta 2
 • Toaleta damska 1
 • Toaleta męska 1
 • Toaleta damsko-męska 1
 • Toaleta damska 2
 • Toaleta męska 2
 • Toaleta damsko-męska 2
 • Toaleta dla dzieci
 • Toaleta dla inwalidów 1
 • Toaleta dla inwalidów 2
 • Sauna
 • Prysznic
 • Recepcja
 • Restauracja, stołówka, jadłodajnia
 • Zimny bufet
 • Napoje chłodzące
 • Gorący bufet
 • Kawiarnia
 • Bistro
 • Telefon
 • Telefon na kartę magnetyczną
 • Telefon na żetony
 • Połączenie krajowe
 • Połączenie międzynarodowe
 • Poczta
 • Kantor wymiany walut
 • Postój taksówek
 • Wskazanie kierunku
 • Zmiana kierunku
 • Dźwig osobowy
 • Dźwig dla niepełnosprawnych
 • Dźwig towarowy
 • Automaty na żetony
 • Kosz na odpadki
 • Miejsce na środki czystości
 • Schody na dół
 • Schody do góry
 • Schody ruchome w górę
 • Schody ruchome w dół
 • Kasownik biletów PKP
 • Żłobek
 • Przedszkole
 • Wózkarnia
 • Ścieżka dla rowerzystów (przechowalnia rowerów)
 • Przystań jachtowa
 • Warsztat
 • Stop
 • Stacja benzynowa
 • Stacja benzynowa (z wyszczególnieniem rodzajów paliw)
 • Zabytki
 • Zachowaj ciszę
 • Wejście
 • Uwaga! Drzwi zamykają się samoczynnie. Nie zamykaj na siłę 1
 • Uwaga! Drzwi zamykają się samoczynnie. Nie zamykaj na siłę 2
 • Wyjście
 • Postój taksówek
 • Tu wolno palić
 • Miejsce dla inwalidów na wózkach
 • Podjazd dla inwalidów
 • Parking dla inwalidów
 • Parking
 • Parking płatny - czynny całą dobę
 • Zimne napoje
 • Schody ruchome
 • Straż pożarna
 • Kosz na śmieci 2
 • Szatnia personelu
 • Pompowanie opon
 • Policja
 • Tu można używać lamp błyskowych
 • Tu wolno fotografować
 • Tu można wchodzić w obuwiu zewnętrznym
 • Tu można wchodzić ze zwierzętami
 • Punkt sprzedaży lodów
 • Kasyno
 • Telefon komórkowy
 • Łowisko - miejsce do wędkowania
 • Obiekt o szczególnych walorach przyrodniczych
 • Kurhan
 • Drzewa iglaste
 • Drzewa liściaste
 • Wiata turystyczna
 • Pole namiotowe (camping)
 • Pomniki, mogiły, cmentarze
 • Nadleśnictwo
 • Rzadkie okazy motyli
 • Żubry
 • Psy wprowadzać tylko na smyczy i w kagańcu
 • Psy wprowadzać w kagańcu
 • Dzieci tylko pod opieką dorosłych
 • Dbaj o porządek na stanowisku pracy
 • Zanim wyjdziesz umyj ręce
 • Maszynownia dźwigu
 • Toaleta 3
 • Uwaga! Śliskie schody
 • Strefa wzmożonego hałasu
 • Zachowaj właściwą odległość
 • Jazda na deskorolkach dozwolona
 • Uwaga! Kieszonkowcy
 • Tu wolno palić
 • Droga dla niepełnosprawnych
 • Podjazd dla niepełnosprawnych
 • Parking dla niepełnosprawnych
 • Parking
 • Parking strzeżony - czynny całą dobę
 • Trzymaj się poręczy schodząc i wchodząc po schodach
 • Prowadź psa na smyczy
 • Pchać
 • Ciągnąć
 • Push
 • Pull
 • Sauna
 • Prysznic
 • Dźwig osobowy
 • Winda lift fahrstuhl - dźwig osobowy dla niepełnosprawnych
 • Dźwig osobowy dla niepełnosprawnych
 • Dźwig towarowy
 • Zachowaj czystość - kosz na odpadki
 • Zachowaj ciszę
 • Uwaga! Drzwi zamykają się samoczynnie. Nie zamykaj na siłę (drzwi jednoskrzydłowe)
 • Uwaga! Drzwi zamykają się samoczynnie. Nie zamykaj na siłę (drzwi dwuskrzydłowe)
 • Wyjście
 • Uwaga! Drzwi otwierane automatycznie
 • Palenie albo zdrowie, wybór należy do ciebie
 • Szatnia personelu
 • Dzieci tylko pod opieką dorosłych
 • Dbaj o porządek na stanowisku pracy
 • Zanim wyjdziesz umyj ręce
 • Maszynownia dźwigu
 • Uwaga! Śliskie schody
 • Strefa wzmożonego hałasu
 • Zachowaj właściwą odległość
 • Jazda na deskorolkach dozwolona
 • Uwaga! Kieszonkowcy
 • Tu wolno palić
 • Wejście dla niepełnosprawnych od parkingu
 • Droga dla niepełnosprawnych
 • Kierunek drogi dla niepełnosprawnych
 • Wyjście dla niepełnosprawnych
 • Trzymaj się poręczy schodząc i wchodząc po schodach
 • Strefa Wi-Fi
 • Toaleta męska 1
 • Dźwig towarowy

Zawieszki tymczasowe

 • Nie dotykać
 • Nie otwierać
 • Nie ruszać
 • Nie uruchamiać
 • Nie uruchamiać - pracują ludzie
 • Nie uruchamiać, nie usuwać zabezpieczeń
 • Nie wyłączać
 • Nie włączać
 • Nie włączać podczas obsługi
 • Nie zamykać
 • Nie zamykać zaworu
 • Azbest
 • Uwaga !
 • Urządzenie uszkodzone
 • Materiałay radioaktywne
 • Zagrożenie biologiczne
 • Materiały toksyczne
 • Materiały żrące
 • Możliwość wybuchu
 • Materiały łatwopalne
 • Wysokie napięcie
 • Substancje drażniące
 • Substancje szkodliowe
 • Nie podchodzić
 • Odblokuj przed naprawą
 • Odblokuj przed uruchomieniem
 • Ostrzeżenie mogą usunąć osoby ...
 • Urzadzenie odblokowane przez:
 • Nie uruchamiać
 • Nie otwierać
 • Nie włączać
 • Zabezpieczenie usunięte
 • Do naprawy
 • Dopuszczono
 • Obwody elektryczne sprawdzone
 • Przegląd
 • Sprawne
 • Świadectwo bezpieczeństwa
 • Naprawa
 • Uszkodzone
 • Wybrakowane
 • Proszę posprzątać pokój
 • Zachowaj ciszę
 • Proszę nie ruszać dokumentów
 • Zaraz wracam
 • Proszę nie wchodzić
 • Magazyn nieczynny
 • Zamknięte
 • Rozprawa nr
 • Wejście przez pokój nr
 • Rezerwacja
 • Dźwig osobowy nieczynny
 • Klucz jest
 • Chwilowo zamknięte
 • Zamknięte
 • WC nieczynne
 • Zamknięte - awaria

Biura

 • Dyrektor
 • Dyrekcja
 • Prezes
 • Wicedyrektor
 • Z-ca Dyrektora ds. artystycznych
 • Zarząd
 • Kierownik
 • Brygadzista
 • Brygadzista techników
 • Kierownik budowy
 • Kierownik ds. produkcji
 • Kierownik ds. skupu
 • Kierownik ds. technicznych
 • Kierownik działu administracyjnego
 • Kierownik działu organizacji imprez
 • Kierownik gospodarczy
 • Kierownik kuchni
 • Kierownik sklepu
 • Kierownik zmiany
 • Szef
 • Biuro
 • Sekretariat
 • Księgowość
 • Kasa
 • Administracja
 • Biuro budowy
 • Dział handlowy
 • Dział marketingu
 • Dział sprzedaży
 • Dział techniczny
 • Dział zbytu
 • Kadry
 • Księgowość i kasa
 • Księgowość-administracja
 • Marketing
 • Punkt przyjęć
 • Płace
 • Sprzedaż
 • Biuro obsługi klienta
 • Dział technicznego przygotowania produkcji i nadzoru
 • Dział handlu; Fakturowanie
 • Dział zbytu - kierunek w prawo
 • Do biura - kierunek w prawo
 • Dział zbytu - kierunek w lewo
 • Do biura - kierunek w lewo
 • Portiernia
 • Archiwum
 • Centrala telefoniczna
 • Kancelaria
 • Ksero
 • Pomieszczenie administracyjne
 • Pomieszczenie techniczne
 • Recepcja
 • Sala kameralna
 • Sala konferencyjna
 • Sala narad
 • Serwer
 • Przejście prywatne
 • Punkt sprzedaży detalicznej przy hurtowni
 • BHP
 • Intendentka
 • Gdy nie ma kasjera proszę dzwonić

Produkcja techniczna

 • Warsztat
 • Agregatorownia
 • Agregaty
 • Akumulatorownia
 • Blacharstwo
 • Drukarnia
 • Dyspozytor
 • Dyspozytornia
 • Garaż
 • Główna rozdzielnia elektryczna
 • Hydrofornia
 • Komora dezynfekcyjna
 • Kompresownia
 • Kontrola jakości
 • Korytarz technologiczny
 • Krojownia
 • Mistrzowie
 • Montaż
 • Myjnia
 • Narzędziownia
 • Pomieszczenie pakowania próżniowego
 • Produkcja
 • Spawalnia
 • Sprężarki
 • Sprężarkownia
 • Sterownia
 • Stolarnia
 • Surówczarka
 • Suszarnia
 • Szwalnia
 • Tlenownia
 • Warsztat elektryczny
 • Wymiennikownia
 • Wzorcownia
 • Wentylatorownia
 • Maszynownia; Agregaty chłodnicze
 • Hala filtrów 1
 • Hala filtrów 2
 • Hala filtrów 3
 • Hala produkcyjna
 • Hala dystrybucji wyrobów
 • Hala produkcyjna - obcym wstęp wzbroniony
 • Amoniak
 • Aparatowy
 • Dozowanie reagentów
 • Obróbka termiczna
 • Oświetlenie
 • Urządzenie chłodnicze
 • Uwaga Koniec strefy produkcyjnej
 • Wentylator
 • Wyłączniki
 • Włączniki
 • Akumulatory
 • Ciecze myjące
 • Szlam normac
 • Szoker
 • Waga

Produkcja żywności

 • Ciastkarnia
 • Ekspozycja pieczywa
 • Komora osadzania wędlin
 • Komora wędzarnicza
 • Masłownia
 • Obieralnia
 • Peklownia
 • Pomieszczenie chłodziarek
 • Przygotowalnia brudna
 • Przygotowalnia czysta
 • Stanowisko badania podrobów
 • Stanowisko badania poubojowego
 • Stanowisko badania przedubojowego
 • Warzelnia
 • Śluza sanitarna
 • Śluza towarowa
 • Pomieszczenie naważania mikroskładników
 • Hala wędzarnicza
 • Hala odbioru mleka
 • Mycie jaj
 • Mycie termosów
 • Myjka koszy
 • Myjnia pojemników transportowych
 • Myjnia wózków wędzarniczych
 • Stacja mycia
 • Kiszonek
 • Obierak warzyw
 • Obróbka jaj
 • Obróbka mięsa
 • Obróbka wstępna warzyw
 • Obróbka właściwa warzyw
 • Odstojniki
 • Owoce/warzywa
 • Patelnia gazowa
 • Prasa osadu
 • Rozbiór
 • Stacja polielektrolitu
 • Ziemniaki

Szatnie, toalety, socjalne

 • Jadalnia
 • Pomieszczenie gospodarcze
 • Pomieszczenie socjalne
 • Kuchnia
 • Aneks kuchenny
 • Dyspozytornia i część socjalna
 • Dział socjalny
 • Pokój socjalny
 • Pomieszczenie porządkowe
 • Pomieszczenie sanitarne
 • Zaplecze
 • Zaplecze socjalne
 • Zasoby kuchni
 • Szatnia
 • Szatnia damska
 • Szatnia męska
 • Garderoba
 • Szatnia brudna odzież
 • Szatnia damska brudna
 • Szatnia damska czysta
 • Szatnia dla dzieci
 • Szatnia dla personelu
 • Szatnia gości
 • Szatnia i wc
 • Szatnia męska brudna
 • Szatnia męska czysta
 • Szatnia odzieży domowej
 • Szatnia odzieży roboczej
 • Szatnia sędziów
 • WC Kierunek w lewo
 • WC Kierunek w prawo
 • WC męski
 • WC damski
 • Toaleta
 • Do WC - w lewo
 • Do WC - w prawo
 • Toaleta dla dzieci
 • Toaleta dla pacjentów
 • Toaleta dla personelu
 • Toaleta wyłącznie dla personelu
 • WC chłopców
 • WC dziewcząt
 • WC personelu
 • WC dla niepełnosprawnych
 • WC
 • WC; Personel
 • Łazienka
 • Łazienka dla dzieci
 • Pralnia
 • Toaleta damska 1
 • Toaleta 1
 • Toaleta damsko męska
 • Szatnia damska
 • Szatnia męska
 • Szatnia dla niepełnosprawnych
 • Szatnia personelu
 • Toaleta damsko męska 2
 • Szatnia
 • Toaleta damska 2
 • Szatnia personelu
 • Toaleta 2
 • Toaleta dla inwalidów 2
 • Toaleta 3
 • Szatnia z przechowaniem bagażu

Szkoły i przedszkola

 • Dyrektor przedszkola
 • Dyrektor szkoły podstawowej
 • Biblioteka
 • Jadalnia grupy młodszej
 • Pedagog
 • Pedagog szkolny
 • Pielęgniarka szkolna
 • Pokój nauczycielski
 • Pokój nauczycielski WF
 • Pracownia krawiecko-dziewiarska
 • Pracownia muzyczno-teatralna
 • Pracownia przystosowania do życia codziennego
 • Pracownia sztuk plastycznych
 • Pracownia techniczno-ogrodnicza
 • Psycholog
 • Sala doświadczania świata
 • Sala gimnastyczna
 • Sala komputerowa
 • Sala wykładowa
 • Sala zajęć
 • Sala zajęć i zabaw
 • Stołówka szkolna
 • Woźna
 • Woźny
 • Klasa 1A
 • Klasa 1B
 • Klasa 2A
 • Klasa 2B
 • Klasa 3A
 • Klasa 3B
 • Sala 3 i 4 latków
 • Sala 4 i 5 latków
 • Sala 5 i 6 latków
 • Sala 3 latków
 • Sala 4 latków
 • Sala 5 latków
 • Sala 6 latków
 • Oddział 3 i 4 latków
 • Oddział 5 i 6 latków
 • Oddział 3 latków
 • Oddział 4 latków
 • Oddział 5 latków
 • Oddział 6 latków
 • Grupa 3 latków
 • Grupa 4 latków
 • Grupa 5 latków
 • Grupa 6 latków
 • Kształcenie zintegrowane
 • Dyrektor przedszkola nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci poza godzinami pracy przedszkola
 • Dyrektor szkoły nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci poza godzinami pracy szkoły
 • Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież odpowiadają ich rodzice

Służba zdrowia

 • Hydroterapia /kierunek w prawo/
 • Hydroterapia /kierunek w lewo/
 • Szpital
 • Gabinet zabiegowy
 • Apteka
 • Punkt opatrunkowy
 • Punkt krwiodawstwa
 • Weterynarz
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Gabinet dentystyczny
 • Dermatologia
 • Ortopedia
 • Gastrologia
 • Psychiatria
 • Pulmonologia
 • Laryngologia
 • Kardiologia
 • Ginekologia
 • Urologia
 • Hydroterapia
 • Szpital
 • Gabinet zabiegowy
 • Apteka
 • Punkt opatrunkowy
 • Punkt krwiodawstwa
 • Weterynarz
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Gabinet dentystyczny
 • Dermatologia
 • Ortopedia
 • Gastrologia
 • Psychiatria
 • Pulmonologia
 • Laryngologia
 • Kardiologia
 • Ginekologia
 • Urologia
 • Hydroterapia
 • Basen rehabilitacyjny
 • Laboratorium
 • Środki dezynfekcyjne
 • Bioterapia
 • Fizykoterapia
 • Gabinet
 • Gabinet lekarski
 • Gabinet masażu
 • Gabinet stomatologiczny
 • Lekarz
 • Pokój masażu
 • Sala rehabilitacyjna
 • Terapia kranialna
 • Pielęgniarka oddziałowa
 • Sala intensywnego nadzoru
 • Pogotowie
 • Wstęp tylko w ubraniu aseptycznym
 • Zastaw przeciwwstrząsowy
 • Zgłoś przebytą żółtaczkę
 • Pogotowie
 • Wstęp tylko w ubraniu aseptycznym
 • Zastaw przeciwwstrząsowy
 • Zgłoś przebytą żółtaczkę

Sport

 • Tenis stołowy
 • Korty tenisowe
 • Boisko piłki nożnej
 • Tor wyścigów konnych
 • Windsurfing
 • Basen pływacki z wieżą do skoków
 • Basen pływacki
 • Sala gimnastyczna
 • Tenis
 • Piłka nożna
 • Ścieżka dla biegaczy
 • Ściana do wspinaczki
 • Trasa biegów narciarskich
 • Wyciąg narciarski
 • Siłownia
 • Aerobik
 • Masaż
 • Tenis stołowy
 • Korty tenisowe
 • Boisko piłki nożnej
 • Tor wyścigów konnych
 • Windsurfing
 • Basen pływacki z wieżą do skoków
 • Basen pływacki
 • Sala gimnastyczna
 • Tenis
 • Piłka nożna
 • Ścieżka dla biegaczy
 • Ściana do wspinaczki
 • Trasa biegów narciarskich
 • Wyciąg narciarski
 • Siłownia
 • Aerobik
 • Masaż

Znaki realistyczne

 • Zakaz używania telefonów komórkowych
 • Zakaz fotografowania
 • Palenie tytoniu zabronione 1
 • Zakaz łowienia ryb
 • Zakaz filmowania
 • Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie
 • Zakaz spożywania alkoholu
 • Zakaz wjazdu na rowerach
 • Zakaz wprowadzania psów
 • Zakaz wchodzenia z wózkami
 • Uwaga! Pies
 • Uwaga! Groźny pies 1
 • Uwaga pies!
 • Uwaga! Groźny pies 2
 • Uwaga! Groźny pies 3
 • Posprzątaj po swoim psie
 • Zakaz wprowadzania psów
 • Szanuj zieleń
 • Palenie tytoniu zabronione 2
 • Palenie tytoniu zabronione 3
 • Zakaz używania telefonów komórkowych
 • Tu wolno palić 1
 • Tu wolno palić 2
 • Strefa wi-fi 1
 • Strefa wi-fi 2
 • Tu zapłacisz kartą
 • Płatność tylko gotówką
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
 • Palenie papierosów elektronicznych zabronione
 • Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych zabronione
 • Tu wolno palić papierosy elektroniczne
 • Tu wolno palić 3
 • Palenie e-papierosów zabronione
 • Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18
 • Gaśnica do gaszenia sprzętu komputerowego
 • Obiekt monitorowany
 • Obiekt chroniony
 • Obiekt klimatyzowany
 • Zakaz wchodzenia z lodami
 • Toaleta damska
 • Toaleta męska
 • Zakaz wrzucania do toalety
 • Zakaz wchodzenia z wózkami

Oznaczenia obiektów

 • Obiekt chroniony
 • Obiekt monitorowany
 • Obiekt klimatyzowany

Palenie tytoniu i alkohol

 • Papierosów i wyrobów tytoniowych nie sprzedaje się dzieciom i młodzieży do lat 18-tu
 • Alkoholu nie sprzedajemy osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym
 • Alkohol szkodzi zdrowiu
 • Napoje alkoholowe szkodzą zdrowiu
 • Dzieciom i młodzieży do lat 18-tu papierosów i wyrobów tytoniowych nie sprzedaje się
 • Nietrzeźwym i młodzieży do lat 18-tu alkoholu nie sprzedaje się
 • Wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim nie sprzedajemy
 • Tu wolno palić
 • Palenie albo zdrowie. Wybór należy do ciebie

Numery

 • Cyfra 0
 • Cyfra 1
 • Cyfra 2
 • Cyfra 3
 • Cyfra 4
 • Cyfra 5
 • Cyfra 6
 • Cyfra 7
 • Cyfra 8
 • Cyfra 9
 • Cyfra 10
 • Cyfra 11
 • Cyfra 12
 • Cyfra 13
 • Cyfra 14
 • Cyfra 15
 • Cyfra 16
 • Cyfra 17
 • Cyfra 18
 • Cyfra 19
 • Cyfra 20
 • Liczba 21
 • Liczba 22
 • Liczba 23
 • Liczba 24
 • Liczba 25
 • Liczba 26
 • Liczba 27
 • Liczba 28
 • Liczba 29
 • Liczba 30
 • Liczba 31
 • Liczba 32
 • Liczba 33
 • Liczba 34
 • Liczba 35
 • Liczba 36
 • Liczba 37
 • Liczba 38
 • Liczba 39
 • Liczba 40

Inne

 • Naciśnij aby otworzyć furtkę
 • Wchodząc na basen przejdź przez brodzik
 • Oddymianie
 • Miejsce zbiórki załogi
 • Węzeł ciepłowniczy
 • Kotłownia
 • Stołówka
 • Wejście
 • Wyjście
 • Umywalnia
 • Alarm
 • Astrolog
 • Brodzik
 • Brudownik
 • Chłodnia
 • Dostęp do wody
 • Dział organizacji imprez; Instruktorzy
 • Dziennikarze
 • Galeria
 • Izba pamięci
 • Kawiarnia
 • Konserwator
 • Korytarz
 • Kotłownia gazowa
 • Kotłownia olejowa
 • Kuchnia właściwa
 • Mieszkanie prywatne
 • Myjnia samochodów
 • Ochrona
 • Otwarte
 • Personel pomocniczy
 • Piwnica
 • Planowanie
 • Poczekalnia
 • Pokój gospodarza
 • Pokój obsługi
 • Pokój pobierania prób
 • Pralnia
 • Pomieszczenie kutrów
 • Pomieszczenie prywatne
 • Pracownia krawiecka
 • Pralnia chemiczna
 • Prosimy zamykać drzwi
 • Proszę zamykać drzwi
 • Prysznic
 • Przejście gospodarcze
 • Przejście służbowe
 • Ratownik
 • Rozdzielnia
 • Rozdzielnia elektryczna
 • Siodlarnia
 • Sprzątający
 • Stajnia
 • Strefa czysta
 • Strona brudna
 • Strona czysta
 • Strych
 • Strzałka kierunkowa
 • Służba drogowa
 • Transport
 • Wejście dla pracowników
 • Wejście na poddasze
 • Wejście pracowników administracyjnych
 • Wejście pracowników produkcyjnych
 • Wejście służbowe
 • Wydawanie posiłków
 • Wyjście dla pracowników
 • Właściciel
 • Węzeł cieplny
 • Zamknięte
 • Zaopatrzenie
 • Zmywalnia
 • Zwrot naczyń
 • Pokój gości
 • Strefa bezpieczeństwa
 • Strefa administracyjna
 • Dzwonek
 • Kosz na śmieci
 • Brama uruchamiana automatycznie nie otwierać ręcznie
 • Nie dotyczy zaopatrzenia i pojazdów w naprawie
 • Oszczędzaj wodę
 • Ciągnąć
 • Pchać
 • Dbaj o porządek na stanowisku pracy
 • Drzwi zamykają się samoczynnie
 • Laboratorium analizy
 • Laboratorium ds. kontroli technicznej
 • Przed kąpielą skorzystaj z natrysku
 • Solarium
 • Tablica ogłoszeń
 • Uwaga podnośnik nożycowy
 • Basen - w prawo
 • Basen - w lewo
 • Sklep zapraszamy poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Sektor A1
 • Sektor A2
 • Sektor A3
 • Sektor B
 • Sektor C
 • Oszczędzaj światło

Palenie tytoniu i alkohol

 • Zakaz palenia na terenie obiektu
 • Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego zakładu
 • Zakaz palenia tytoniu na terenie całego zakładu
 • Zakaz palenia tytoniu w obiekcie
 • Nie palić-No smoking
 • Zakaz palenia na klatce schodowej
 • Zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku
 • Zakaz palenia 1
 • Zakaz palenia 2
 • Palenie zabronione
 • Zakaz wnoszenia alkoholu na teren zakładu
 • Alkoholu nie sprz. os. niepełnoletnim i nietrzeźwym
 • Palenie szkodzi zdrowiu
 • Palenie albo zdrowie. Wybór należy do ciebie
 • Palarnia 1
 • Tu wolno palić 1
 • Tu wolno palić 2
 • Palarnia 2
 • Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego obiektu
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
 • Zakaz palenia w pojeździe
 • Zakaz palenia w środkach komunikacji
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
 • Tu wolno palić papierosy elektroniczne
 • Tu wolno palić (wyroby tytoniowe + papierosy elektroniczne)
 • Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych osobom do lat 18
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 1
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 2
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 3
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 4

Oznakowanie terenów, stref, obszarów

Tablice budowlane

 • Uwaga! Rusztowanie w remoncie
 • Uwaga! Objazd
 • Uwaga! Przejście drugą stroną
 • Uwaga! Roboty na wysokości
 • Uwaga! Wykopy
 • Uwaga! Remont dachu
 • Uwaga! Głębokie wykopy
 • Uwaga! Roboty ziemne
 • Uwaga! Podczas załadunku przejście zabronione
 • Uwaga! Remont
 • Uwaga! Przejście zabronione
 • Uwaga! Piaskowanie
 • Uwaga! Świeżo malowane
 • Prosimy nie wchodzić! Miejsce wykonywania robót posadzkarskich
 • Uwaga! Roboty budowlane
 • Uwaga! Roboty na rusztowaniu
 • Uwaga! U góry pracują
 • Uwaga! Nie odkręcać. Remont
 • Uwaga! Przebywanie w zasięgu żurawia zabronione
 • Uwaga! Praca żurawia
 • Uwaga! Rozładunek wagonów
 • Uwaga! Samochód
 • Uwaga! Zakaz chodzenia po torowisku
 • Uwaga! Materiały niebezpieczne
 • Uwaga! Niebezpieczeństwo
 • Uwaga! Prace niebezpieczne. Przejście zabronione
 • Uwaga! Strefa niebezpieczna
 • Uwaga! W czasie pracy śrutownicy przejście zabronione
 • Uwaga! W czasie pracy suwnicy przejście zabronione
 • Uwaga! Spadające elementy tynku
 • Luźne ubranie przyczyną wypadków
 • Pamiętaj! Nieuwaga przy pracy to kalectwo lub śmierć
 • Pracuj na maszynie z osłonami
 • Składowanie odpadów surowo zabronione
 • Wejście na molo zabronione
 • Uwaga! Niezatrudnionym wstęp zabroniony
 • Przestrzegaj przepisów BHP
 • Uwaga! Budynek do rozbiórki
 • Teren budowy - wstęp zabroniony
 • Uwaga! Budynek grozi zawaleniem
 • Nieprzestrzeganie przepisów BHP prowadzi do wypadku
 • Magazyn środków ochrony roślin
 • Uwaga! Prace na wysokości - przejścia nie ma
 • Uwaga! Przebywanie w zasięgu maszyny zabronione
 • Uwaga! Prace spawalnicze
 • Uwaga! Przejścia nie ma
 • Uwaga! Zachodzi przy skręcie
 • Jazda na przenośnikach zabroniona
 • Uwaga! Nie zdejmuj osłon podczas pracy maszyny
 • Uwaga! Ciekły tlen
 • Naprawa i konserwacja maszyny w czasie biegu zabroniona
 • Spawanie, szlifowanie bez okularów zabronione
 • Przechowywanie olejów, tłuszczów lub materiałów palnych zabronione
 • Podchodzenie z otwartym ogniem zabronione
 • Uruchamianie maszyn osobom nieupoważnionym zabronione!
 • Naprawa bezpieczników drutem zabroniona!
 • Uwaga! Strefa niebezpieczna - praca żurawia
 • Dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego ... kg
 • Teren rozbiórki - wstęp zabroniony
 • Dopuszczalne obciążenie stropu ........ kg/m2
 • Budynek grozi zawaleniem - zakaz przebywania
 • Uwaga! Dźwig
 • Miejsce pracy
 • Uwaga! Dopuszczalny poziom hałasu przekroczony
 • Magazyn środków chemicznych
 • Uwaga! Praca w szybie
 • Osobom nieupoważnionym obsługiwanie urządzeń elektrycznych zabronione
 • Uwaga! Przejście niebezpieczne
 • Uwaga! Roboty drogowe
 • Uwaga! Roboty strzałowe
 • Uwaga! Roboty rozbiórkowe
 • Uwaga! Praca dźwigu
 • Dbaj o porządek na terenie budowy
 • Uwaga! Przejście zabronione. Roboty remontowo-budowlane
 • Uwaga! Sprawdź liny i łańcuchy przed użyciem
 • Prawidłowo wykonane rusztowanie to bezpieczna praca
 • Nie przechodź i nie pozwalaj przechodzić w zasięgu ramienia żurawia pod transportowanym ciężarem
 • Osobom nieupoważnionym wstęp na teren budowy zabroniony
 • Baczność! Strefa niebezpieczna
 • Strefa podwyższonego stężenia tlenku węgla (czadu) - grozi śmiertelnym zatruciem
 • Uwaga! Praca z instalacją wysokiego napięcia
 • Uwaga! Urządzenie wyłączone z ruchu
 • Uwaga! Podczas rozładunku przejście zabronione
 • Nie uruchamiać! Remont
 • Wejście tylko dla obsługi
 • Uwaga! Niebezpieczeństwo spadającego lodu
 • Uwaga! Opieranie się lub siadanie na konstrukcji surowo zabronione
 • Czyszczenie i smarowanie urządzeń w czasie ruchu zabronione
 • Kierunek do przejścia
 • Strefa niebezpieczna. Montaż konstrukcji
 • Tablica Budowlana Informacyjna
 • Tablica budowlana Ogłoszenie
 • Zakaz składowania gruzu i śmieci
 • Uwaga! Wyjazd z budowy
 • Uwaga niebezpieczeństwo prace z użyciem materiałów wybuchowych
 • Uwaga! Wjazd
 • Uwaga! Wyjazd
 • Tablica Budowlana Informacyjna
 • Teren prywatny; Wstęp wzbroniony
 • Maszyna niesprawna
 • Maszyna w remoncie
 • Kierunek do przejścia - w lewo
 • Zakaz plakatowania
 • Zakaz rozwieszania ogłoszeń
 • Wejście do wykopu
 • Uwaga kłody! Przebywanie w strefie składowania grozi niebezpieczeństwem wypadku
 • Winda nieczynna
 • Miejsce składowania odpadów budowlanych
 • Miejsce gromadzenia odpadów budowlanych; zakaz gromadzenia gruzu
 • Skład materiałów budowlanych
 • Gruz
 • Zakaz wjazdu
 • Plac składowy
 • Wykonawca rusztowania: ... ; Dopuszczalne obciążenie: ...
 • Praca wciągnika; Przejście wzbronione
 • Opieranie się lub siadanie na barierkach surowo wzbronione
 • Rusztowanie odebrane Data montażu wykonawca montażu rusztowania
 • Ostrożnie z otwartym ogniem
 • Otwarte
 • Zamknięte
 • Uwaga! Rusztowanie w budowie Wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Rusztowanie nie nadaje się do użytku Wstęp wzbroniony
 • Rusztowanie zdatne do użytku Dopuszczlne obciążenie 200 kg/m2
 • Rusztowanie nadaje się do użytku ...
 • Biuro budowy
 • Dopuszczalne obciążenie 50 kg
 • Przebywanie w zasięgu pracy koparki wzbronione
 • Przed wejściem do tunelu zablokuj napęd linii
 • Udźwig 600 kg
 • Zakaz przejścia podczas ruchu przenośnika
 • Uwaga! Dopuszczalne obciążenie
 • Uwaga! Awaria
 • Uwaga! Rezerwa
 • Uwaga! Niebezpieczne roboty z użyciem materiałów wybuchowych
 • Uwaga! Głębokie stawy
 • Uwaga! Spadające elementy dachu
 • Uwaga! Prace alpinistyczne
 • Uwaga! Zaprószenie azbestem Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Zagrożenie azbestem
 • Uwaga! Poddasze nieużytkowe; poruszaj się po pomoście roboczym
 • Uwaga! Dojazd na budowę
 • Uwaga! Przejście
 • Uwaga! Strefa niebezpieczna; Praca suwnicy
 • Uwaga! Przebywanie w zasięgu dźwigu zabronione
 • Uwaga! Budynek do remontu
 • Uwaga! Pomieszczenie do remontu
 • Uwaga! Wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Praca wciągarki
 • Uwaga! Na rusztowaniu obowiązuje kask ochronny
 • Uwaga! Rusztowanie w rozbiórce
 • Uwaga! Rusztowanie odebrane
 • Uwaga! Rusztowanie w budowie
 • Uwaga! Nie załączać
 • Uwaga! Nie zakręcać
 • Uwaga! Ruch obrotowy urządzenia; nie przekraczać żółtej linii

Strefy zagrożenia

 • Z-0 Strefa zagrożenia wybuchem
 • Z-1 Strefa zagrożenia wybuchem
 • Z-2 Strefa zagrożenia wybuchem
 • Z-20 Strefa zagrożenia wybuchem
 • Z-21 Strefa zagrożenia wybuchem
 • Z-22 Strefa zagrożenia wybuchem
 • Strefa zagrożenia
 • Strefa zagrożenia wybuchem
 • Strefa zagrożenia wybuchem Z-1
 • Strefa zagrożenia wybuchem Z-2
 • Uwaga! Roboty strzałowe
 • Strefa zagrożenia hałasem
 • Gaz płynny propan - butan niebezpieczeństwo wybuchu
 • Przepompownia paliw. Zachowaj szczególną ostrożność
 • Magazyn paliw. Zakaz używania otwartego ognia
 • Magazyn techniczny. Zakaz używania otwartego ognia
 • Uwaga tlen! Strefa zakazu używania otwartego ognia
 • Uwaga acetylen! Strefa zakazu używania otwartego ognia
 • Strefa zagrożenia wybuchem Z-2
 • Zasięg strefy zagrożenia wybuchem Z-1 Z-2
 • Strefa zagrożenia. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Strefa nadmiernego hałasu szkodliwego dla zdrowia
 • Strefa zagrożenia wybuchem Z-1
 • Strefa zagrożenia wybuchem 0
 • Strefa zagrożenia wybuchem 20
 • Strefa zagrożenia wybuchem 21
 • Strefa zagrożenia wybuchem 22
 • Strefa nadmiernego zapylenia. Stosuj maskę ochronną
 • Strefa zagrożenia wybuchem
 • Strefa zagrożenia skażeniem biologicznym
 • Strefa podwyższonego stężenia tlenku węgla (czadu) - grozi śmiertelnym zatruciem
 • Uwaga, wstęp wzbroniony ścinka drzew
 • Strefa ograniczonego dostępu
 • Uwaga, obszar zagrożony przez ESD. Zachowaj środki ostrożności wobec urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne
 • Gaz płynny propan-butan. Niebezpieczeństwo wybuchu /pożaru/
 • Strefa zagrożenia wybuchem 1. Zakaz palenia. Zakaz używania otwartego ognia
 • Strefa nadmiernego hałasu. Stosuj ochronę słuchu
 • Strefa zagrożenia wybuchem 2. Zakaz palenia. Zakaz używania otwartego ognia.
 • Uwaga, propan-butan. Strefa zakazu używania otwartego ognia
 • Strefa zagrożenia pyłem

Tereny prywatne i służbowe

 • Przepustki okazać bez wezwania
 • Wstęp wzbroniony obszar niebezpieczny
 • Teren prywatny nieupoważnionym wjazd wzbroniony
 • Teren oczyszczalni ścieków. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Teren prywatny wstęp wzbroniony
 • Teren prywatny
 • Działka prywatna nie zaśmiecać
 • Teren prywatny zakaz wjazdu wstęp wzbroniony
 • Wstęp wzbroniony tereny prywatne - lasy
 • Teren zakładu pracy osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Teren elektrociepłowni wstęp wzbroniony obiekt chroniony całodobowo
 • Rejon wydzielony dla służb ratownictwa technicznego
 • Koniec terenu spacerowego chorym wstęp surowo wzbroniony
 • Teren podlegający ochronie przed hałasem, granica strefy przemysłowej, wzbronione nieuzasadnione uruchamianie silników pojazdów

Tereny wojskowe

 • Teren wojskowy wstęp wzbroniony
 • Teren wojskowy nie wchodzić
 • Wstęp wzbroniony strzelnica wojskowa strefa zagrożenia przebywanie grozi śmiercią lub kalectwem
 • Zakaz fotografowania
 • Przepustkę okazać bez wezwania
 • Wstęp wzbroniony
 • Oficerowie logistyki
 • Oficer społeczno wychowawczy
 • Przewodniczący komisji
 • Komisja przyjęcia poborowych
 • Stanowisko ewidencyjne
 • Stanowisko przyjęcia żołnierzy rezerwy do jednostki
 • Stanowisko zabiegów specjalnych
 • Stanowisko kontroli stawiennictwa
 • Stanowisko wydawania i dopasowywania umundurowania
 • Stanowisko wydawania bielizny osobistej
 • Stanowisko przyjęcia i pakowania ubrań cywilnych
 • Punkt kontroli dozymetrycznej
 • Stanowisko badań lekarskich
 • Magazyn środków bojowych
 • Magazyn środków pozoracji pola walki
 • Teren wojskowy nie wchodzić
 • Strefa bezpieczeństwa

Klęski żywiołowe

 • Teren skażony chemicznie
 • Teren skażony biologicznie
 • Obszar szczególnie niebezpieczny
 • Zerwana linia wysokiego napięcia
 • Substancja radioaktywna-promieniowanie jonizujące
 • Uwaga! Spadające odłamki skał
 • Uwaga! Teren zagrożony lawinami
 • Wstęp wzbroniony - obszar niebezpieczny
 • Woda niezdatna do picia
 • Woda niezdatna do higieny osobistej
 • Zakaz przejazdu. Powalone drzewa
 • Objazd (w prawo)
 • Objazd (w lewo)
 • Zachowaj spokój
 • Droga ewakuacji
 • Punkt zbiórki
 • Pomoc lekarska
 • Woda zdatna do higieny osobistej
 • Woda zdatna do picia
 • Punkt ewidencyjno informacyjny - znak
 • Transport powietrzny
 • Sztab akcji
 • Punkt pobierania piasku
 • Magazyn akcji
 • Magazyn worków
 • Punkt załadowczy
 • Punkt załadowczy zwierząt
 • Punkt opatrunkowy
 • Punkt szczepień
 • Wolontariusz
 • Pomoc psychologiczna
 • Zezwolenie wjazdu
 • Magazyn żywności
 • Zasilanie elektryczne wyłączone
 • Posterunek policji przeniesiony do
 • Żywność, odzież, środki higieny przybędą w dn. ... o godz.
 • W dniu o godz. ... spodziewane przekroczenie poziomu alarmowego o ..... cm
 • Zachowaj spokój, obowiązuje kolejność ewakuacji
 • Sztab koordynacyjny
 • Magazyn ogólny

Taśmy odgrodzeniowe i ostrzegawcze

 • Taśma ogrodzeniowa jednostronna 8,5 cm x 100 mb
 • Taśma samoprzylepna żółto-czarna podłogowa
 • Taśma samoprzylepna żółta podlogowa
 • Taśma samoprzylepna biało-czerwona podłogowa

Ostrzeżenia przed promieniowaniem

Promieniowanie jonizujące

 • Znak ostrzegawczy do oznakowania opakowania bezpośredniego otwartego źródła promieniowania
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania zamkniętego źródła promieniowania
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii I
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii II
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania przesyłek transportowych kategorii III
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania środków transportu
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania terenu kontrolowanego
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania strefy awaryjnej
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni z otwartymi źródłami promieniotwórczymi
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu odpadów promieniotwórczych
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu źródeł promieniotwórczych
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni rentgenowskiej
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania magazynu paliwa jądrowego
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania terenu nadzorowanego
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej klasy Z
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni akceleratorowej
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej z otwartymi źródłami prom. klasa III
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej z otwartymi źródłami prom. klasa II
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania pracowni izotopowej z otwartymi źródłami prom. klasa I
 • Znak ostrzegawczy do oznakowania opakowania źródła promieniowania (znak uzupełniający)

Promieniowanie laserowe

 • Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe
 • Uwaga! Światło laserowe
 • Uwaga! Niewidzialne promieniowanie laserowe
 • Uwaga! Widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe. Urządzenie laserowe klasy 1
 • Uwaga! - ,, - Nie spoglądać w wiązkę. Urządzenie laserowe klasy 2
 • Uwaga! - ,, - Nie spoglądać w wiązkę. Nie obserw. przez przyrządy optyczne. Urządz. laserowe kl. 3a
 • Uwaga! - ,, - Unikać wiązki laserowej. Urządzenie laserowe klasy 3b
 • Uwaga! - ,, - Chronić oczy i skórę przed prom. bezpośr. lub rozproszonym. Urządzenie laserowe kl. 4
 • Uwaga! Otwór wyjściowy lasera
 • Uwaga! Unikać promieniowania. Promieniowanie laserowe jest emitowane z tego otworu
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe przy otwarciu
 • Uwaga! - ,, - Nie spoglądać w wiązkę
 • Uwaga! - ,, - Nie spoglądać w wiązkę. Nie obserwować przez przyrządy optyczne
 • Uwaga! - ,, - Unikać wiązki laserowej
 • Uwaga! - ,, - Chronić oczy i skórę przed promieniowaniem bezpośrednim i rozproszonym
 • Uwaga! Promieniowanie laserowe przy otwarciu i odłączonych blokadach
 • Uwaga! - ,, - Nie spoglądać w wiązkę
 • Uwaga! - ,, - Nie spoglądać w wiązkę. Nie obserwować przez przyrządy optyczne
 • Uwaga! - ,, - Unikać wiązki laserowej
 • Uwaga! - ,, - Chronić oczy i skórę przed promieniowaniem bezpośrednim i rozproszonym
 • Uwaga! Długość fali.................nm

Promieniowanie elektromagnetyczne

 • Żródło promieniowania elektromagnetycznego
 • Strefa bezpieczna
 • Strefa niebezpieczna
 • Strefa pośrednia
 • Strefa zagrożenia
 • Strefa promieniowania elektromagnetycznego. Przebywanie zabronione

Transport, logistyka, magazyny

Cyfry i litery

Nalepki przesyłkowe

 • Góra ładunku
 • Chronić przed wilgocią
 • Ładunek łatwotłukący
 • Chronić przed upadkiem
 • Składować w co najwyżej dwóch warstwach (określenie ilości warstw wg zamówienia)
 • Ostrożnie przetaczać
 • Zakaz staczania i odrzutu
 • Oznakowanie dla materiałów o podwyższonej temperaturze
 • Znak bezpieczeństwa
 • Chronić przed nagrzaniem (ciepłem)
 • Potwierdzenie zgodności wyrobu

Transport sub. niebiezpiecznych

 • Substancje i przedmioty wybuchowe. Klasa 1. Podklasa 1.1 (* - grupa zgodności)
 • Substancje i przedmioty wybuchowe. Klasa 1. Podklasa 1.4 (* - grupa zgodności)
 • Substancje i przedmioty wybuchowe. Klasa 1. Podklasa 1.5 (* - grupa zgodności)
 • Substancje i przedmioty wybuchowe. Klasa1. Podklasa 1.6 (* - grupa zgodności)
 • Gazy palne. Klasa 2. Podklasa 2.1
 • Niebezpieczeństwo ognia, gazy palne. Klasa 2. Podklasa 2.1
 • Gazy niepalne i nietrujące. Klasa 2. Podklasa 2.2
 • Gazy niepalne i nietrujące. Klasa 2. Podklasa 2.2
 • Gazy trujące. Klasa 2. Podklasa 2.3
 • Materiały ciekłe zapalne. Klasa 3
 • Materiały ciekłe zapalne. Klasa 3
 • Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowo odczulone. Klasa 4.1
 • Materiały samozapalne. Klasa 4.2
 • Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne. Klasa 4.3
 • Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne. Klasa 4.3
 • Materiały utleniające. Klasa 5.1
 • Nadtlenki organiczne. Klasa 5.2
 • Materiały trujące. Klasa 6.1
 • Materiały zakaźne. Klasa 6.2
 • Materiały promieniotwórcze w opakowaniu. Klasa 7. Kategoria I - Biała
 • Materiały promieniotwórcze w opakowaniu. Klasa 7. Kategoria II - Żółta
 • Materiały promieniotwórcze w opakowaniu. Klasa 7. Kategoria III - Żółta
 • Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny klasy 7
 • Materiały żrące. Klasa 8
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Klasa 9.
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne – ogniwa lub akumulatory litowo-jonowe albo z litem metalicznym
 • Substancje szkodliwe dla środowiska
 • Numer rozpoznawczy
 • Towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach
 • Towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach przewożone transportem lotniczym
 • Nadtlenki organiczne
 • Oznaczenie akumulatora dla ogniw lub akumulatorów litowo-jonowych albo z litem metalicznym
 • Oznakowanie przesyłek zawierających ograniczone ilości materiałów niebezpiecznych
 • Oznakowanie przesyłek zawierających ograniczone ilości materiałów niebezpiecznych
 • Substancje i przedmioty wybuchowe. Klasa 1. Podklasa 1.3 (* - grupa zgodności)
 • Materiały zakaźne. W razie uszkodzenia powiadomić władze służby zdrowia. Klasa 6.2.
 • Materiał rozszczepialny. Klasa 7
 • Substancje i przedmioty wybuchowe. Klasa 1. Podklasa 1.2 (* - grupa zgodności)

Samochody i autobusy

 • Zakaz wożenia dziecka w foteliku na przednim siedzeniu. Samochód posiada poduszkę powietrzną
 • Zachowaj odstęp
 • Nie kradnij! Dorobek całego życia
 • Wzorowy kierowca
 • Sprawdź olej i akumulator
 • Stop! Auto niemożliwe do uruchomienia
 • Jestem abstynentem
 • Weteran szos
 • Początkujący kierowca
 • Samochód przewozi niebezpieczny ładunek
 • Auto zasilane gazem
 • Dziecko w samochodzie
 • Dziecko w samochodzie
 • Uwaga! Dzieci
 • Zaopatrzenie
 • Dziecko w samochodzie

Kolej

 • Zakaz wychylania się przez okno
 • Nie wyrzucać
 • Zakaz wyrzucania niedopałków za okno
 • Zakaz palenia
 • Dla palących
 • Umywalka
 • Toaleta
 • Uwaga kieszonkowcy
 • Miejsc uprzywilejowane
 • Woda, obsługiwać pedałem
 • Otwieracz do butelek
 • Miejsce dla osoby z dzieckiem
 • Uwaga, po usłyszeniu sygnału wsiadanie zabronione
 • Uwaga, po usłyszeniu sygnału wysiadanie zabronione
 • Kierownik pociągu. Przesyłki kurierskie
 • Wars w wagonie nr 3. Wars in carriage no 3
 • Telefon komórkowy w wagonie nr 1. Mobile phone in carriage no 1
 • W razie zagrożenia dzwoń! Tel.:
 • Tu wolno palić
 • Zachowaj czystość
 • W razie niebezpieczeństwa mocno pociągnąć za uchwyt
 • Nie otwierać przed zatrzymaniem pociągu. Niebezpieczeństwo wypadnięcia
 • Regulacja ogrzewania
 • Regulacja głośnika
 • Wyłącznik oświetlenia
 • Uwaga na pociąg

Magazyny

 • Magazyn nawozów
 • Magazyn środków ochrony roślin i nawozów
 • Magazyn
 • Ekspedycja
 • Kontener osadu
 • Magazyn BHP
 • Magazyn artykułów suchych
 • Magazyn budowlany
 • Magazyn chemiczny
 • Magazyn chloru
 • Magazyn chłodniczy
 • Magazyn elektryczny
 • Magazyn farb i lakierów
 • Magazyn fartuchów brudnych
 • Magazyn fartuchów czystych
 • Magazyn gotowego wyrobu
 • Magazyn jelit
 • Magazyn kwasu solnego
 • Magazyn masła
 • Magazyn mąki
 • Magazyn ogólny
 • Magazyn oleju
 • Magazyn oleju opałowego
 • Magazyn opakowań
 • Magazyn opału
 • Magazyn paliw
 • Magazyn pasz
 • Magazyn podręczny
 • Magazyn pościeli brudnej
 • Magazyn pościeli czystej
 • Magazyn przypraw
 • Magazyn półproduktów
 • Magazyn silników elektrycznych
 • Magazyn soli
 • Magazyn sprzętu drobnego
 • Magazyn sprzętu ratownictwa chemicznego
 • Magazyn warzyw
 • Magazyn wyrobów ciepłych
 • Magazyn wyrobów wystudzonych
 • Magazyn wędlin suchych
 • Magazyn środków chemicznych
 • Magazyn środków czystości
 • Magazyn środków ogólnych
 • Magazyn żywnościowy
 • Magazynier
 • Magazyn przyjęcia towaru
 • Podręczny magazyn środków chemicznych
 • Pomieszczenie środków dezynfekcyjnych
 • Przedmagazyn ekspozycyjny
 • Punkt przechowywania sprzętu ochronnego
 • Składzik
 • Magazyn środków chemicznych
 • Artykuły spożywcze
 • Magazyn gazów technicznych
 • Magazyn środków ochrony roślin
 • Miejsce składowania środków chemicznych
 • Magazyn opakowań
 • Magazyn opakowań pustych
 • Magazyn produktów w proszku
 • Magazyn Środków myjących
 • Magazyn przyjęć; Brama rozładunkowa
 • Środki ochrony roślin; Magazyn
 • Kwas siarkowy
 • Kwas solny
 • Wodorotlenek sodu
 • Miejsce składowania
 • Gaśnice do remontu
 • Dopuszczalne obciążenie regału ....... kg
 • Dopuszczalne obciążenie półki ....... kg
 • Dopuszczalne obciążenie półki ........... kg
 • Dopuszczalne obciążenie stropu .......kg
 • Opakowania do produkcji masła
 • Opakowania do produkcji wyrobów w proszku
 • Opakowania z metalu
 • Opakowania z papieru
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Towar wycofany ze sprzedaży
 • Butle puste
 • Butle pełne
 • Butle pełne - acetylen
 • Obuwie domowe
 • Obuwie robocze
 • Odzież brudna
 • Odzież czysta
 • Odzież ochronna
 • Oleje; Smary
 • Pompy sprężarki dmuchawy
 • Rampa załadowcza
 • Wózek widłowy
 • Zbiornik etanolu
 • Baterie alkaliczne
 • Brama załadunkowa
 • Emulsje olejowe
 • Kable
 • Materiały żrące
 • Oleje silnikowe
 • Świetlówki
 • Żelazo i stal
 • Towar z krótka datą
 • Towar zablokowany

Odpady

 • Uwaga Odpady niebezpieczne
 • Odpady niebezpieczne
 • Odpady
 • Makulatura
 • Śmietnik
 • Odpady do powtórnego przetworzenia
 • Śmieci
 • Odpady produkcyjne
 • Papier
 • Plastik
 • Szkło
 • Odpady komunalne
 • Odpady papierowe
 • Odpady z folii
 • Odpady z drewna
 • Odpady drewniane
 • Odpady ze stryropianu, wełny mineralnej, bitumy
 • Odpady medyczne
 • Zużyte materiały szlifierskie
 • Magazyn odpadów medycznych
 • Odpady drewna
 • Odpady stali SW7
 • Odpady tworzyw sztucznych
 • Odpady z toczenia i piłowania
 • Odpady beczki metalowe
 • Odpady opakowania z tworzyw sztucznych
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych
 • Złom
 • Złom stalowy
 • Złom aluminiowy
 • Złom metali kolorowych
 • Olej odpadowy
 • Olej przepracowany
 • Olej zużyty
 • Zużyte akumulatory
 • Zużyte baterie
 • Zużyte oleje
 • Miejsce składowania odpadów
 • Magazyn odpadów

Oznakowanie substancji chemicznych

Substancje chemiczne - CLP

 • Produkt wybuchowy
 • Produkt łatwopalny
 • Produkt utleniający
 • Produkt pod ciśnieniem
 • Produkt żrący
 • Produkt bardzo toksyczny
 • Produkt zagrażający zdrowiu
 • Produkt poważnie zagrażający zdrowiu
 • Produkt niebezpieczny dla środowiska

Wyroby i odpady zawierające azbest

 • Uwaga! Zawiera azbest - krokidolit!
 • Uwaga! Zawiera azbest - krokidolit!
 • Uwaga! Zawiera azbest!
 • Uwaga! Zawiera azbest!

Nalepki ostrzegawcze ADR, RID

Nalepki ostrzegawcze ADR

 • Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasy 1.1, 1.2 i 1.3
 • Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.4
 • Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.5
 • Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.6
 • Gazy palne
 • Gazy palne
 • Gazy niepalne i nietrujące
 • Gazy niepalne i nietrujące
 • Gazy trujące
 • Materiały ciekłe zapalne
 • Materiały ciekłe zapalne
 • Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone
 • Materiały samozapalne
 • Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
 • Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
 • Materiały utleniające
 • Nadtlenki organiczne
 • Materiały trujące
 • Materiały zakaźne
 • Materiały zakaźne (z opisem)
 • Materiały promieniotwórcze. Kategoria I
 • Materiały promieniotwórcze. Kategoria II
 • Materiały promieniotwórcze. Kategoria III
 • Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny klasy 7
 • Materiały żrące
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
 • Substancje szkodliwe dla środowiska
 • Ograniczona ilość materiałów niebezpiecznych (Limited Quantities)
 • Numer rozpoznawczy
 • Towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach
 • Towary niebezpieczne w ograniczonych ilościach przewożone transportem lotniczym
 • Nadtlenki organiczne

Nalepki przesyłkowe RID

 • Góra ładunku
 • Chronić przed wilgocią
 • Ładunek łatwotłukący
 • Chronić przed upadkiem
 • Składować w co najwyżej dwóch warstwach (określenie ilości warstw wg zamówienia)
 • Ostrożnie przetaczać
 • Zakaz staczania i odrzutu
 • Oznakowanie dla materiałów o podwyższonej temperaturze
 • Znak bezpieczeństwa

Tablice RID

Oznakowanie lasów, ekologia i turystyka

Ekologia

 • Łowisko. Tereny do wędkowania
 • Obiekt o szczególnych walorach przyrodniczych
 • Kurhan
 • Drzewa iglaste
 • Drzewa liściaste
 • Wiata turystyczna
 • Pole namiotowe (camping)
 • Pomniki, mogiły, cmentarze
 • Nadleśnictwo
 • Rzadkie okazy motyli
 • Żubry
 • Strefa ciszy
 • Obiekt o szczególnych walorach przyrodniczych
 • Skupisko drzew iglastych
 • Skupisko drzew liściastych
 • Wiaty turystyczne
 • Pole namiotowe (camping)
 • Nadleśnictwo
 • Żubry
 • Szanuj zieleń

Ogrody zoologiczne

 • Przejście przez ogrodzenie grozi kalectwem lub śmiercią
 • Zwierzęta bardzo niebezpieczne
 • Karmienie zwierząt może być przyczyną wypadku

Lasy i turystyka

 • Do leśnictwa
 • Zalesianie - wstęp surowo wzbroniony
 • Uwaga! Ścinka drzew - przejście i przejazd surowo wzbronione, grozi kalectwem lub śmiercią
 • Okres suszy - wstęp do lasu surowo wzbroniony
 • Teren zagrożony pożarem
 • Teren zagrożony pożarem
 • Spryskiwanie lasów - zbieranie runa leśnego zabronione
 • Ostoja zwierzyny - wstęp wzbroniony
 • Dbaj o środowisko naturalne - nie zanieczyszczaj lasu
 • Okres suszy - wstęp do lasu surowo wzbroniony
 • Uważaj na psy - wstęp do lasu wzbroniony
 • Wścieklizna - wstęp do lasu surowo wzbroniony
 • Wprowadzanie psów do lasu zabronione
 • Zakaz wysypywania śmieci i gruzu
 • Wstęp na teren żywicowania surowo wzbroniony
 • Zakaz wjazdu do lasu
 • Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz wstępu - drzewostan nasienny wyłączony
 • Zakaz wstępu - gospodarczy drzewostan nasienny
 • Nadleśnictwo
 • Punkt czerpania wody
 • Do punktu czerpania wody
 • Znak kierunku stosowany łącznie ze znakami 021 i 022
 • Wstęp zabroniony
 • Pomnik przyrody prawem chroniony
 • Tablica informacyjna o nadleśnictwie (z godłem państwowym)
 • Tablica informacyjna o leśnym kompleksie (z symbolem lasów państwowych)
 • Tablica informacyjna o nadleśnictwie (z godłem państwowym)
 • Rezerwat przyrody
 • Nadleśnictwo
 • Zakaz wstępu
 • Parking Leśny
 • Uwaga! Rejon występowania żmij
 • Uwaga! Rejon występowania kleszczy
 • Uwaga! Okresowo występujące roztopy
 • Uwaga! Grzyby, których nie znasz pozostaw na miejscu
 • Droga pożarowa nr
 • Droga pożarowa nie zastawiać
 • Uwaga! Zakaz palenia tytoniu, grillowania i rozpalania ognisk
 • Tu można palić ognisko i grillować
 • Uwaga! Palenie traw zabronione
 • Łowisko - miejsce do wędkowania
 • Kurhan
 • Wiata turystyczna
 • Pole namiotowe (camping)
 • Pomniki, mogiły, cmentarze
 • Nadleśnictwo
 • Leśniczówka - odległość, kierunek
 • Schronisko - odległość, kierunek
 • Pole namiotowe - odległość, kierunek
 • Szlak pieszy - długość
 • Szlak rowerowy - długość
 • Kierunek na stok narciarski
 • Kierunek do wyciągu narciarskiego 1
 • Kierunek do wyciągu narciarskiego 2
 • Kierunek do górskiej kolejki linowej
 • Punkt widokowy
 • Wieża widokowa
 • Zakaz grilowania na tarasie domku oraz wysypywania popiołu w pobliżu zabudowań grozi pożarem
 • Nadleśnictwo

Kąpieliska

 • Wodorosty
 • Wiry
 • Niebezpieczna głębokość
 • Zimna woda
 • Nagły uskok
 • Pale
 • Skały podwodne
 • Kamieniste dno
 • Sieci rybackie
 • Kąpiel zabroniona
 • Kąpiel zabroniona - most
 • Kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody
 • Kąpiel zabroniona - szlak żeglugowy
 • Kąpiel zabroniona - hodowla ryb
 • Kąpiel zabroniona - woda pitna
 • Kąpiel zabroniona - woda skażona
 • Bezwzględny zakaz kąpieli - woda silnie skażona
 • Zakaz skakania do wody
 • Bezwzględny zakaz kąpieli - woda silnie skażona
 • Nakaz zakładania kamizelek ratunkowych
 • Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi
 • Zakaz kąpieli
 • Punkt medyczny
 • Plaża strzeżona
 • Telefon
 • Ratownik
 • Tor wodny zakaz pływania

Oznakowanie basenów, pływalni, kąpielisk

 • Wodorosty
 • Wiry
 • Niebezpieczna głębokość
 • Zimna woda
 • Nagły uskok
 • Pale
 • Skały podwodne
 • Kamieniste dno
 • Sieci rybackie
 • Kąpiel zabroniona
 • Kąpiel zabroniona - most
 • Kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody
 • Kąpiel zabroniona - szlak żeglugowy
 • Kąpiel zabroniona - hodowla ryb
 • Kąpiel zabroniona - woda pitna
 • Kąpiel zabroniona - woda skażona
 • Bezwzględny zakaz kąpieli - woda silnie skażona
 • Zakaz skakania do wody
 • Bezwzględny zakaz kąpieli - woda silnie skażona
 • Nakaz zakładania kamizelek ratunkowych
 • Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi
 • Zakaz kąpieli
 • Punkt medyczny
 • Plaża strzeżona
 • Ratownik
 • Zakaz skakania do wody
 • Zakaz kąpieli
 • Zakaz skakania do wody
 • Zakaz kąpieli

Wodociągi, gazownictwo, stacje benzynowe

Wodociągi

 • Tablica orientacyjna dla hydrantu
 • Tablica orientacyjna dla zasuwy
 • Tablica orientacyjna dla zasuwy na połączeniu
 • Tablica orientacyjna dla zasuwy odwadniającej (spust)
 • Tablica orientacyjna dla odpowietrznika
 • Tablica orientacyjna przyłączenia uziomu
 • Tablica orientacyjna przyłączenia stacji ochrony katodowej
 • Tablica orientacyjna przyłączenia przewodów od stacji drenażowej
 • Tablica orientacyjna punktu pomiarowego
 • Punkt zlewny ścieków
 • Zawór odpowietrzający
 • Zawór zwrotny
 • Zawór wody gorącej
 • Zawór wodny
 • Zawór bezpieczeństwa
 • Zawór parowy
 • Główny zawór c.o
 • Główny zawór wodny
 • Strefa ochrony bezpośredniego ujęcia wody
 • Strefa ochronna ujęcia wody. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Strefa ochrony sanitarnej. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej Ustanowiony w celu jakości wód ujmowanych
 • Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Ustanowiony w celu jakości wód ujmowanych

Gazownictwo

 • Tablica zasuwy
 • Tablica odwadniacza
 • Tablica sączka węchowego
 • Tablica syfonu (zamknięcie wodne)
 • Tablica armatury upustowej
 • Tablica punktu pomiarowego
 • Tablica kurka
 • Tablica odgałęzienia
 • Tablica punktu załamania gazociągu
 • Tablica kompresora
 • Tablica przyłącza
 • Główny zawór gazu 1
 • Główny zawór gazu 2
 • Ostrożnie z ogniem - stężenie gazów
 • Wyłącz gaz
 • Ciąg rezerwowy
 • Ciąg roboczy
 • Ciąg w naprawie
 • Zasuwa wlotowa
 • Zasuwa wylotowa
 • Próba ciśnieniowa
 • Gaz
 • Uwaga! Gaz palny - używanie otwartego ognia wzbronione
 • Uwaga! Gaz - nie zbliżać się z ogniem
 • Uwaga! Gaz - nie palić
 • Uwaga! Instalacja gazowa
 • Uwaga! Gaz - nie zbliżać się z ogniem
 • Uwaga gaz. Strefa zagrożenia wybuchem 2. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Gaz płynny. 5m strefy bezpieczeństwa - używanie otwartego ognia wzbronione
 • Urządzenie na gaz płynny - palenie i używanie otwartego ognia w r=10m od zbiornika wzbronione
 • Zbiornik z płynnym gazem - możliwość zapalenia i eksplozji
 • Uwaga! Urządzenie z gazem pod ciśnieniem - zakaz parkowania
 • Uwaga! Możliwość eksplozji. Armaturę i uszczelnienia na powierzchniach met.utrzymywać wolne od oleju i tłuszczu
 • Uwaga! Propan-butan. 15m strefy bezpieczeństwa. Palenie i używanie otwartego ognia wzbronione
 • Uwaga! Gaz - nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Roboty gazoniebezpieczne
 • Uwaga gaz
 • Tablica zawieradła mechanicznego na gazociągu
 • Tablica zawieradła cieczowego
 • Tablica zawieradła mechanicznego na rurociągu upustowym
 • Uwaga, gazociąg nie czyścić mechanicznie
 • Gaz ziemny GZ-50. Zasięg strefy od połączeń kołnierzowych. Nie zbliżać się z ogniem
 • Gaz ziemny GZ-50. Zasięg strefy: obejscie zaworów na gazociągu DN 900

Stacje benzynowe

 • Olej napędowy
 • Gaz napędowy
 • Paliwo bezołowiowe
 • Paliwo bezołowiowe - 95 oktanów
 • Paliwo bezołowiowe - 98 oktanów
 • Kompresor
 • Odkurzacz
 • Myjnia
 • Pamiętaj o uziemieniu autocysterny
 • Zachowaj bezpieczną odległość od pojazdu pobierającego paliwo
 • Pobierając paliwo zgaś silnik
 • Zachowaj odległość 10m od pojazdu tankującego
 • Pobierając paliwo zachowaj odległość 5m
 • Uwaga! Maksymalna wysokość ... m
 • Zachowaj odległość 10m od pojazdu tankującego,wyłącz silnik podczas tankowania paliwa,zakaz tankowania do niestandardowych zbiorników
 • Zachowaj odległość 10m od pojazdu tankującego,wyłącz silnik podczas tankowania gazu,zakaz tankowania do niestandardowych zbiorników
 • Zachowaj bezpieczną odległość od pojazdu tankującego,wyłącz silnik podczas tankowania paliwa,zakaz tankowania do niestandardowych zbiorników
 • Zachowaj bezpieczną odległość od pojazdu tankującego,wyłącz silnik podczas tankowania gazu,zakaz tankowania do niestandardowych zbiorników
 • Stacja nie napełnia butli gazem płynnym
 • E5 - Benzyna- maksymalna zawartość etanolu w paliwie 5%
 • E10 - Benzyna- maksymalna zawartość etanolu w paliwie 10%
 • E85 - Benzyna- maksymalna zawartość etanolu w paliwie 85%
 • B7 - Olej napędowy- maksymalna zawartość biodiesla w paliwie dopuszczalna do użycia w pojeździe 7%
 • B10 - Olej napędowy- maksymalna zawartość biodiesla w paliwie dopuszczalna do użycia w pojeździe 10%
 • XTL- parafinowy olej napędowy, wytwarzany z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa
 • H2 - Gaz napędowy- Wodór
 • CNG - Gaz napędowy- sprężony gaz ziemny
 • LPG - Gaz napędowy- gaz płynny
 • LNG - Gaz napędowy- skroplony gaz ziemny
 • Uwaga! Maksymalna wysokość 3,20m
 • Benzyna uniwersalna 95
 • LPG
 • Uwaga, maksymalna wysokość 2,80 m

Rurociągi

Gazy

 • ACETYLEN
 • AMONIAK
 • ARGON
 • AZOT
 • BIOGAZ
 • BIOMETAN
 • BROMEK WINYLU
 • BUTEN
 • CHLOR
 • CHLOREK WINYLU
 • CHLOROETAN
 • CHLOROMETAN
 • CHLOROWODÓR
 • CO
 • CO2
 • CYJANOWODÓR
 • CYKLOPROPAN
 • DIMETYLOAMINA
 • DWUTLENEK WĘGLA
 • DWUTLENEK SIARKI
 • ETAN
 • ETYLEN
 • FLUOR
 • FREON
 • FREON 21
 • GAZ CHŁODZĄCY
 • GAZ CZYSTY
 • GAZ GRZEWCZY
 • GAZ MIESZANY
 • GAZ OBIEGOWY
 • GAZ OBOJĘTNY
 • GAZ POD NISKIM CIŚNIENIEM
 • GAZ PROPANOWY
 • GAZ ZIEMNY
 • HEL
 • IZOBUTAN
 • METAN
 • MIESZANINA GAZU I POWIETRZA
 • OZON
 • PALIWO GAZOWE
 • PENTAN
 • PODTLENEK AZOTU
 • PROPAN
 • PROPEN
 • PRZEWÓD POWROTNY SKROPLIN
 • SIARKOWODÓR
 • SKROPLINY
 • SPUST
 • TLENEK ETYLENU
 • TLENEK WĘGLA
 • WODÓR

Ppoż

 • PIANA
 • PRZEWÓD GAŚNICZY
 • TRYSKACZE
 • WODA GAŚNICZA
 • ŚRODEK GAŚNICZY

Kwasy i zasady

 • ALLILOAMINA
 • AMONIAK
 • AMONIAK BEZWODNY
 • ANILINA
 • AZOTAN(V) SREBRA
 • AZOTYN SODU
 • BEZWODNIK FTALOWY
 • BROMOWODÓR
 • CHLOROWODÓR
 • CYJANOWODÓR
 • CaOH - WODOROTLENEK WAPNIA
 • DIMETYLOAMINA
 • DWUSIARCZEK WĘGLA
 • ETYLOAMINA
 • FENOL
 • FLUOROWODÓR
 • HCl - CHLOROWODÓR
 • KOH - WODOROTLENEK POTASU
 • KONCENTRAT
 • KWAS (ORTO)FOSFOROWY
 • KWAS AZOTOWY (V)
 • KWAS BROMOWODOROWY
 • KWAS CHLOROSULFONOWY
 • KWAS CYTRYNOWY
 • KWAS DICHLOROOCTOWY
 • KWAS MALEINOWY
 • KWAS MRÓWKOWY
 • KWAS NADCHLOROWY
 • KWAS OCTOWY
 • KWAS ROZCIEŃCZONY
 • KWAS SIARKOWY
 • KWAS SIARKOWY 96%
 • KWAS SOLNY
 • KWAS SULFAMIDOWY
 • KWAS SZCZAWIOWY
 • KWAS ZREGENEROWANY
 • NaOH - WODOROTLENEK SODU
 • OLEUM
 • PODCHLORYN SODU
 • POTAS
 • ROZCIEŃCZONY KWAS SIARKOWY
 • ROZTWÓR WODNY AMONIAKU
 • SIARKOWODÓR
 • SODA KAUSTYCZNA
 • SPUST (KWAS)
 • SPUST (ZASADA)
 • WODOROTLENEK POTASU
 • WODOROTLENEK SODU
 • WĘGLAN SODU
 • ZASADA

Para

 • CIŚNIENIE ŚREDNIE
 • PARA CZYSTA
 • PARA ODLOTOWA
 • PARA POD NISKIM CIŚNIENIEM
 • PARA PRZEGRZANA
 • PARA PRZEMYSŁOWA
 • PARA SPRĘŻONA
 • PARA WODNA NASYCONA
 • PRZEWÓD POWROTNY
 • PRZEWÓD POWROTNY PARY
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY PARY
 • ZASILANIE

Woda

 • CHŁODZENIE
 • INSTALACJA WODOCIĄGOWA
 • OBIEG PIERWOTNY
 • OBIEG WTÓRNY
 • OBWÓD CHŁODZĄCY
 • OGRZEWANIE
 • PRZEPŁYW WODY GORĄCEJ GOSP. DOM.
 • PRZEWÓD GRZEWCZY POWROTNY
 • PRZEWÓD GRZEWCZY ZASILAJĄCY
 • PRZEWÓD POWROTNY SKROPLIN
 • PRZEWÓD POWROTNY WODY GORĄCEJ
 • PRZEWÓD POWROTNY WODY OCHŁODZONEJ
 • PRZEWÓD POWROTNY WODY SKRAPLACZA
 • PRZEWÓD POWROTNY WODY ZIMNEJ
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY CHŁODU
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY KOCIOŁ
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY SKROPLIN
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY WODY GORĄCEJ
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY WODY OCHŁODZONEJ
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY WODY SKRAPLACZA
 • PRZEWÓD ZASILAJĄCY WODY ZIMNEJ
 • SKROPLINY
 • SOLANKA
 • SPUST
 • SPUST KANALIZACYJNY
 • WODA CHLOROWANA
 • WODA CHŁODZĄCA
 • WODA CZYSTA
 • WODA DEJONIZOWANA
 • WODA DEMINERALIZOWANA
 • WODA DESTYLOWANA
 • WODA DO TRYSKACZA
 • WODA FILTROWANA
 • WODA GORĄCA
 • WODA GOSP. DOM.
 • WODA GRZEWCZA
 • WODA KANALIZACYJNA
 • WODA MIEJSKA
 • WODA MINERALNA
 • WODA MIĘKKA
 • WODA MORSKA
 • WODA NIEZDATNA DO PICIA
 • WODA OCHŁODZONA
 • WODA OCZYSZCZONA
 • WODA PITNA
 • WODA POD NISKIM CIŚNIENIEM
 • WODA POD WYSOKIM CIŚNIENIEM
 • WODA PRZEMYSŁOWA
 • WODA RZECZNA
 • WODA SKRAPLACZA
 • WODA STUDZIENNA
 • WODA SUROWA
 • WODA TWARDA
 • WODA UZDATNIONA
 • WODA WODOCIĄGOWA
 • WODA ZANIECZYSZCZONA
 • WODA ZBIORNIKOWA
 • WODA ZDEKARBONIZOWANA
 • WODA ZIMNA GOSP. DOM.
 • WODA ŚCIEKOWA
 • WODA ŚWIEŻA
 • WPUST DACHOWY
 • ŚCIEKI

Powietrze

 • ODPOWIETRZNIK
 • POWIETRZE
 • POWIETRZE GORĄCE
 • POWIETRZE MOKRE
 • POWIETRZE ODDECHOWE
 • POWIETRZE POD CIŚNIENIEM
 • POWIETRZE POD NISKIM CIŚNIENIEM
 • POWIETRZE PRZEMYSŁOWE
 • POWIETRZE SPRĘŻONE
 • POWIETRZE STERUJĄCE
 • POWIETRZE STERYLNE
 • POWIETRZE WENTYLACYJNE
 • POWIETRZE WYLOTOWE
 • PRZEWÓD POWROTNY
 • PRÓŻNIA
 • SPRĘŻONE POWIETRZE STERYLNE
 • WYLOT

Inne ciecze

 • CIECZ CHŁODNICZA
 • DETERGENT
 • MLEKO
 • PIWO
 • PRZEWÓD DOPROW. SUBS. RADIOAKT.

Oleje i ciecze palne

 • ACETON
 • ACETONITRYL
 • AKRYLONITRYL
 • ALDEHYD MRÓWKOWY
 • ALDEHYD OCTOWY
 • ALKOHOL ALLILOWY
 • ALKOHOL ETYLOWY
 • BENZEN
 • BENZYNA
 • BENZYNA BEZOŁOWIOWA
 • BENZYNA LAKIERNICZA
 • BUTANOL
 • BUTANON
 • CHLOROMETAN
 • CYKLOHEKSAN
 • CZYNNIK CHŁODNICZY 12
 • CZYNNIK CHŁODNICZY 22
 • EMULSJA
 • ETANOL
 • FORMALDEHYD
 • FREON
 • FREON 12
 • FREON 22
 • FREON 502
 • GLIKOL
 • HEKSAN
 • HYDRAULICZNY ZESPÓŁ NAPĘDOWY
 • KSYLEN
 • METANOL
 • NADTLENEK WODORU
 • NAFTA
 • OCTAN METYLU
 • OLEJ HYDRAULICZNY
 • OLEJ MINERALNY
 • OLEJ NAPĘDOWY
 • OLEJ ODPADOWY
 • OLEJ OPAŁOWY
 • OLEJ SILNIKOWY
 • OLEJ SMAROWY
 • PALIWO
 • PARAFINA
 • PENTAN
 • PENTANON
 • POWRÓT PALIWA
 • POZOSTAŁOŚĆ
 • PROPANOL
 • PROPEN
 • ROPA NAFTOWA
 • ROZCIEŃCZALNIK
 • ROZPUSZCZALNIK
 • TETRACHLOROETYLEN
 • TOLUEN
 • TRICHLOROETAN
 • TRICHLOROETYLEN
 • TŁUSZCZ
 • UŻYTE ROZPUSZCZALNIKI
 • ß-GLUKOZYDAZA

Stojaki ostrzegawcze - potykacze

 • Stojak potykacz biały informacyjny z dowolnym nadrukiem
 • Stojak potykacz żółty ostrzegawczy z dowolnym nadrukiem
 • Stojak potykacz - Uwaga Ślisko
 • Stojak potykacz - STOP przejazdu nie ma
 • Stojak potykacz - Zakaz parkowania
 • Stojak potykacz - Zakaz przejścia podczas rozładunku

Znaki drogowe i parkingi

 • Parkingi i zakazy parkowania
 • Parking dla inwalidów
 • Parking
 • Parking płatny - czynny całą dobę
 • Parking dla niepełnosprawnych
 • Parking
 • Parking strzeżony - czynny całą dobę
 • Parking dla inwalidów
 • Parking dla rowerów
 • Parking niestrzeżony
 • Parking dla gości i klientów sklepu
 • Prywatne miejsca parkingowe tylko dla klientów firmy
 • Parking tylko dla klientów
 • Parking dla klientów sklepu
 • Parking wyłącznie dla klientów sklepu
 • Zakaz parkowania wyjazd z garażu
 • Zakaz parkowania dostawa towaru
 • Kierowco, w tym miejscu obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów pozostawienie samochodu w rejonie bramy wjazdowej grozi jego uszkodzeniem
 • Zakaz parkowania od 7.00 do 17.00
 • Zakaz parkowania
 • Zakaz parkowania. Wyjazd z garażu
 • Wjazd do magazynu nie zastawiać
 • Brama wjazdowa. Nie zastawiać
 • Zabrania się parkowania poza miejscami wyznaczonymi
 • Zakaz parkowania
 • Zakaz parkowania
 • Zakaz parkowania parking tylko dla klientów i dostawców
 • Zakaz parkowania wyjazd z garażu
 • Brama wjazdowa nie zastawiać

Drogi wewnętrzne

 • Ograniczenie prędkości 5
 • Ograniczenie prędkości 70
 • Ograniczenie prędkości 5 km
 • Ograniczenie prędkości 10 km
 • Ograniczenie prędkości 20
 • Ograniczenie prędkości 20 km
 • Zakaz wjazdu
 • Zakaz ruchu w obu kierunkach
 • Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad.....m
 • Roboty na drodze
 • Przejazd kolejowy
 • Przejście dla pieszych
 • Stop
 • Ruch okrężny
 • Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie
 • Nakaz jazdy w prawo (skręcanie przed znakiem)
 • Nakaz jazdy w prawo (skręcanie za znakiem)
 • Nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem)
 • Parking
 • Zakaz postoju
 • Zakaz zatrzymywania się
 • Zakaz parkowania
 • Zakaz parkowania na chodniku

Drogi publiczne

 • Znak Drogowy A-001
 • Znak Drogowy A-002
 • Znak Drogowy A-003
 • Znak Drogowy A-004
 • Znak Drogowy A-005
 • Znak Drogowy A-006a
 • Znak Drogowy A-006b
 • Znak Drogowy A-006c
 • Znak Drogowy A-006d
 • Znak Drogowy A-006e
 • Znak Drogowy A-007
 • Znak Drogowy A-008
 • Znak Drogowy A-009
 • Znak Drogowy A-010
 • Znak Drogowy A-011
 • Znak Drogowy A-011a
 • Znak Drogowy A-012a
 • Znak Drogowy A-012b
 • Znak Drogowy A-012c
 • Znak Drogowy A-013
 • Znak Drogowy A-014
 • Znak Drogowy A-015
 • Znak Drogowy A-016
 • Znak Drogowy A-017
 • Znak Drogowy A-018a
 • Znak Drogowy A-018b
 • Znak Drogowy A-019
 • Znak Drogowy A-020
 • Znak Drogowy A-021
 • Znak Drogowy A-022
 • Znak Drogowy A-023
 • Znak Drogowy A-024
 • Znak Drogowy A-025
 • Znak Drogowy A-026
 • Znak Drogowy A-027
 • Znak Drogowy A-028
 • Znak Drogowy A-029
 • Znak Drogowy A-030
 • Znak Drogowy A-031
 • Znak Drogowy A-032
 • Znak Drogowy A-033
 • Znak Drogowy A-034
 • Znak Drogowy B-001
 • Znak Drogowy B-002
 • Znak Drogowy B-003
 • Znak Drogowy B-003a
 • Znak Drogowy B-004
 • Znak Drogowy B-005
 • Znak Drogowy B-006
 • Znak Drogowy B-006/8
 • Znak Drogowy B-007
 • Znak Drogowy B-008
 • Znak Drogowy B-009
 • Znak Drogowy B-009/12
 • Znak Drogowy B-010
 • Znak Drogowy B-011
 • Znak Drogowy B-012
 • Znak Drogowy B-013
 • Znak Drogowy B-013/14
 • Znak Drogowy B-014
 • Znak Drogowy B-015/3,0
 • Znak Drogowy B-016/2,7
 • Znak Drogowy B-017/6
 • Znak Drogowy B-018/8
 • Znak Drogowy B-019/10
 • Znak Drogowy B-020
 • Znak Drogowy B-021
 • Znak Drogowy B-022
 • Znak Drogowy B-023
 • Znak Drogowy B-024
 • Znak Drogowy B-025
 • Znak Drogowy B-026
 • Znak Drogowy B-027
 • Znak Drogowy B-028
 • Znak Drogowy B-029
 • Znak Drogowy B-030
 • Znak Drogowy B-031
 • Znak Drogowy B-032
 • Znak Drogowy B-033/50
 • Znak Drogowy B-034/50
 • Znak Drogowy B-035
 • Znak Drogowy B-036
 • Znak Drogowy B-037
 • Znak Drogowy B-038
 • Znak Drogowy B-040
 • Znak Drogowy B-041
 • Znak Drogowy B-042
 • Znak Drogowy B-043/40
 • Znak Drogowy B-044/30
 • Znak Drogowy B-032a
 • Znak Drogowy C-001
 • Znak Drogowy C-002
 • Znak Drogowy C-003
 • Znak Drogowy C-004
 • Znak Drogowy C-005
 • Znak Drogowy C-006
 • Znak Drogowy C-007
 • Znak Drogowy C-008
 • Znak Drogowy C-009
 • Znak Drogowy C-010
 • Znak Drogowy C-011
 • Znak Drogowy C-012
 • Znak Drogowy C-013
 • Znak Drogowy C-013a
 • Znak Drogowy C-014/30
 • Znak Drogowy C-015/30
 • Znak Drogowy C-016
 • Znak Drogowy C-016a
 • Znak Drogowy C-018
 • Znak Drogowy C-019
 • Znak Drogowy D-001
 • Znak Drogowy D-002
 • Znak Drogowy D-003
 • Znak Drogowy D-004a
 • Znak Drogowy D-004b
 • Znak Drogowy D-004c
 • Znak Drogowy D-005
 • Znak Drogowy D-006
 • Znak Drogowy D-007
 • Znak Drogowy D-008
 • Znak Drogowy D-009
 • Znak Drogowy D-010
 • Znak Drogowy D-011
 • Znak Drogowy D-012
 • Znak Drogowy D-013/30
 • Znak Drogowy D-014
 • Znak Drogowy D-015
 • Znak Drogowy D-016
 • Znak Drogowy D-017
 • Znak Drogowy D-018
 • Znak Drogowy D-018a
 • Znak Drogowy D-018b
 • Znak Drogowy D-019
 • Znak Drogowy D-019a
 • Znak Drogowy D-020
 • Znak Drogowy D-020a
 • Znak Drogowy D-021
 • Znak Drogowy D-021a
 • Znak Drogowy D-022
 • Znak Drogowy D-023
 • Znak Drogowy D-024
 • Znak Drogowy D-025
 • Znak Drogowy D-026
 • Znak Drogowy D-026a
 • Znak Drogowy D-026b
 • Znak Drogowy D-026c
 • Znak Drogowy D-026d
 • Znak Drogowy D-027
 • Znak Drogowy D-028
 • Znak Drogowy D-029
 • Znak Drogowy D-030
 • Znak Drogowy D-031
 • Znak Drogowy D-032
 • Znak Drogowy D-033
 • Znak Drogowy D-034
 • Znak Drogowy D-035
 • Znak Drogowy D-035a
 • Znak Drogowy D-036
 • Znak Drogowy D-036a
 • Znak Drogowy D-037
 • Znak Drogowy D-038
 • Znak Drogowy D-040
 • Znak Drogowy D-041
 • Znak Drogowy D-042
 • Znak Drogowy D-043
 • Znak Drogowy D-045
 • Znak Drogowy D-046
 • Znak Drogowy D-047
 • Znak Drogowy D-048
 • Znak Drogowy D-048a
 • Znak Drogowy T-001/100m
 • Znak Drogowy T-001a/100m
 • Znak Drogowy T-002/1,4km
 • Znak Drogowy T-003
 • Znak Drogowy T-003a
 • Znak Drogowy T-004/4
 • Znak Drogowy T-010
 • Znak Drogowy T-011
 • Znak Drogowy T-014
 • Znak Drogowy T-015
 • Znak Drogowy T-016
 • Znak Drogowy T-016a
 • Znak Drogowy T-018
 • Znak Drogowy T-018a
 • Znak Drogowy T-018b
 • Znak Drogowy T-018c
 • Znak Drogowy T-022
 • Znak Drogowy T-023a
 • Znak Drogowy T-023b
 • Znak Drogowy T-023c
 • Znak Drogowy T-023d
 • Znak Drogowy T-023e
 • Znak Drogowy T-023f
 • Znak Drogowy T-024
 • Znak Drogowy T-029

Ramki do znaków

System Minal

 • Ramka naścienna do znaków MINAL(aluminium)
 • Ramka podstropowa do znaków MINAL (aluminium)
 • Ramka semaforowa do znaków MINAL (aluminium)
 • Ramka podwieszana do znaków MINAL (aluminium)

System Tim

 • Ramka naścienna do znaków TIM (tworzywo PCV)
 • Ramka podstropowa do znaków TIM (tworzywo PCV)
 • Ramka semaforowa do znaków TIM (tworzywo PCV)
 • Ramka podwieszana do znaków (tworzywo PCV)
 • Znak elastyczny podwieszany TIM
 • Znak elastyczny podstropowy TIM
 • Znak elastyczny semaforowy TIM

System Panorama

 • Ramka naścienna do znaków PANORAMA (aluminium)
 • Ramka dwustronna podwieszana do znaków PANORAMA (aluminium)
 • Ramka dwustronna semaforowa do znaków PANORAMA (aluminium)

Aluminiowe ramki do znaków

 • Ramka podstropowa dwustronna 10x30
 • Ramka podstropowa dwustronna 15x30
 • Ramka podstropowa dwustronna 20x40
 • Ramka podstropowa dwustronna 15x15
 • Ramka podstropowa dwustronna 20x20
 • Ramka semaforowa dwustronna 10x30
 • Ramka semaforowa dwustronna 15x30
 • Ramka semaforowa dwustronna 20x40
 • Ramka semaforowa dwustronna 15x15
 • Ramka semaforowa dwustronna 20x20
 • Ramki naścienne jednostronne 10x30
 • Ramki naścienne jednostronne 15x30
 • Ramki naścienne jednostronne 20x40
 • Ramki naścienne jednostronne 15x15
 • Ramki naścienne jednostronne 20x20
 • Ramka podwieszana dwustronna 10x30
 • Ramka podwieszana dwustronna 15x30
 • Ramka podwieszana dwustronna 20x40

Znaki łączone

Ostrzeżenie + Zakaz

 • Zakaz używania otwartego ognia,palenie tytoniu zabronione;Niebezpieczeństwo pożaru materiały łatwo palne
 • Zakaz używania otwartego ognia,palenie tytoniu zabronione;Niebezpieczeństwo pożaru opary łatwo palne
 • Zakaz używania otwartego ognia,palenie tytoniu zabronione;LPG Niebezpieczeństwo pożaru
 • Zakaz cięcia osobom nieupoważnionym ; Uwaga materiały azbestowe
 • Zakaz używania otwartego ognia,palenie tytoniu zabronione ; Uwaga Niebezpieczeństwo wybuchu
 • Nie włączać ; Uwaga Pracują ludzie
 • Uwaga Niebezpieczeństwo;Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga urządzenia do transportu poziomego ; Zakaz przejscia
 • Uwaga niebezpieczeństwo porażenia;Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga substancje toksyczne;Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga promieniowanie laserowe;Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga substancje radioaktywne;Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga skażenie biologiczne;Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga niebezpieczeństwo porażenia;Nie dotykać
 • Uwaga wiszące przedmioty;Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga gorąca powierzchnia;Nie dotykać
 • Uwaga! Niebezpieczeństwo; Nieupoważnionym wstęp wzbroniony.
 • Teren niebezpieczny; Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Wysokie napięcie; Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Uwaga! Niebezpieczne związki chemiczne; Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia tłuszcz + tlen = pożar

Ostrzeżenie + Nakaz

 • Uwaga niebezpieczeństwo;Zachowaj ostrożność
 • Uwaga niebezpieczna strefa;Zachowaj ostrożność
 • Uwaga niebezpieczeństwo porażenia;Zachowaj bezpieczną odległość
 • Substancje żrące;Stosuj ochronę rąk
 • Uwaga gorąca powierzchnia;Stosuj ochronę rąk
 • Uwaga ślisko;Stosuj obuwie ochronne
 • Uwaga trujące opary;Stosuj ochronę dróg oddechowych
 • Uwaga promieniowanie laserowe;Załóż okulary ochronne
 • Uwaga wysoki poziom hałasu;Noś ochronę uszu
 • Uwaga poziom hałasu 90 dB lub powyżej;Ochrona uszu obowiązkowa
 • Niebezpieczeństwo głęboka woda; Wstęp wzbroniony
 • Niebezpieczeństwo wysokie napięcie; Wstęp wzbroniony

Ostrzeżenie + Informacja

 • Uwaga poziom hałasu między 85dB a 90dB;Ochrony uszu dostępne na życzenie
 • Uwaga niebezpieczeństwo hałasu;Ochrony uszu dostępne na życzenie

Zakaz + Nakaz

 • Zakaz wchodzenia na półki;Używaj drabiny
 • Strefa ochrony uszu;Zakaz wchodzenia bez ochrony uszu
 • Stosuj ochrone dróg oddechowych;Stosuj ochronę rąk

Ostrzeżenie + Zakaz + Zakaz

 • Materiały łatwopalne; Nie palić; Nie używać otwartego ognia
 • Łatwopalny gaz LPG; Nie palić; Nie używać otwartego ognia
 • Łatwopalne opary; Nie palić; Nie używać otwartego ognia
 • Mieszanka benzyny; Nie palić; Nie używać otwartego ognia

Ostrzeżenie + Zakaz + Nakaz

 • Uwaga! Teren zagrożony; Nieupoważnionym wstęp wzbroniony; Wszyscy goście muszą zgłosić się w recepcji
 • Uwaga! Izolacja azbestowa; Nie przeszkadzać; Unikaj uszkodzenia

Znaki przestrzenne - dościenne

Znaki ochrony ppoż.

 • Hydrant zewnętrzny - przestrzenny 3D - mały 25 x 25 cm
 • Hydrant zewnętrzny przestrzenny 3D - duży 50 x 50 cm
 • Droga pożarowa- znak przestrzenny mały 25x31cm
 • Droga pożarowa- znak przestrzenny duży 35x51,8cm
 • Uruchamianie ręczne - dościenny
 • Hydrant
 • Hydrant wewnętrzny - dościenny
 • Alarm pożarowy
 • Gaśnica - dościenny
 • Zestaw sprzętu pożarowego - dościenny
 • Gaśnica
 • Słupek nośny znaku przestrzennego 250mm H=2m fi 35mm
 • Słupek nośny znaku przestrzennego 500mm H=2m fi 50mm

Znaki ratunkowe

 • Pierwsza pomoc - dościenny
 • Defibrylator (AED)
 • Prysznic do przemywania oczu - dościenny
 • Nosze - dościenny
 • Telefon alarmowy
 • Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)
 • Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)
 • Nośnik kwadratowych znaków 3D gięty
 • Nośnik prostokątnych znaków 3D gięty
 • Nośnik kwadratowych znaków 3D gięty typu chorągiewka
 • Nośnik prostokątnych znaków 3D gięty typu chorągiewka
 • Nośnik prostokątnych znaków 3D gięty typu chorągiewka

Miejsca zbiorki

 • Miejsce zbiórki do ewakuacji - przestrzenny - mały 25 x 37 cm
 • Miejsce zbiórki do ewakuacji 3D - duży 35 x 51,8 cm
 • Miejsce zbiórki ewakuowanych 3D - mały 25 x 37 cm
 • Miejsce zbiórki ewakuowanych 3D - duży 35 x 51,8 cm
 • Miejsce zbiórki po ewakuacji z obiektu 3D - mały 25 x 37 cm
 • Miejsce zbiórki po ewakuacji z obiektu 3D - duży 35 x 51,8 cm

Znaki na statki morskie

Ochrona przeciwpożarowa

 • Plan ochrony przeciwpożarowej w pojemniku
 • Syrena alarmu pożarowego
 • Dzwonek alarmu pożarowego
 • Ręczny przycisk instalacji wykrywczej
 • Rejon chroniony przez automatyczną instalację wykrywczą
 • Rejon chroniony przez instalację CO2
 • Syrena instalacji CO2
 • Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji CO2
 • Bateria butli halonu 1301
 • Rejon chroniony przez instalację halonu 1301
 • Syrena halonowa
 • Instalacja pianowa
 • Działko pianowe
 • Prądnica pianowa
 • Rejon chroniony przez instalację pianową
 • Zawór odcinający na syst. inst. gaśniczej wodno-pianowej
 • Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji pianowej
 • Zdalnie sterowane pompy pożarowe lub wyłączniki awaryjne
 • Pompa zęzowa
 • Pompa zęzowa awaryjna
 • Działko wodne
 • Przedłużacz z prądownicą mgłową
 • Telefon awaryjny
 • Topór strażacki ciężk
 • Przestrzeń chroniona instalacją zraszania
 • Zawór odcinający na systemie zraszania
 • Posterunek pożarowy
 • Sekcja klasy A
 • Drzwi przeciwpożarowe klasy A
 • Samozamykające się drzwi przeciwpożarowe klasy A
 • Przeciwpożarowe przesuwne drzwi klasy A
 • Samozamykające się przesuwne drzwi przeciwpożarowe klasy A
 • Przenośny zestaw pianowy
 • Sekcja klasy B
 • Drzwi przeciwpożarowe klasy B
 • Samozamykające się drzwi przeciwpożarowe klasy B
 • Samozamykające się przesuwne drzwi przeciwpożarowe klasy B
 • Przeciwpożarowe przesuwne drzwi klasy B
 • Główna przegroda pionowa
 • Instalacja tryskaczowa
 • Rejon chroniony przez instalację tryskaczową
 • Syrena tryskaczowa
 • Zawór odcinający na systemie instalacji gaśniczej, wodnej lub zraszania
 • Bateria butli CO2
 • Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji halonowej
 • Butle halonu 1301 umieszczone w rejonie chronionym
 • Instalacja proszkowa
 • Działko proszkowe
 • Wąż i prądownica instalacji gaśniczej proszkowej
 • Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji proszkowej
 • Czujka płomieniowa
 • Zawór hydrantowy dla instalacji gaśniczej wodnej
 • Wąż z prądownicą wielostrumieniową
 • Urządzenie do wewnętrznego zamknięcia wentylacji
 • Zdalne sterowanie świetlików
 • Zdalne odcinanie zaworów paliwa
 • Posterunek dowodzenia
 • Magazyn sprzętu pożarniczego
 • Aparat oddechowy
 • Ubrania ochronne
 • Urządzenie do zew. zamknięcia wentylacji wyciągowej i nawiewowej
 • Stanowisko podłączenia piany o wysokim stopniu spienienia
 • Zbiornik instalacji CO2 / N2
 • Zdalny wyłącznik wentylacji
 • Gaśnica proszkowa P6
 • Gaśnica płynowa LW9
 • Gaśnica halonowa 1211/4
 • Gaśnica śniegowa CO2 (6kg)
 • Gaśnica proszkowa P2
 • Gaśnica proszkowa P1
 • Agregat proszkowy
 • Agregat śniegowy
 • Działko wodno-pianowe
 • Czujka dymowa
 • Ubrania ochronne chemiczne
 • Rejon chroniony instalacją kurtyn wodnych
 • Zdalne sterowanie drzwi pożarowych (wodoszczelnych)
 • Zdalne sterowanie pomp paliwowych
 • Czujka temperaturowa
 • Zawór odcinający na systemie kurtyn wodnych
 • Czujka gazowa
 • Przycisk alarmu pożarowego
 • Gaśnica proszkowa
 • Agregat pianowy
 • Gaśnica pianowa
 • Zbiornik paliwa i oleju

Znaki ewakuacyjne

 • Plan urządzeń ratowniczych oraz środków ewakuacyjnych
 • Łódź ratunkowa
 • Łódź ratownicza
 • Tratwa ratunkowa
 • Tratwa wodowana żurawikiem
 • Drabinka okrętowa lub inne zatwierdzone urządzenie
 • System ewakuacji okrętowej (ślizg)
 • Koło ratunkowe
 • Koło ratunkowe z linką
 • Koło ratunkowe z bojką świetlną
 • Koło ratunkowe z bojką świetlno-dymną
 • Kamizelka ratunkowa
 • Kamizelka ratunkowa dla dzieci
 • Kamizelka ratunkowa dla niemowląt
 • Kamizelka ratunkowa duża
 • Kombinezon ratunkowy
 • Dwukierunkowy aparat radiotelefoniczny (VHF)
 • Radiolatarnia wskazująca pozycję awaryjną
 • Transponder poszukiwawczo-ratunkowy (SART)
 • Sygnał niebezpieczeństwa sprzętu ratowniczego
 • Rakieta spadochronowa
 • Wyrzutnia linki ratunkowej
 • Miejsce zbiórki do ewakuacji
 • System ewakuacji okrętowej (zsuwnia)
 • Nosze
 • Środki ochrony cieplnej
 • Kombinezon ochronny
 • Szafka z lekarstwami
 • Łódź ratownicza maksymalnie 2 osobowa
 • Aparat oddechowy na wypadek sytuacji awaryjnych (EEBD)
 • Telefon awaryjny
 • Szafka bezpieczeństwa
 • Koło ratunkowe z linką i bojką świetlną
 • Miejsce ewakuacji przy głównej stacji kontroli
 • Łódź ratunkowa
 • Łódź ratownicza
 • Tratwa ratunkowa
 • Tratwa wodowana żurawikiem
 • Drabinka okrętowa lub inne zatwierdzone urządzenie
 • System ewakuacji okrętowej (ślizg)
 • Koło ratunkowe
 • Koło ratunkowe z linką
 • Koło ratunkowe z bojką świetlną
 • Koło ratunkowe z bojką świetlno-dymną
 • Kamizelka ratunkowa
 • Kamizelka ratunkowa dla dzieci
 • Kamizelka ratunkowa dla niemowląt
 • Kombinezon ratunkowy
 • Dwukierunkowy aparat radiotelefoniczny (VHF)
 • Radiolatarnia wskazująca pozycję awaryjną
 • Transponder poszukiwawczo-ratunkowy (SART)
 • Sygnał niebezpieczeństwa sprzętu ratowniczego
 • Rakieta spadochronowa
 • Wyrzutnia linki ratunkowej
 • Miejsce zbiórki do ewakuacji
 • System ewakuacji okrętowej (zsuwnia)
 • Nosze
 • Środki ochrony cieplnej
 • Kombinezon ochronny
 • Telefon awaryjny
 • Szperacz
 • Szafka z lekarstwami
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej
 • Główny kierunek ewakuacji
 • Aparat oddechowy na wypadek sytuacji awaryjnych (EEBD)
 • Zapasowy kierunek ewakuacji
 • Aparat oddechowy na wypadek sytuacji awaryjnych (EEBD)
 • Okrętowe miejsce zbiórki do ewakuacji
 • Sprzęt bezpieczeństwa
 • Koło ratunkowe z bojką świetlną i liną
 • Nóż do liny tratwy ratunkowej
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 0
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 1
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 2
 • Numer stacji ewakuacyjnych 3
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 4
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 5
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 6
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 7
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 8
 • Numer stacji ewakuacyjnych nr 9
 • Symbol stacji ewakuacyjnych A
 • Symbol stacji ewakuacyjnych B
 • Symbol stacji ewakuacyjnych C
 • Symbol stacji ewakuacyjnych D
 • Miejsce wsiadania do jednostek ratowniczych
 • Wskażnik kierunku (do stosowania z innym znakiem)
 • Wyjście
 • Kierunek do wyjścia ewak. (do stos. z innym znakiem)
 • Wyjście awaryjne
 • Miejsce zbiórki (z oznaczeniem miejsca)
 • Drzwi pożarowe

Znaki nakazu

 • Zapiąć pasy bezpieczeństwa
 • Zamknąć włazy
 • Uruchomić silnik
 • Opuścić na wodę łódź ratunkową
 • Opuścić na wodę tratwę ratunkową
 • Opuścić na wodę łódź ratowniczą
 • Zwolnić haki
 • Włączyć zraszanie
 • Włączyć powietrze rozruchowe
 • Zwolnić zabezpieczenie sztormowe
 • Nosić maskę
 • Podnosić poprawnie
 • Odzież o wysokiej widzialności

Ochrona PPOŻ.

 • Oznaczenie kategorii A.
 • Oznaczenie kategorii B
 • Główna strefa pionowa
 • Drzwi przeciwpożarowe zawiasowe - katagoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe zawiasowe - katagoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe zawiasowe ,samozamykające się - katagoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne samozamykające się - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne samozamykające się - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe zawiasowe, samozamykające się - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne samozamykające się - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne samozamykające się - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe przesuwne - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne przesuwne - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne przesuwne - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe przesuwne - kategoria B.
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne przesuwne - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne przesuwne - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe przesuwne, samozamykające się - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne przesuwne samozamykające się - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne przesuwne samozamykające się - kategoria A
 • Drzwi przeciwpożarowe przesuwne, samozamykające się - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe wodoszczelne przesuwne samozamykające się - kategoria B
 • Drzwi przeciwpożarowe półwodoszczelne przesuwne samozamykające się - kategoria B
 • System zdalnego sterowania/odcinania wentylacji (obszar serwisowy)
 • System zdalnego sterowania/odcinania wentylacji (obszar maszynowy
 • System zdalnego sterowania/odcinania wentylacji (obszar towarowy)
 • Zamykacz wlotu/wylotu wentyl. (obszar serwisowy)
 • Zdalne sterowanie awaryjnych pomp pożarniczych
 • Zdalny system zamykania pomp paliwowych
 • Awaryjne pompy pożarnicze
 • Pompy pożarnicze
 • Zdalny system zamykania pomp oleju smarowego
 • Zdalne sterowanie pomp zęzowych
 • Zdalne sterowanie awaryjnej pompy zęzowej
 • Zdalne sterowanie zaworów pomp paliwowych
 • Zdalne sterowanie zaworów pomp oleju smarowego
 • Zdalne sterowanie zaworów pomp przeciwpożarowych
 • Stanowisko zdalnego uwalniania (CO2-dwutlenek węgla)
 • Stanowisko zdalnego uwalniania (N-azot)
 • Stanowisko zdalnego uwalniania (H-gaz)
 • Stanowisko zdalnego uwalniania (P-proszek)
 • Stanowisko zdalnego uwalniania (W-woda)
 • Hydrant przeciwpożarowy
 • Międzynarodowe połączenie brzegowe
 • Zawór głównego odcinka przeciwpożarowego
 • Zawór instalacji tryskaczowej
 • Zawór odcinka proszkowego
 • Zawór odcinka pianowego
 • Zamocowana instalacja gaśnicza (CO2-dwutlenek węgla)
 • Zamocowana instalacja gaśnicza (N-azot)
 • Zamocowana instalacja gaśnicza (F-piana)
 • Zamocowana instalacja gaśnicza (H-gaz)
 • Zamocowana instalacja gaśnicza (P-proszek)
 • Zamocowana instalacja gaśnicza (W-woda)
 • Zamocowana bateria gaśnicza (CO2-dwutlenek węgla)
 • Zamocowana bateria gaśnicza (N-azot)
 • Zamocowana bateria gaśnicza (F-piana)
 • Zamocowana bateria gaśnicza (H-alon)
 • Zamocowana bateria gaśnicza (P-proszek)
 • Zamocowana bateria gaśnicza (W-woda)
 • Zamocowana butla gaśnicza umieszcz. w zabezp. (CO2)
 • Zamocowana butla gaśnicza umieszcz. w zabezp. (N-azot)
 • Zamocowana butla gaśnicza umieszcz. w zabezp. (F-piana)
 • Zamocowana butla gaśnicza umieszcz. w zabezp. (H-gaz)
 • Zamocowana butla gaśnicza umieszcz. w zabezp. (P-proszek)
 • Zamocowana butla gaśnicza umieszcz. w zabezp. (W-woda)
 • Przewód do dostarczania piany o dużej rozszerzalności (przyłącze)
 • Zawory systemu spryskiwania
 • Instalacja gazu obojętnego
 • Monitor (F-piana)
 • Monitor (P-proszek)
 • Monitor (W-woda)
 • Wąż i dysza pożarnicza (F-piana)
 • Wąż i dysza pożarnicza (P-proszek)
 • Wąż i dysza pożarnicza (W-woda)
 • Gaśnica (CO2-dwutlenek węgla)
 • Gaśnica (CO2-dwutlenek węgla) 2kg
 • Gaśnica (CO2-dwutlenek węgla) 5 kg
 • Gaśnica (CO2-dwutlenek węgla) 6kg
 • Gaśnica (F-piana)
 • Gaśnica (F-piana) 6 L
 • Gaśnica (F-piana 9L)
 • Gaśnica (H-gaz)
 • Gaśnica (P-proszek)
 • Gaśnica (P-proszek) 6KG
 • Gaśnica (P-proszek) 2kg
 • Gaśnica (P-proszek) 9 kg
 • Gaśnica (P-proszek) 12 kg
 • Gaśnica (W-woda)
 • Gaśnica (W-woda 6 L)
 • Gaśnica (W-woda 9 L)
 • Gaśnica kołowa (CO2-dwutlenek węgla)
 • Gaśnica kołowa (F-piana)
 • Gaśnica kołowa (F-piana 45 L)
 • Gaśnica kołowa (F-piana 50 L)
 • Zdalne sterowanie świetlików
 • Zdalne sterowanie drzwi wodoszczelnych
 • Zdalne sterowanie drzwi przeciwpożarowych
 • Przepustnica przeciwpożarowa (obszar serwisowy)
 • Przepustnica przeciwpożarowa (obszar maszynowy)
 • Przepustnica przeciwpożarowa (obszar towarowy)
 • Zamykacz wlotu/wylotu wentylacyjnego (obszar maszynowy)
 • Zamykacz wlotu/wylotu wentylacyjnego (obszar towarowy)
 • Zdalne sterowanie przepustnic ppoż. (obszar serwisowy)
 • Zdalne sterowanie przepustnic ppoż. (obszar maszynowy)
 • Zdalne sterowanie przepustnic ppoż. (obszar towarowy)
 • Zdalne sterowanie zamykaczy wlotu/wylotu wentylacyjnego (obszar serwisowy)
 • Zdalne sterow. zamykaczy wlotu/wylotu wentyl. (obszar maszynowy)
 • Zdalne sterow. zamykaczy wlotu/wylotu wentyl. (obszar towarowy)
 • Plan urządzeń ppoż. lub strukturalnej ochrony ppoż.
 • Zdalne sterowanie pomp pożarniczych
 • Gaśnica kołowa (H-gaz)
 • Gaśnica kołowa (P-proszek)
 • Gaśnica kołowa (P-proszek) 25 kg
 • Gaśnica kołowa (P-proszek 50)
 • Gaśnica kołowa (P-proszek 50 kg)
 • Gaśnica kołowa (W-woda 50 L)
 • Przenośny aplikator piany lub odpowiednie zbiorniki zapasowe
 • Szafka pożarnicza
 • Obszar/zespół obsz. chronionych syst. ppoż.(CO2)
 • Obszar/zespół obsz. chronionych syst. ppoż.(F-piana)
 • Obszar/zespół obsz. chronionych syst. ppoż.(H-gaz)
 • Obszar/zespół obsz. chronionych syst. ppoż.(P-proszek)
 • Obszar/zespół obsz. chronionych syst. ppoż.(W-woda)
 • Obszar/zespół obsz. chronionych syst. ppoż.(S-tryskacz)
 • Aplikator mgły wodnej
 • Awaryjne źródło energii elektrycznej (prądnica)
 • Awaryjne źródło energii elektrycznej (bateria)
 • Awaryjna tablica rozdzielcza
 • Sprężarka powietrzna do aparatów oddechowych
 • Pulpit sterowniczy systemu alarmowego i wykrywania pożaru
 • Przycisk/przełącznik do ogólnego alarmu
 • Ręcznie sterowane punkty alarmowe
 • Czujka dymowa
 • Obszar lub zespół obszarów monitorowanych przez detektory ciepła
 • Obszar lub zespół obszarów monitorowanych przez detektory ciepła
 • Obszar monitorowany przez wykrywacze gazu

Instrukcje- statki morskie

 • Instrukcja wodowania tratwy ratunkowej
 • Instrukcja wodowania łodzi ratunkowej
 • Tablica sygnałów ratunkowych

Godła i herby

Godła państwowe

 • Godło Polska
 • Godło Ukraina
 • Godło Słowacja
 • Godło Czechy
 • Godło Rosja
 • Godło Niemcy
 • Godło Białoruś
 • Godło Litwa
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl