Znaki BHP - Znaki Ewakuacyjne, Znaki bezpieczeństwa, Instrukcje BHP
Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Instrukcje BHP w zakładzie pracy
Instrukcje BHP w zakładzie pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia lub używa się maszyn, musi znaleźć się profesjonalna instrukcja BHP przygotowana przez wykwalifikowane osoby. Pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią, tak aby minimalizować niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania danego zawodu. W tym artykule przedstawiamy podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Zacznijmy od podstaw.

 

Co to jest instrukcja BHP?

Obowiązkowe instrukcje bhp to zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawierają wskazówki oraz sposoby działania, które mają zapewnić każdemu z pracowników bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wymagania dla instrukcji bhp zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast instrukcje dotyczące konkretnych branż opierają się na rozporządzeniach poszczególnych ministerstw, pod które podlega dana dziedzina.

Pracodawca powinien dokładnie przeanalizować, czy w jego zakładzie pracy i na danym stanowisku istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia. Jeżeli tak jest, to powinien zaopatrzyć się w stosowną instrukcję bhp. Takie zagrożenia mogą być związane z użyciem maszyn, środków chemicznych, natężonym hałasem czy specyfiką stosowanych procesów technologicznych.

 

Co powinna zawierać instrukcja bhp?

Zazwyczaj instrukcje bhp opisują zasady dotyczące czynności, jakie należy wykonać jeszcze przed rozpoczęciem pracy, jak ta praca powinna przebiegać oraz co zrobić po jej zakończeniu. W przypadku obsługi maszyn zawarte mogą zostać też wskazówki dotyczące ustawienia urządzenia do pracy oraz jego konserwacji. Brak odpowiedniego przygotowania oraz zaniedbanie czynności konserwacyjnych również ma bardzo duży wpływ na poziom bezpieczeństwa pracownika.

Często w instrukcjach bhp zawiera się także ogólne wymagania dotyczące pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, czyli jakie powinien mieć kwalifikacje. Do tego dochodzi jeszcze spis czynności zabronionych oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Każda z instrukcji bhp powinna być napisana w taki sposób, aby pracownik nie miał problemu z jej zrozumieniem. Używanie skomplikowanych słów lub technicznego żargonu nie tylko spowoduje zniechęcenie czytającej osoby, ale też może wprowadzać w błąd, przez co samo w sobie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.  

 

Rodzaje instrukcji BHP

Najprostsze pogrupowanie to podział na instrukcje ogólne oraz instrukcje stanowiskowe. Jak sama nazwa wskazuje, te pierwsze zawierają zbiór zasad dotyczących wszystkich pracowników, a instrukcja stanowiskowa jest wypełniona konkretnymi informacjami, których znajomość jest wymagana na danym stanowisku pracy.

Ważna jest także instrukcja przeciwpożarowa ogólna, która posiada czerwoną ramkę, a nie żółtą. Dzięki temu bardzo łatwo wyróżnić je na tle innych przekazów, co w przypadku pożaru jest niezwykle istotne. Każdy moment zawahania lub sekunda zwłoki może skończyć się tragedią.

 

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Tabliczka telefonów alarmowych
Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników Instrukcja ogólna przeciwpożarowa Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Tabliczka telefonów alarmowych

 

 

Kto opracowuje instrukcje BHP?

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy powinna zostać sporządzona przez osoby wykwalifikowane, które posiadają odpowiednią wiedzę. Ogólne instrukcje bhp dla zakładu pracy, które zbierają w sobie informacje zawarte w różnych rozporządzeniach i przepisach prawnych, są zazwyczaj przygotowywane przez behapowca pracującego w danej firmie. Zna on dobrze specyfikę pracy oraz wie, jakie wskazówki powinny znaleźć się w instrukcji.

Natomiast instrukcje stanowiskowe lub szczegółowe, które wymagają wiedzy w danej dziedzinie lub znajomości pracy danej maszyny, opracowuje osoba, która się na tym zna: kierownik, inżynier czy technolog. Posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i dobrze znają specyfikę danego zawodu. Wiedzą, które czynności mogą spowodować zagrożenie i na które trzeba zwracać szczególną uwagę.

 

Instrukcje BHP – gdzie powinny być?

W przypadku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być one ogólnodostępne dla każdego pracownika. Co to oznacza? Że nie mogą być zamknięte pod kluczem w biurze prezesa albo kierownika produkcji. Instrukcje stanowiskowe najlepiej umieścić w pobliżu maszyny, której dotyczą, ale nie jest to obowiązkowe działanie. Równie dobrze mogą znaleźć się w pokoju socjalnym lub innym miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl