Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Znaki BHP norma ISO 7010 
Znaki BHP norma ISO 7010 

Norma ISO 7010:2012 – co to jest?

Aktualnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych określono w normie PN-EN ISO 7010, na podstawie której wycofano polskojęzyczne oznakowania i wprowadzono uniwersalne piktogramy. Dzięki ustaleniu spójnych oznakowań na arenie międzynarodowej znaki BHP są czytelne i rozpoznawalne niezależnie od narodowości. Norma ISO 7010:2012 wprowadziła udogodnienie w postaci zwiększonej rozpoznawalności, co w dobie otwierania się przedsiębiorstw na współpracę międzynarodową wpływa na bezpieczeństwo ludzi i zwiększenie skuteczności przeprowadzanych akcji ratunkowych. Znaki ISO 7010 to znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, zakazu, nakazu i ostrzegawcze.

 

Znaki ostrzegawcze BHP norma ISO 7010 - o czym informują?

Znaki ostrzegawcze dotyczą zagrożeń związanych z występowaniem substancji toksycznych i rakotwórczych oraz z możliwością wystąpienia wypadku na skutek porażenia prądem, przygniecenia spadającym przedmiotem, upadku lub poślizgnięcia się oraz urazu spowodowanego kontaktem z ruchomymi elementami specjalistycznej maszyny.

Rodzaje znaków ostrzegawczych bhp

Do znaków ostrzegawczych zalicza się piktogramy BHP z czarną grafika na żółtym tle oraz znaki ostrzegawcze bhp z opisem, który dodatkowo precyzuje istniejące zagrożenie. Przydatne są zwłaszcza w sytuacjach wymagających dokładnego określenia występującego ryzyka.

 

Miejsce zbiórki do ewakuacji Wyjście ewakuacyjne dla niepełnosprawnych Hydrant wewnętrzny Gaśnica
Miejsce zbiórki do ewakuacji

Wyjście ewakuacyjne

dla niepełnosprawnych

Hydrant wewnętrzny Gaśnica

 

Znaki zakazu BHP a norma ISO 7010

Znaki BHP zakazu stosowane są w celu określenia czynności zabronionych. Najczęściej dotyczą zakazu palenia tytoniu, przejścia, zastawiania wyjazdu, wprowadzania psów, rozpylania ognia i używania sygnałów dźwiękowych. Stosowane są zarówno w przedsiębiorstwach jak i przestrzeni publicznej.

Jak wyglądają znaki zakazu?

Znaki zakazu to najczęściej okrągłe piktogramy BHP z czarną grafiką na białym tle i czerwoną ramką. Dodatkowo często stosowane są znaki zakazu z opisem, który ma na celu wyjaśnienie znaczenia grafiki, która może być nie wystarczająco czytelna.

 

Znaki nakazu BHP - ISO 7010

Znaki bhp nakazu przydatne są w przedsiębiorstwach w celu przypomnienia pracownikom o konieczności stosowania środków ochrony osobistej lub w przestrzeni publicznej, gdzie precyzują konieczność mycia rąk, poruszania się w określonym kierunku, używania poręczy oraz wyłączania zbędnego oświetlenia. 

Cechy charakterystyczne znaków nakazu bhp

Znaki nakazu to niebieskie tablice z białą grafiką. Najczęściej są to okrągłe piktogramy BHP o średnicy  od 5,25 do 66 cm. Dodatkowo występują kwadratowe tabliczki uzupełniające z opisem precyzującym przeznaczenie konkretnego znaku.

 

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Nie dotykać Uwaga! zły pies Substancja szkodliwa lub drażniąca

Nieupoważnionym

wstęp wzbroniony

Nie dotykać Uwaga! Zły pies

Substancja szkodliwa

lub drażniąca

 

Znaki ewakuacyjne zgodne z ISO 7010

Znaki ewakuacyjne mają za zadanie wskazywać na prawidłową ścieżkę postępowania w razie konieczności opuszczenia budynku. Określają miejsca zbiórki, wskazują na miejsca składowania sprzętu gaśniczego, kierują do wyjścia oraz oznaczają miejsca bez dróg ewakuacyjnych. Dzięki prawidłowemu oznakowaniu budynków użyteczności publicznej akcja ratunkowa i ewakuacja przebiega szybciej, a chaos związany z zagrożeniem jest widocznie zmniejszony.

Ewakuacyjne znaki bhp - kolorystyka

Znaki ewakuacyjne to zielone piktogramy BHP z fluorescencyjną grafiką i ramką. Dzięki wykonaniu z płyt fotoluminescencyjnych magazynują energię świetlną i jarzą się w ciemności. Jeśli ewakuacja przebiega w nocy – znaki ewakuacyjne są widoczne pomimo braku źródła światła.

 

Znaki przeciwpożarowe ISO 7010 – znaczenie

W kontekście obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenach różnych obiektów konieczne jest stosowanie znaków przeciwpożarowych. Ich rolą jest wskazywanie kierunku rozmieszczenia sprzętu pożarniczego, przeciwpożarowego włącznika prądu czy też tablicy rozdzielającej. Do znaków przeciwpożarowych zalicza się znaki zakazu oraz znaki informacyjne. Znaki przeciwpożarowe umieszczane na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się na wysokości 150 – 160 cm od podłoża.

Znaki przeciwpożarowe – jak wyglądają?

Znaki BHP przeciwpożarowe to najczęściej kwadratowe lub prostokątne tabliczki bezpieczeństwa z czerwoną grafiką i elementami fluorescencyjnymi. Niektóre z nich wykonywane są z płyt fotoluminescencyjnych widocznych w ciemności, co jest szczególnie ważne w przypadku odłączenia prądu w trakcie pożaru.

 

Zakaz wstępu z jedzeniem i piciem Ogólny znak ostrzegawczy Nakaz mycia rąk

Zakaz wstępu z

jedzeniem i piciem

Ogólny znak ostrzegawczy Nakaz mycia rąk
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl