Znaki BHP - Znaki Ewakuacyjne, Znaki bezpieczeństwa, Instrukcje BHP
Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
Oznakowanie miejsc niebezpiecznych bhp
Oznakowanie miejsc niebezpiecznych bhp

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych w zakładzie pracy. Co mówią przepisy?

Miejsca niebezpieczne w zakładach pracy muszą być odpowiednio oznakowane, co wynika z obowiązujących przepisów. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników, a także wymogu marginalizowania ryzyka wypadków. Wszędzie tam, gdzie czynnik niebezpieczny nie może zostać zlikwidowany, należy stosować adekwatne do zagrożenia znaki bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy precyzuje, w jakich sytuacjach powinno się stosować odpowiednie oznakowania bhp dla miejsc niebezpiecznych. Zasady, jakie obowiązują w świetle prawa to obowiązek oznaczania miejsc niebezpiecznych widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polskimi Normami. Jeśli oznakowanie nie jest wystarczające, obszar określony jako niebezpieczny powinien być wyłączony z użytku. Wszystkie otwory i zagłębienia muszą być zamknięte, a jeśli nie jest to możliwe – należy je oznakować i odgrodzić, na przykład za pomocą taśmy odgradzającej.

Także teren prowadzenia jakichkolwiek robót rozbiórkowych, budowlanych i remontowych na terenie zakładu pracy powinien być wydzielony i oznakowany. Należy stosować znaki informujące o rodzaju zagrożenia, a także taśmy bhp.

 

 

Jak oznakować i wydzielić miejsca niebezpieczne w zakładzie pracy?

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych w zakładzie pracy można podzielić na planowane i awaryjne. Planowane oznakowania to tymczasowe blokowanie dostępu. W takim przypadku należy stosować taśmy bezpieczeństwa w kolorze czarno-żółtym. Awaryjne oznakowania związane są z tymczasowym wyłączeniem maszyny lub przestrzeni z dostępu na czas prac konserwacyjnych, awarii, wypadków i innych zdarzeń niespodziewanych. Takie strefy należy wydzielać taśmą ostrzegawczą w kolorze biało-czerwonym. Sposobem na szybkie i ekonomiczne wydzielenie strefy blokowanej jest zastosowanie pachołków i słupków ostrzegawczych wraz z taśmą bezpieczeństwa w wymaganym przez obowiązujące przepisy kolorze.

 

 

Ostrzegawcza taśma samoprzylepna podłogowa żółto-czarna 5cm x 33mb Nieupoważnionym wstęp wzbroniony Uwaga! Awaria lub naprawa. Nie uruchamiać, nie włączać Uwaga! Strefa zagrożenia wybuchem 2. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Ostrzegawcza taśma samoprzylepna

podłogowa żółto-czarna 5cm x 33mb

Nieupoważnionym

wstęp wzbroniony

Uwaga! Awaria lub naprawa.

Nie uruchamiać, nie włączać

Uwaga! Strefa zagrożenia wybuchem 2.

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

 

 

Poza odpowiednim wydzieleniem obszaru niebezpiecznego należy także zadbać o jego właściwe oznakowanie. Znaki bhp uwaga awaria, zakaz wstępu, zakaz przejścia, nieupoważnionym wstęp wzbroniony to tabliczki najczęściej stosowane do wydzielania miejsc niebezpiecznych. Ważna jest dobra widoczność oznaczeń – nie powinny być zasłonięte przez inne tablice i przedmioty. Sposób ulokowania tablic bhp powinien umożliwić odczytanie znaku z odległości kilku metrów.

 

 

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Krawędzie i drogi komunikacyjne

Jednym z częściej bagatelizowanych elementów niebezpiecznych w zakładach pracy są różnego rodzaju ostre krawędzie, profile, stopnie i obniżenia stropu. W takim przypadku obligatoryjnie należy zastosować oznaczenie z taśmy żółto-czarnej.

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych ma na celu także zapobieganie wypadkom komunikacyjnym, które mogą się zdarzyć na przykład w hali magazynowej, gdzie poruszają się piesi i wózki widłowe. W takich obszarach stosuje się wydzielenie stref komunikacyjnych dla pojazdów i ciągów pieszych za pomocą taśm samoprzylepnych w kolorze żółto-czarnym. Taśmy aplikuje się na posadzce.

Reasumując, oznakowanie stref ma na celu wskazanie miejsc niebezpiecznych, ograniczenie dostępu do obszarów wydzielonych, zabezpieczenie chwilowych prac remontowych i nagłych awarii oraz ogrodzenie terenu wykluczonego z użytku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl