Znaki BHP - Znaki Ewakuacyjne, Znaki bezpieczeństwa, Instrukcje BHP
Szukaj odmian i synonimów: np tytoń, tytoniu, papieros

img

Pomoc i zamówienia
732 987 112 | biuro@znaki-bhp.pl
BHP w gastronomii - jakie oznakowania zastosować?
BHP w gastronomii - jakie oznakowania zastosować?

Instrukcje BHP dla sektora spożywczego

W zakładach produkujących środki spożywcze należy przestrzegać ustaw dotyczących zasad BHP oraz wymagań higieniczno–sanitarnych. Właściwe oznakowanie przedsiębiorstw za pomocą znaków ostrzegawczych w gastronomii znacznie usprawnia pracę oraz wpływa na zmniejszenie częstotliwości usterek, awarii i wypadków, co z kolei gwarantuje ciągłość prac. Jakie instrukcje BHP gastronomia należy zatem stosować i w jakim zakresie?

 

Przepisy sanitarne dla gastronomii

Dużą wagę dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw gastronomicznych mają zasady higieny. Zachowanie czystości w zakładzie i w jego otoczeniu wpływa na jakość finalnego produktu oraz podlega kontrolom przez organy nadzoru. Istotną funkcję spełnia instrukcja BHP utrzymania higieny otoczenia zakładu, która opisuje właściwy przebieg prac porządkowych oraz ich częstotliwość. Kluczowe są również kwestie związane z higieną pracowników oraz stosowaniem przez nich środków ochrony osobistej. W każdym pomieszczeniu socjalnym powinna znajdować się instrukcja mycia i dezynfekcji rąk, która przypomina o obowiązku mycia dłoni oraz wskazuje konieczność zachowania czystości. Instrukcje BHP sanitarne dla przemysłu spożywczego pełnią ważną funkcję informacyjną i pomagają w przestrzeganiu zasad higieny.

 

Znak BHP - Nakaz mycia rąk Znak BHP - Nakaz stosowania fartucha ochronnego Znak BHP - Nakaz stosowania czepka ochronnego
Nakaz mycia rąk

Nakaz stosowania

fartucha ochronnego

Nakaz stosowania

czepka ochronnego

 

Instrukcje BHP dla magazynów żywności

Prawidłowe przechowywanie żywności jest kluczowe w celu uzyskania wysokiej jakości produktu. Ważne jest zatem zapewnienie właściwej temperatury dla półproduktów oraz kontrole surowców podczas dostaw, o czym informują znaki BHP dla magazynów żywności. Kwestie czystości w magazynach są regulowane przez organy nadzoru oraz podlegają częstym kontrolom. Przydatna w tym kontekście jest instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych, która wskazuje na właściwy sposób stosowania substancji chemicznych do mycia powierzchni, mających kontakt z żywością. Osobną kategorią jest profilaktyka insektobójcza, w ramach której należy stosować lampy owadobójcze a w oknach zawiesić moskitiery. Instrukcja BHP zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami zawiera kompleksowe informacje o przeciwdziałaniu skutkom pojawienia się szkodników magazynowych.

 

Instrukcje BHP dla gastronomii przy obsłudze specjalistycznego sprzętu

Instrukcje BHP dla przemysłu spożywczego zawierają szereg istotnych informacji dla pracowników dotyczących prawidłowej obsługi sprzętu. Wskazują na czynniki niebezpieczne, takie jak możliwość poparzenia nagrzanymi elementami maszyny lub gorącym tłuszczem oraz porażenia prądem. Opisują również właściwy sposób przygotowania urządzeń do pracy oraz ścieżkę postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu maszyny. Instrukcja BHP mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego dodatkowo określa właściwy sposób przeprowadzenia prac porządkowych, wskazując na prawidłowy zakres stosowania środków czystości przy uwzględnieniu specyfikacji technicznych maszyn.

 

Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego

Instrukcja BHP przy obsłudze

piekarnika

Instrukcja BHP przy obsłudze

maszyn do zmywania naczyń

Instrukcja BHP przy obsłudze

stołu podgrzewczego

 

Dobra praktyka higieniczna – co to jest?

GHP, czyli Good Hygiene Practice to zbiór zasad dotyczących działań mających na celu zapewnienie warunków higienicznych na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, co ma zapewnić bezpieczeństwo żywności. Instrukcja BHP - Instrukcja dobrej praktyki higienicznej zawiera kompleksowy opis zasad GHP. Dobra praktyka higieniczna ma szeroki zakres oddziaływania i dotyczy stanu technicznego budynków, funkcjonalności pomieszczeń i ich właściwego zagospodarowania, stanu technicznego maszyn oraz prawidłowego sposobu ich mycia i dezynfekcji. Oprócz tego wskazuje na normy jakości używanej w zakładzie wody, procedur usuwania ścieków i odpadów, wymaganych kwalifikacji pracowników oraz profilaktyki insektobójczej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl